Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема 6. Нетрадиційні релігії і синкретичні культи (на прикладі України) 1. У науковій літературі питання про причини появи нетрадиційних релігій і культів висвітлено неоднозначно, оскільки воно виявилось досить складним. Деякі автори причину появи нових релігій пов'язують з наявністю глобальних проблем людства. До таких проблем належать економічні кризи, соціальні катаклізми, руйнування природи, загроза термоядерної війни, різні воєнні конфлікти тощо. Врешті-решт саме ці явища є причиною негативних суспільних настроїв, формують почуття песимізму, втрати перспективи у житті. Не останню роль у цьому процесі відіграє, на думку окремих вчених, криза ідей гуманізму і цінностей духовної культури, яка істотно зачепила більшість населення. У різних країнах криза духовної культури проявляється неоднаково. Україна, наприклад, як велика держава, перебуває на перехресті доріг, де переплітаються геополітичні інтереси різних держав. Вона переходить від однієї системи суспільних відносин до іншої — ринкових. Це болючий процес, що супроводжується затяжною кризою всіх форм суспільного життя і зачіпає інтереси широких народних мас. Загалом це і створює сприятливі умови для поширення нових релігій. Комплекс наведених причин зумовив відчуття безперспективності життя певної частини людей, неможливість встановити гармонійні відносини в суспільстві, реалізувати гуманістичні ідеали. Нові релігії обіцяли кожному спасіння, безмежні можливості морального вдосконалення, самовираження і подолання безвихідності. Нові релігії і культи будуються, як правило, на принципі синкретизму і є цілком еклектичними. Віровчення і культова практика їх перебувають у процесі становлення. При цьому кожна релігійна течія претендує на універсальність і певну винятковість свого віровчення. Нетрадиційним релігіям і культам властива своєрідна організаційна структура. їхні послідовники об'єднуються в «братства», «сім'ї», «комуни», «ашрами» (монастирі), що очолюються харизматичним лідером, якого часто називають гуру (вчитель). Основна причина виникнення неорухів полягає в кризі традиційної релігійності. В XX столітті позиції усталених релігійних течій виявилися значно підірвані в першу чергу науковим світоглядом. Досягнення НТР висунули масу проблем, насамперед соціальних, перед якими офіційна церква зі своїми консервативними уявленнями виявилася безсилою. Досить часто вона сприймається як оплот старого світу. По-друге, свою роль зіграли розчарування багатьох людей у політичних засобах вирішення гострих соціально-економічних проблем. Часто молоді люди не можуть знайти своє місце у житті. Звідси намагання віднайти нові духовні орієнтири. Ними і стають неокульти. Вони відкидають церковний деспотизм, пропонують своїм прибічникам йти богорівним шляхом самоудоско-налення. По-третє, не можна не враховувати й таку обставину, як наближення третього тисячоліття. Відомо, що саме на таких віхах історії й відбувалося оживлення містики.
 2. Тепер декілька слів про класифікацію неокультів. її вживають для зручності, для того, щоб полегшити орієнтацію серед численних існуючих напрямків. Суть класифікації в тому, що в основу кладуться певні базисні уявлення і в залежності від слідування їм виділяють ту чи іншу групу неорелігій. Згідно даній типології, на сьогоднішній день відокремлюють сім груп нетрадиційних релігійних вірувань.1) Неохристиянські рухи на загальнохристиянській основі. До них відносяться, по-перше, привнесені із-за кордону різні міжнародні християнські місії, секти (Міжнародна християнська місія, Християнська місія "Емануіл", Армія спасіння, Лівобережна церква Христа, Християнська церква "Калварі Чапел" та ін). По-друге, цей напрямок репрезентують відроджені християнські об´єднання українського походження (Спілка християнської міжконфесійної згоди "Лога", Собор євангельських церков). По-третє, до цієї групи можна приєднати таке проросійське неохристиянське утворення, як церква Воскресаючої Богородиці. 2) Релігії орієнталістського напряму. Вони в основному репрезентовані неоіндуїзмом (Товариство свідомості Крішни, Товариство Шрі Ауробіндо, Товариство ведичної культури, Міжнародне товариство "Всесвітня чиста релігія") і течіями буддись-кого толку (дзен-буддизм, тібетський буддизм, ламаїзм). 3) Езотеоричні об9єднання (Реріхівське товариство, Асоціація "Живої етики", Теософія Братство Грааля. 4) Неоязичництво (Великий вогонь, Собор Рідної віри, Рідна віра, Рун Віра, Ладовірство). 5) Синтетичні неорелігії (Віра Бахаї, Велике Біле братство, Церква уніфікації, Церква єднання). 6) Сайєнтологічні рухи (Діонетика, АСТ1КА, система Порфірія Іванова, Наука розуму, Християнська наука). 7) Сатанізм. Основні напрями нетрадиційних релігій.Нетрадиційні релігії досить різноманітні, кількість їх назв перевищує тисячу. Поміж розмаїття нетрадиційних культів умовно можна виділити п'ять основних груп:
  I. Неоорієнталістські (тобто східні) культи — модернізація різних варіантів індуїзму та буддизму. До них належать «Товариство Свідомості Кришни», «Тихоокеанський дзенбуддійський центр», «Місія Божественного світла», «Міжнародна комуна саньясинів», «Трансцендентальна медитація» тощо. Основним є містичний шлях звільнення, тобто пробудження в людини іманентного божественного начала. Для злиття з божественною природою віруючий використовує різні способи медитації.
