Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чорноморський держаний університет імені П. Могили. Кафедра інформаційних технологій і програмних системКафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №5

1. Ринковавзаємна системна залежність виробників продукції.

2. Графо-аналітичний метод розв’язання задачі лінійного програмування (N – порядковий номер студента у групі):

F(X) = X1 + 5X2 --> Max;

8·N·X1 + 3·N·X2 ≤ 250;

X1 + 2·N·X2 ≤ 150;

X1≥0; X2≥0.

3. Розв’язок задачі ЛП за методом Жордана-Гаусса.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №6

1. Недоліки математичних моделей задач ДО.

2. Графо-аналітичний метод розв’язання задачі лінійного програмування (N – порядковий номер студента у групі).

Таблиця 1.Вирбництво двох виробів.

Ресурс Норми витрат, кг/1вироб.
Вироб 1 Вироб 2
Лист металу, 20·N кг 0,05·N 0,01·N
Пластмаса, 30·N кг 0,3 0,4·N
Деревина, 80·N кг 0,02·N 0,08·N
Кількість виробів, шт. х1 х2
Прибуток, грн/шт 2N 3N

3. Перевірка, корегування та розв’язок системи рівнянь за методом Жордана – Гаусса. Виконати два кроки розрахунків (N – порядковий номер студента у групі).

x1+(6+N)x2 +3х3 = 200;

10Nx1+x2 = 150.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №7

1. Вплив часу на прибуток.

2. Розв’язати за графо-аналітичним методом задачу про суміші (N - порядковий номер студента у групі).

Види матеріалів, і Загальна вага матеріалу в суміші, кг Ціна 1 кг матеріалу, крб./кг аij – вага j-го компоненту в одному кг i –го матеріалу, кг
х1 N 0,1·N 0,25·N
х2 2N 0,5 0,02·N 0,5
Потрібна вага j-го компоненту в суміші 2N N

3. Розв’язати задачу лінійного програмування прямим сімплекс-методом (зробити два кроки розрахунків, N – порядковий номер студента у групі).

F = N·х1 + 2N·х2 --> Max;5N·х1 + 2х2 < 100N,

1 + 7N·х2 < 150N,

х2 < 4; x1≥0; x2≥0.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №8

1. Функції мети в задачах ДО.

2. Графо-аналітичний метод розв’язання багатокритеріальних задач лінійного програмування. Розв’язати задачу лінійного програмування згідно математичної моделі (N - порядковий номер студента у групі) при наявності двох критеріїв:

f1=x1+(N/5)x2 à max; 3x1-x2 ≤ 9N; x1+x2 ≤ 7N;

f2=(N/8)x1-x2 à min; x1-x2 ≤ - N; x1+3x2≥3N; x1, x2≥0.

3. Прямий симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування (зробити два кроки розрахунків, N – порядковий номер студента у групі):

F = 3x1 + 2x2 --> Max;

2N·x1 + N·x2 ≤ 170;

x1 + 3N·x2 ≤ 120;

x2 ≤ 4;

x1≥0; x2≥0.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...