Главная Обратная связь

Дисциплины:


Додаткова лìтература 1 страницаМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

 

 

Кафедра нормальної і патологічної

анатомії сільськогосподарських тварин

 

ГАВРИЛІН П.М., ОЛІЯР А.В., ПРОКУШЕНКОВА О.Г., ЖОРІНА Л.В.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ: «АНАТОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СВІЙСЬКИХ ТВАРИН» ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НАВЧАННЯ

(МОДУЛЬ ІІ – АПАРАТ ТРАВЛЕННЯ, ДИХАННЯ, СЕЧОВИДІЛЕННЯ, РОЗМНОЖЕННЯ)

 

 

(для студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації)

 

 

Дніпропетровськ, 2011

УДК 591.4:619(075.8)

Тестові завдання та теоретичні питання з дисципліни: «Анатомічні особливості свійських тварин» для оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системою навчання. Модуль «Апарат травлення, дихання, сечовиділення, розмноження». Для студентів факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів ІІІ і IV рівнів акредитації. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2011. – 53 с.

 

Укладачі: д.в.н., професор Гаврилін П.М., к.в.н., доцент Оліяр А.В., к.в.н., доцент Прокушенкова О.Г., старший викладач Жоріна Л.В.

Наведені тестові завдання та таблиця з варіантами правильних відповідей, а також теоретичні питання з будови, топографії, видових особливостей апаратів внутрішніх органів свійських тварин.

Вказівки призначені студентам факультетів ветеринарної медицини аграрних вищих навчальних закладів ІІІ - IV рівнів акредитації для підготовки до письмового контролю знань з модуля І і ІІ.

 

Рецензент: професор кафедри технології переробки та контролю якості продукції тваринництва ДДАУ, докт. вет. наук М.П. Високос

 

Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин ДДАУ

Протокол № 4 від «03» листопада 2011 р.

 

Методичні рекомендації розглянуто і схвалено до друку науково-методичною радою факультету ветеринарної медицини ДДАУ

Протокол № 2 від «22» листопада 2011 р.

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

1. Краніальна межа грудної порожнини обмежена:

а) першою парою ребер, першим грудним хребцем, ручкою груднини;

б) куполом діафрагми;

в) ділянкою холки та спини;

г) вентральною грудною стінкою;

д) лівою та правою бічними грудними стінками

 

2. Каудальна межа грудної порожнини обмежена:

а) першою парою ребер, першим грудним хребцем, ручкою груднини;б) куполом діафрагми;

в) ділянкою холки та спини;

г) вентральною грудною стінкою;

д) лівою та правою бічними грудними стінками

 

3. Верхня стінка грудної порожнини обмежена:

а) першою парою ребер, першим грудним хребцем, ручкою груднини;

б) куполом діафрагми;

в) ділянкою холки та спини;

г) вентральною грудною стінкою;

д) лівою та правою бічними грудними стінками

 

4. Нижня стінка грудної порожнини обмежена:

а) першою парою ребер, першим грудним хребцем, ручкою груднини;

б) куполом діафрагми;

в) ділянкою холки та спини;

г) вентральною грудною стінкою;

д) лівою та правою бічними грудними стінками

 

5. Бічні стінки грудної порожнини обмежені:

а) першою парою ребер, першим грудним хребцем, ручкою груднини;

б) куполом діафрагми;

в) ділянкою холки та спини;

г) вентральною грудною стінкою;

д) лівою та правою бічними грудними стінками

 

6. Серозна оболонка грудної порожнини – це:

а) очеревина;

б) внутрішньогрудна фасція;

в) плевра;

г) адвентиція

 

7. До парієтальних листків плеври відносяться:

а) середостінна;

б) легенева;

в) перикардіальна;

г) реберна;

д) діафрагмальна

 

8. До вісцеральних листків плеври відносяться:

а) середостінна;

б) легенева;

в) перикардіальна;

г) реберна;

д) діафрагмальна

 

9. Осердя складається із:

а) зовнішнього серозного, фіброзного та внутрішнього серозного листків;

б) фіброзного та внутрішнього серозного листків;

в) фіброзного та зовнішнього серозного листків;

г) внутрішнього та зовнішнього серозних листків;

д) зовнішнього фіброзного, серозного та внутрішнього фіброзного листків

 

10. Зовнішній серозний листок осердя утворений:

а) середостінною плеврою;

б) реберною плеврою;

в) легеневою плеврою;

г) діафрагмальною плеврою;

д) внутрішньогрудною фасцією;

є) пристінковим листком перикарду;

е) вісцеральним листком перикарду

 

11. Фіброзний листок осердя утворений:

а) середостінною плеврою;

б) реберною плеврою;

в) легеневою плеврою;

г) діафрагмальною плеврою;

д) внутрішньогрудною фасцією;

є) пристінковим листком перикарду;

е) вісцеральним листком перикарду

 

12. Внутрішній серозний листок осердя утворений:

а) середостінною плеврою;

б) реберною плеврою;

в) легеневою плеврою;

г) діафрагмальною плеврою;

д) внутрішньогрудною фасцією;

