Главная Обратная связь

Дисциплины:


Зв'язок між масою і енергієюЗв'язок між масою і енергією – наслідок закону збереження енергії і того факту, що маса залежить від швидкості руху.

За допомогою теорії відносності Ейнштейн встановив зв'язок між енергією і масою за допомогою формули:

.

Отримана формула показує, що маса і енергія взаємопов'язані. Це закон взаємозв'язку маси і енергії, один із фундаментальних законів фізики. Виходячи з цього закону також можна зробити висновок, що будь – який об'єкт, який має також енергію, пропорційну цій масі і навпаки.

Тіло також має енергію за нульової швидкості, це так звана енергія спокою:

Зміст закону взаємозв'язку маси і енергії полягає в тому, що енергія і маса – це дві взаємопов'язані характеристики будь - якого фізичного об'єкта.

Теорія відносності Ейнштейна знайшла широке застосування в астрономії:

1) Ейнштейн стверджував, що в час проходження світла поблизу великих мас повинно спостерігатися викривлення променів. Цей факт був доведений вченими астрономами в 1919 році на прикладі зірок, які зміщувались після Сонячного затемнення про свідчили фотографії.

2) Годинник йде повільніше поблизу великих мас.

3) Доведено, що під час руху планет навколо сонця їх площини обертаються.

4) В астрономії було відкрито явище віддалення галактик причому швидкість прямо пропорційна відстані від галактики до спостерігача.

 

Питання для самоконтролю:

1)Назвіть суперечності, які виникли між релятивістською та класичною механікою.

2)Що таке теорія відносності?

3)Сформулюйте постулати відносності Ейнштейна.

4)Що таке релятивістська механіка?

5)Сформулюйте релятивістський закон додавання швидкостей.

6)Яка залежність між масою та енергією?

7)Яка залежність між масою та швидкістю?

8)Наведіть сфери застосування теорії відносності.

9)Охарактеризуйте відносність подій, довжини та часу.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...