Главная Обратная связь

Дисциплины:


Чорноморський держаний університет імені П. МогилиКафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №32

1. Двоїстий симплекс-метод розв’язання задачі лінійного програмування на прикладі (зробити два кроки розрахунків, N – порядковий номер студента у групі):

F(X) = - X1 - 5X2 --> Max; X1 - 5·N·X2 ≤ - 50;

3·N·X1 + 2·N·X2 ≤ 250; X1≥0; X2≥0.

2. Визначення пізніх термінів виконання подій. Критичний шлях мережного графіку виконання робіт. Програмування прибутку при створенні мережного графіку виконання робіт. N – порядковий номер студента у групі.

Номер роботи і=1...10
Тривалість роботи Ті, діб N 5 3 1 2N+4 5 3 9 1 3N
Норма ресурсів Ri, шт./добу 4N 10 6 2N 17 3 9 4 N 10
Після виконання і-ої роботи можна виконувати роботи 5 6, 8 9 7 8 8 9 10 - -

3. Найкоротший шлях в орієнтованій мережі (9 вершин та 17 шляхів між ними). Довжину шляхів, вхід та вихід мережі визначити довільно.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №33

1. Розв’язання задачі ЛП двоїстим симплекс – методом. Виконати розрахунки для двох рядків симплекс-таблиці, один з яких – вирішальний рядок.

2x1- 4x 2 + x 3 = - 5;

x1+ 2x2 + x 4 = 10;

F à 2x1 + 3x 2 = 0.

2. Резерв часу у виконанні роботи мережного графіку виконання робіт. Критичний шлях мережного графіку виконання робіт. Програмування прибутку при створенні мережного графіку виконання робіт. N – порядковий номер студента у групі.

Номер роботи і=1...10
Тривалість роботи Ті, діб 5N 7 10 11 2N+2 6 8 8 5 2N
Норма ресурсів Ri, шт./добу 2N 14 4 N 10 8 3 5 3N 10
Після виконання і-ої роботи можна виконувати роботи 5 6, 8 9 7 8 8 9 10 - -

3. Найкоротший шлях в орієнтованій мережі (12 вершин та 20 шляхів між ними). Довжину шляхів, вхід та вихід мережі визначити довільно.

 

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П. 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

Чорноморський держаний університет імені П. Могили

Кафедра інформаційних технологій і програмних систем

Комплексна контрольна робота з курсу «Математичні методи дослідження операцій».

Варіант №34

1. Метод відсікаючих площин (метод Гоморі). Отримати одне додаткове рівняння і з його використанням виконати розрахунки для двох рядків симплекс-таблиці, один з яких – вирішальний рядок.

(-1/2)x1 + x 2 – (1/4)x 3 = 5/4;

2x1+(1/2)x3 + x 4 = 15/2;

F à (7/2)x1 + (3/4)x 3 = - 15/4.

2. Лінійний мережний графік виконання робіт. Програмування прибутку при створенні мережного графіку виконання робіт. N – порядковий номер студента у групі.

Номер роботи і=1...10
Тривалість роботи Ті, діб N 8 12 12 2N+2 5 10 9 3 N
Норма ресурсів Ri, шт./добу N 10 4 3N 12 3 2 6 4N 12
Після виконання і-ої роботи можна виконувати роботи 5 6, 8 9 7 8 8 9 10 - -

3. Найкоротший шлях в неорієнтованій мережі за методом двох множин вершин (8 вершин та 14 шляхів між ними). Довжину шляхів, вхід та вихід обрати довільно.

Зав. каф. доктор технічних наук професор ......................... Мусієнко М.П.

 

Доктор технічних наук професор ............................ Кутковецький В.Я.

 

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...