  II. Неохристиянські об'єднання — синкретизм християнської ідеології з елементами східних релігій. Це «Церква Уніфікації»,
  «Діти Бога», «Церква Тіла Христова» та ін. У них релігійний лідер вважається посланцем Бога, який покликаний довести до людей нову звістку про спасіння, нові моральні настанови.
  III. Сайєнтологічний напрям утворюють «Церква сайєнтології», «Космічні релігії», наприклад «Товариство Астаріус», які проповідують зв'язок Землі і вищих космічних сил, «космічного розуму». Для цих культів характерний містицизм, вважається, що фізичні прилади здатні реєструвати біологічну природу начебто надприродних сил, їх таємний вплив на людину.
  IV. Нова магія, спіритизм — нові магічні вчення та інститути, що об'єднують погляди, практику східних і західних, давніх і
  сучасних традицій, а також «спонтанну творчість» нових чаклунів і ворожбитів. До них належать також різні спіритичні секти — рухи, що практикують спілкування з душами померлих.
  V. «Сатанинські» групи —звеличують зло і насилля, проповідують спілкування з містичними джерелами зла — демонами, сатаною та ін. Серед них найвідоміша «Церква сатани», що проголосила себе антиподом християнства. Сатанізм бере свій початок з Стародавнього Ірану, його основні принципи викладені у «Синій книзі».
 3. Велике Біле Братство ЮСМАЛОС (більше розповсюджена в ЗМІ назву: Біле братство) - новий релігійний рух есхатологічного напряму, відоме як тоталітарна секта. Засновано в 1990-1991 роках у Києві Юрієм Кривоноговим і Марією Цвігну. Вчення Марії ДЕВІ Христос стверджує що Бог є Мати. На відміну від авраамічних (патріархальних) релігій, послідовники Марії ДЕВІ Христос вірять, що всесвіт створено Великої праматір'ю - Софією Премудрістю Божою, Ain-Soph. Але противники Братства вважають що Вчення Марії ДЕВІ Христос являє собою суміш різних релігійних уявлень християнства, індуїзму, буддизму та інших культів. Церква об’єднання — релігійна організація, заснована Мун Сон Мьоном у 1954 році в Сеулі (Південна Корея). Основне послання Церкви об’єднання гласить, що відповідальність кожної віруючої людини полягає в тому, щоб покласти край стражданням людства та його Небесного Батька. Міжнародне Товариство Свідомості Крішни (МТСК) (англ. International Society for Krishna Consciousness (ISKCON)) або просто Рух Харе Крішна - засноване в 1966 році в Нью-ЙоркуА.Ч.Бгактіведанта Свамі Прабгупадою
 4. . Популярну назву "Харе Крішна" послідовники цього руху одержали завдяки мантрі, яку вони співають голосно або повторюють тихо на вервиці(називаної — джапа мала). Ця мантра, також відома як Маха-Мантра (велика пісня), що походить з Калі-Сантарана Упанішад, а також з інших величних писань. Складається з імен Бога Харі, Крішни й Рами. Віддані вірять, що звукові вібрації, викликувані повторенням цих імен Бога, поступово пробуджують у людині чисту свідомість Бога, або «Свідомість Крішни». «Харе Крішна» практикує бгакті йогу, яка є формою індуїзму (вішнуїзму). Об'єктом поклоніння є Крішна, ім'я якого його прихильники перекладають як «всеприваблюючий», разом зі своєю подругою Радгою. Вішнуїти, вірять, що Крішна тотожний з Вішну і є верховною формою Бога, натомість Радга є його жіночою подобою й уособленням любові. Церква Різдва Пресвятої Богородиці — православний (УПЦ МП) храм у місті Любомлі наВолині
. Настоятель — протоієрей Василій Мельничук. Першу писемну згадку про церкву Різдва Богородиці в Любомлі маємо за 1510 рік. В той час вона входила до Холмської єпархії Любомльської протопопії. По боках церкви є чотири могили священиків, на жаль, нащадки не зберегли їхні імена. При храмі діє недільна школа. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів (англ. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) — релігійна організація реставраціоністського походження, найбільша гілкамормонізму заснована Джозефом Смітом (англ. Joseph Smith) у США в 1830 і яку деякі критики не вважають християнською через певні розбіжності з вченням інших церков. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, за ісповідуванням мормонів, — єдина дійсна християнськацерква, заснована Ісусом Христом з початком Нової ери. Згодом, зі смертю останнього апостола, члени Церкви змінювали дане Христом вчення, попри те, що могли ще залишатися люди, віддані первісному навчанню. У1958 р. у США виникла ще одна релігійна секта — Рух (товариство) трансцендентальної медитації". її засновано індуїстським ченцем Махаріші Махеш Йогою. На відміну від інших східних рухів, що зорієнтовані на молодь, цьому товариству імпонують люди старшого віку. Тут релігійних керівників називають не "гуру", а "інструкторами". Вони навчаються на спеціальних курсах впродовж трьох місяців, після чого отримують право "роздавати мантри" (індобуддійські тексти, заклинання). Церква саєнтології - це організація, яка практикує і поширює саєнтологію. Міжнародна Церква Саєнтології знаходиться на самому верху структури організації, і вона несе відповідальність за загальне духовне керівництво і розповсюдження саєнтології. Церква саєнтології зареєстрована як незалежна корпорація і має свій власний рада директорів і керівників, відповідальних за діяльність і добробут окремо взятої організації, як корпоративну, так і духовну. Церква Сатани (англ. The Church of Satan) — перша офіційно зареєстрована організація, яка заявила просатанізм
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...