є) пристінковим листком перикарду;

е) вісцеральним листком перикарду

13. Вісцеральний листок перикарду утворює:

а) epicardium;

б) endocardium;

в) myocardium;

г) pericardium

 

14. Особлива серозна оболонка серця – це:

а) epicardium;

б) endocardium;

в) myocardium;

г) pericardium

 

15. Черевна порожнина дорсально обмежена:

а) ділянкою попереку та поперековою частиною діафрагми;

б) лівою та правою бічними черевними стінками, каудальною частиною лівої та правої бічних грудних стінок, латеральними ділянками діафрагми;

в) куполом діафрагми;

г) тазовим кільцем;

д) вентральною черевною стінкою, мечоподібним хрящем

 

16. Черевна порожнина з боків і вентрально обмежена:

а) ділянкою попереку та поперековою частиною діафрагми;

б) лівою та правою бічними черевними стінками, каудальною частиною лівої та правої бічних грудних стінок, латеральними ділянками діафрагми;

в) куполом діафрагми;

г) тазовим кільцем;

д) вентральною черевною стінкою, мечоподібним хрящем

 

17. Черевна порожнина краніально обмежена:

а) ділянкою попереку та поперековою частиною діафрагми;

б) лівою та правою бічними черевними стінками, каудальною частиною лівої та правої бічних грудних стінок, латеральними ділянками діафрагми;

в) куполом діафрагми;

г) тазовим кільцем;

д) вентральною черевною стінкою, мечоподібним хрящем

 

18. Черевна порожнина каудально обмежена:

а) ділянкою попереку та поперековою частиною діафрагми;

б) лівою та правою бічними черевними стінками, каудальною частиною лівої та правої бічних грудних стінок, латеральними ділянками діафрагми;

в) куполом діафрагми;

г) тазовим кільцем;

д) вентральною черевною стінкою, мечоподібним хрящем

 

19. Серозна оболонка черевної порожнини називається:

а) очеревина;

б) плевра;

в) адвентиція;

г) поперекова черевна фасція

 

20. У собаки каудальна межа очеревинної порожнини проходить у сегментальній площині по:

а) 1-2-му хвостовому хребцю;

б) 4-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю;

в) 1-му хвостовому хребцю;

г) 5-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю

 

21. У свині каудальна межа очеревинної порожнини проходить у сегментальній площині по:

а) 1-2-му хвостовому хребцю;

б) 4-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю;

в) 1-му хвостовому хребцю;

г) 5-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю

 

22. У великої рогатої худоби каудальна межа очеревинної порожнини проходить у сегментальній площині по:

а) 1-2-му хвостовому хребцю;

б) 4-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю;

в) 1-му хвостовому хребцю;

г) 5-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю

 

23. У коня каудальна межа очеревинної порожнини проходить у сегментальній площині по:

а) 1-2-му хвостовому хребцю;

б) 4-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю;

в) 1-му хвостовому хребцю;

г) 5-му крижовому – 1-му хвостовому хребцю

 

24. Органи, які виступають в очеревинну порожнину з боку тазової порожнини вкриває:

а) адвентиція;

б) очеревина;

в) клубова фасція;

г) тазова фасція

 

25. Каудальні ділянки органів тазової порожнини вкриває:

а) адвентиція;

б) очеревина;

в) клубова фасція;

г) тазова фасція

26. У самки між органами, які виступають в очеревинну порожнину з боку тазової порожнини, тазове склепіння очеревини формує серозні заглиблення:

а) спиноректальне;

б) ректальноматкове;

в) матковоміхурове;

г) міхуровочеревне

 

27. У самця між органами, які виступають в очеревинну порожнину з боку тазової порожнини, тазове склепіння очеревини формує серозні заглиблення:

а) спиноректальне;

б) ректальноміхурове;

в) матковоміхурове;

г) міхуровочеревне

 

28. Кривою площиною, яка проходить вздовж правої і лівої реберних дуг, в епігастрії відокремлюється:

а) праве підребер’я;

б) ліве підребер’я;

в) ділянка мечоподібного хряща;

г) пупкова ділянка;

д) ліва здухвина;

є) права здухвина

 

29. Верхня ділянка епігастрію середньою сагітальною площиною поділяється на:

а) праве підребер’я;

б) ліве підребер’я;

в) ділянку мечоподібного хряща;

г) пупкову ділянку;

д) ліву здухвину;

є) праву здухвину

 

30. Парасагітальними площинами, дотично до вільних кінців поперечно-реберних відростків поперекових хребців, у мезогастрії відокремлюються:

а) праве підребер’я;

б) ліве підребер’я;

в) ділянка мечоподібного хряща;

г) пупкова ділянка;

д) ліва здухвина;

є) права здухвина

 

31. Середня ділянка мезогастрію фронтальною площиною, умовно проведеною через середину 1-го ребра, поділяється на:

а) праве підребер’я;

б) ліве підребер’я;

в) ділянку мечоподібного хряща;

г) пупкову ділянку;

д) ліву здухвину;

є) праву здухвину;

е) поперекову ділянку

 

