Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чорноморський держаний університет імені П. Могили. Кафедра інформаційних технологій і програмних системКафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №16

1. Номограми для графо – аналітичного розв’язання багатокритеріальної задачі ЛП. (F1 =6x1 + x2 à max - прибуток; F2 =2x1 + 4x2 à max– інтенсифікація прибутку; 3N•x1 + N•x2 ≤ 600; N•x1 + 2N•x2 ≤ 600; xj ≥ 0; j=1,2). N – порядковий номер студента у групі. Номограми виконати для значень функцій мети 0%, 50%, 100%.

2. Матричний метод розв’язання системи лінійних рівнянь відносно базисних змінних в середовищі MathCAD. Скласти програму в MathCAD для першого кроку розрахунків (N – порядковий номер студента у групі).

x1 + 8Nx2 = 300;

5Nx1 + x2 +3х3 = 50.

3. Початковий розподіл поставок за методами найбільшої користі для постачальника та користувача. Визначити функцію мети. N – порядковий номер студента у групі.

 

aі bj
6N
N
2N+20 N+2
4N+40 6+N
15

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №17

1. Розв’язок багатокритеріальних задач за допомогою номограм. Парето – оптимальні ділянки.

2. Приклади програмування: система автоматизованого проектування (САПР).

3. Початковий розподіл постачання транспортної задачі за методом Фогеля. N – порядковий номер студента у групі.

 

aі bj
6N
N
2N+20 N+4
4N+20 N

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №18

1. Розв’язок багатокритеріальних задач шляхом обрання одного критерія.

2. Соціальна задача.

3. Розв’язання Т-задачі за методом потенціалів. Визначити потенціали рядків, колонок та комірок. Зробити два кроки (заповнити дві нові таблиці) розрахунків. N – порядковий номер студента у групі.

 aі bj
2N 100+N
N
3N+10 2N
N

 

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №19

1. Розв’язок багатокритеріальних задач за допомогою вагових коефіцієнтів.

2. Стратегічна оптимізація роботи.

3. Розв’язання Т-задачі за методом потенціалів. Визначити потенціали рядків, колонок та комірок. Зробити два кроки (заповнити дві нові таблиці) розрахунків. N – порядковий номер студента у групі.

 

aі bj
2N
N+10 2+N
N
N+40
N

 

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...