Главная Обратная связь

Дисциплины:


про стягнення суми страхового відшкодуванняПОЗОВНА ЗАЯВА

Між товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЕМАГРО ПЛЮС» (надалі – ТОВ «ТД «СЕМАГРО ПЛЮС» та публічним акціонерним товариством «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО» (надалі – ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» 6.08.2013р. був укладений договір №32-00/00036399/1.1.2.00 добровільного страхування транспортного засобу та супутніх ризиків (надалі – Договір), за яким був застрахований транспортний засіб KIA CEED. 2010 року випуску реєстраційний номер АХ 2857 СЕ (надалі – Транспортний засіб), який належить ТОВ «ТД «СЕМАГРО ПЛЮС». Відповідно до п.5 Договору ТОВ «ТД «СЕМАГРО ПЛЮС» було призначено вигодонабувачем.

16.05.2014р. із застрахованим Транспортним засобом сталася подія, яку було визнано ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» страховим випадком та призначено до сплати страхове відшкодування у розмірі 30084грн., яке, за розрахунками ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» підлягало виплаті до 23.07.2014р.

Згідно з ч.2 ст.625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Строк прострочення виплати страхового відшкодування (з 24.07.2014р. по 17.10.2014р.) становить 86дн.

Розмір заборгованості становить 30084грн.

Розмір 3% річних за прострочення платежу у розмірі 30084грн. протягом 86дн. складає 212,64 грн.

30084грн. х 3% :365дн. х 86дн. = 212,64грн.

 

Загальний розмір заборгованості ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» перед ТОВ «ТД «СЕМАГРО плюс» за Договором станом на 17.10.2014р. становить 30296,64грн.

30084грн. + 212,64грн. = 30296,64грн.

Проте в порушення взятих на себе за Договором зобов’язань, ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» страхове відшкодування до цього часу не виплатило.

9.08.2014р. ТОВ «ТД «СЕМАГРО ПЛЮС» надіслало на адресу ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» вимогу про виконання зобов’язань за укладеним договором (копія додається), (вих.№2 від 8.08.2014р.), яка була одержана ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» 13.08.2014р., в якій вимагалось безвідкладно виконати взяті на себе за укладеним Договором зобов’язання та перерахувати на поточний рахунок, зазначений у укладеному Договорі заборгованість у розмірі 30123,56грн., в тому числі - 30084грн. – розмір страхового відшкодування; - 39,56грн. – 3% річних за прострочення оплати за Договором.

Проте до цього часу вказана вимога залишається не тільки без задоволення, але і без відповіді.

Також 26 серпня 2014р. до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг було подано Скаргу на протиправні дії фінансової установи з викладенням всіх обставин (копія додається).Відповідно ст. 17 Закону України "Про страхування" правила страхування розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного виду страхування.

За приписами ст. 6 Закону України "Про страхування" добровільне страхування - це страхування, яке здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок здійснення добровільного страхування визначаються правилами страхування, що встановлюються страховиком самостійно відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.988 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) та п. 3 ч.1 ст.20 Закону України «Про страхування» (надалі – ЗУ «Про страхування») у разі настання страхового випадку страховик зобов’язаний здійснити страхову виплату у строк, встановлений договором.

Згідно із ст. 979 Цивільного кодексу України (надалі ЦК України) за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Відповідно до ст. 990 ЦК України страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката).

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, субєкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобовязання відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Відповідно до норм статті 354 Господарського кодексу України за договором страхування страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування.

На підставі ст.988,ст.979, ст.990 ЦК, ст.6, ст.17, ст.20 ЗУ «Про страхування», ст.ст.193, 354 ГК, та керуючись ст. 1,2, 12, 15, 49, 54, 61 ГПК України

 

ПРОШУ

1. Прийняти позовну заяву та порушити провадження у справі;

2. Стягнути на користь Суб’єкта підприємницької діяльності - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СЕМАГРО ПЛЮС» з Публічного акціонерного товариства «Українська страхова компанія «ГАРАНТ-АВТО»: 30296 (Тридцять тисяч двісті дев’яносто шість) грн. 64 (шістдесят чотири) коп

3. Всі судові витрати (оплата судового збору) понесені Позивачем при зверненні до суду стягнути із Відповідача;

4. Про день слухання справи повідомити сторони викликавши їх у судове засідання.

 

ДОДАТКИ

 

1. Копія договору №32-00/00036399/1.1.2.00 добровільного страхування транспортного засобу та супутніх ризиків від 6.08.2013р.

2. Копія листа ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» від 4.08.2014р. №105/14-8.

3. Копія Скарги на протиправні дії фінансової установи від 26.08.2014р

4. Копія вимоги про виконання зобов’язань за укладеним договором від 8.08.2014р. №2.

5. Копія опису вкладення до цінного листа та касового чека віділення звязку, що підтверджують направлення ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» вимоги про виконання зобов’язань за укладеним договором від 08.08.2014р. №2.

6. Копія повідомлення про вручення, що підтверджує одержання ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» вимоги про виконання зобов’язань за укладеним договором від 08.08.2014р. №2.

7. Копія опису вкладення до цінного листа та касового чека віділення звязку, що підтверджують направлення ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» копії позовної заяви і доданих до неї документів.

8. Квитанція про сплату судового збору.

 

"___"___________2014 р. В.П.Янишен (представник)

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...