32. З боків у гіпогастрії розміщуються:

а) права пахвинна ділянка;

б) ліва пахвинна ділянка;

в) лобкова ділянка;

г) пупкова ділянка;

д) ліва здухвина;

є) права здухвина;

е) поперекова ділянка

 

33. У нижній частині гіпогастрію знаходиться:

а) права пахвинна ділянка;

б) ліва пахвинна ділянка;

в) лобкова ділянка;

г) пупкова ділянка;

д) ліва здухвина;

є) права здухвина;

е) поперекова ділянка

 

34. Краніальна ділянка черевної порожнини (епігастрій) поділяється на:

а) праве підребер’я, ліве підребер’я та ділянку мечоподібного хряща;

б) праву здухвину, ліву здухвину, поперекову ділянку та пупкову ділянку;

в) праву пахвинну ділянку, ліву пахвинну ділянку та лобкову ділянку

 

35. Середня ділянка черевної порожнини (мезогастрій) поділяється на:

а) праве підребер’я, ліве підребер’я та ділянку мечоподібного хряща;

б) праву здухвину, ліву здухвину, поперекову ділянку та пупкову ділянку;

в) праву пахвинну ділянку, ліву пахвинну ділянку та лобкову ділянку

 

36. Каудальна ділянка черевної порожнини (гіпогастрій) поділяється на:

а) праве підребер’я, ліве підребер’я та ділянку мечоподібного хряща;

б) праву здухвину, ліву здухвину, поперекову ділянку та пупкову ділянку;

в) праву пахвинну ділянку, ліву пахвинну ділянку та лобкову ділянку

 

37. У лівому підребер’ї великої рогатої худоби розміщені:

а) сітка (справа), рубець (зліва), сичуг (справа), печінка (справа);

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

38. У правому підребер’ї великої рогатої худоби розміщені:

а) сітка (справа), рубець (зліва), сичуг (справа), печінка (справа);

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

39. У ділянці мечоподібного хряща великої рогатої худоби розміщені:

а) сітка (справа), рубець (зліва), сичуг (справа), печінка (справа);

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

40. У лівій здухвині великої рогатої худоби розміщені:

а) сітка (справа), рубець (зліва), сичуг (справа), печінка (справа);

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

41. У правій здухвині великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

42. У поперековій ділянці великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

43. У пупковій ділянці великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка (справа)

 

44. У лівій пахвинній ділянці великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

45. У правій пахвинній ділянці великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

46. У лобковій ділянці великої рогатої худоби розміщені:

а) порожня кишка, верхівка сліпої кишки, дистальна петля ободової кишки;

б) книжка, сичуг (вентрально), дванадцятипала кишка, печінка, підшлункова залоза, порожня кишка, проксимальна петля ободової кишки, права нирка (частково);

в) рубець, селезінка;

г) нирки, надниркові залози, сечоводи, яєчники, яйцепроводи, роги матки, основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), рубець (зліва);

д) спіральний лабіринт ободової кишки (дорсально), сліпа кишка (тіло), дванадцятипала кишка, порожня кишка (вентрально), клубова кишка;

є) рубець;

е) рубець (зліва), порожня кишка

 

47. У лівому підребер’ї коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

48. У правому підребер’ї коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

49. У ділянці мечоподібного хряща коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

50. У лівій здухвині коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

51. У правій здухвині коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

52. У поперековій ділянці коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

53. У пупковій ділянці коня розміщені:

а) шлунок, ліва частка підшлункової залози, селезінка, ліва частка печінки, ліва дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, порожня кишка;

б) пілорична частина шлунка, дванадцятипала кишка, права частка підшлункової залози, права частка печінки, основа сліпої кишки, права дорсальна ободова кишка, діафрагмальний згин товстої ободової кишки, права нирка, права надниркова залоза;

в) верхівка сліпої кишки, груднинний згин товстої ободової кишки, права вентральна ободова кишка, ліва вентральна ободова кишка;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

54. У лівій пахвинній ділянці коня розміщені:

а) тазовий згин товстої ободової кишки, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка, тонка ободова кишка;

б) порожня кишка;

в) каудальна частина основи сліпої кишки;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

55. У правій пахвинній ділянці коня розміщені:

а) тазовий згин товстої ободової кишки, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка, тонка ободова кишка;

б) порожня кишка;

в) каудальна частина основи сліпої кишки;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

д) ліва нирка, ліва надниркова залоза, права нирка (частково), сечоводи, яєчники, маткові труби, роги матки, дванадцятипала кишка (дистальний кінець), порожня кишка, клубова кишка, основа сліпої кишки (справа), тонка ободова кишка;

є) основа сліпої кишки, дванадцятипала кишка, права дорсальна ободова кишка;

е) тіло сліпої кишки, права та ліва вентральні ободові кишки

 

56. У лобковій ділянці коня розміщені:

а) тазовий згин товстої ободової кишки, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка, тонка ободова кишка;

б) порожня кишка;

в) каудальна частина основи сліпої кишки;

г) тонка ободова кишка, порожня кишка, ліва дорсальна ободова кишка;

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...