Главная Обратная связь

Дисциплины:


ТЕМА: Систематичні похибки вимірюванняІнструментальну систематичну похибку можна виявити перевіркою робочою засобу вимірювань за допомогою зразкового, що має виїду точність. Значення абсолютних похибок вимір ю вального приладу обчислюють за формулою

(6.1)

де х — показ приладу, що повіряється; хД — дійсне значення вимірюваної величини, встановлене за допомогою зразковою вимірювального приладу.

Інструментальну похибку, яка виникає від взаємодії з об'єктом вимірювання, також можна виявити, проаналізувавши умови проведення експерименту.

Експериментальне виключення систематичних похибок здійснюють на основі методу заміщення. Для цього треба спочатку виміряти невідому фізичну величину, в результаті чого дістати вираз

(6.2)

де хп - показ приладу; X - значення невідомої величини; - систематична

складова похибки.

Нічого не змінюючи у вимірювальній установці, слід ввімкнути замість X регульовану міру Хм і дібрати таке її значення, за якого досягається попередній показ приладу. Тоді

(6.3)

Порівнюючи (6.3) та (6.4), дістанемо значення невідомої величини :

Х=Хм (6.4)

та обчислимо значення систематичної складової похибки

(6.5)

Якщо джерело систематичної похибки має спрямовану дію, можна компенсувати її, здійснивши експеримент двічі, —так, щоб систематична похибка увійшла в результати вимірювань з протилежним знаком:

(6.6)

Звідси

(6.7)

Інструментальна похибка, що залежить від неточності аналогового вимірювального приладу, обчислюється за формулою:

(6.8)

Величина називається надійною межею невиключених залишків систематичних похибок. Якщо таких залишків кілька ( ), то

(6.9)

де - межа ї невиключеної систематичної похибки; —число цих похибок (1 < < 4).

Формула (6.10) відповідає ймовірності Р= 95 %

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...