Главная Обратная связь

Дисциплины:


Неохайне ведення зошитаМожливі причини:

1. Слабкий розвиток тонкої моторики пальців рук.

2. Несформованість прийомів навчальної діяльності.

3. Недостатній обсяг уваги.

4. Низький рівень розвитку пам'яті.

5. Інші психологічні причини.

Критерії:

Дрібні м'язи пальців і кистей рук ще слабко розвинені, тому швидко настає втома (через 1,5 - 2,5 хвилин під час безперервного письма).Пам'ять, як увага, має переважно мимовільний характер.

Рекомендації

Сприяють розвитку тонкої моторики руки уроки праці, малювання (ліплення, аплікаційна діяльність, складання мозаїки, плетіння з бісеру, в'язання, робота з глиною, квасолею тощо).

Продуктивність мимовільного запам'ятовування збільшується, коли завдання потребує від дитини активної орієнтації в матеріалі, виконання розумових операцій (придумування слів, встановлення конкретних зв'язків тощо).

Запам'ятовування має бути мотивованим, в умовах виконання дитиною доручень дорослого в ігровій діяльності.

Будь-яке завдання необхідно повторити кілька разів, перш ніж учень почне його виконувати

Можливі причини:

1. Низький рівень концентрації і стійкості уваги.

2. Низький рівень довільності.

3. Несформованість уміння виконувати завдання за усною інструкцією дорослого.

4. Несформованість передумов навчальної діяльності.

5. Інші психологічні причини.
Критерії:

У дитини 6-7 років процеси збудження переважають над гальмуванням; чим менша дитина, тим більше.

Для успішного навчання необхідна сформованість компонентів навчальної діяльності: навчальне завдання, навчальні дії та дії контролю й оцінки. Для сприйняття навчального завдання дитині необхідна опора не на наявну ситуацію, а на зміст, що складає її контекст, розуміння позиції дорослого та умовного змісту його запитань, підпорядкування поведінки та дій дитини певним нормам і правилам.

Навчальна діяльність передбачає високий рівень контролю, який повинен базуватися на адекватній оцінці дій та можливостей.

Рекомендації: Формуванню довільності сприяє участі дитини у сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності, конструюванні, аплікаційній діяльності тощо.

Для сприймання навчального завдання потрібна система занять -сюжетно-рольових ігор.

Уміння розв'язувати завдання залежить від здатності стати на позицію іншого, яка формується у спілкуванні з іншими дітьми через систему занять - ігор з правилами.

Треба учити "бачити" інших, показати можливість переходу з однієї позиції на іншу в певній ситуації, допомогти дитині стати на позицію учителя, мами, вихователя. Тут можуть допомогти режисерські ігри.

Необхідна допомога психолога (діагностика пізнавальної сфери, складання корекційно-розвивальної програми). 

Погано орієнтується у зошиті

Можливі причини:

1. Низький рівень розвитку сприйняття й орієнтування в просторі.

2. Низький рівень розвитку довільності.

3. Слабкий розвиток дрібної мускулатури кисті рук.

4. Інші психологічні причини.

Критерії:

У дитини 6 -7 років процеси збудження переважають над гальмуванням; чим менша дитина, тим більше.

Дрібні м'язи пальців і кисті рук у дітей 6-7 років ще слабко розвинені, швидко настає втома.

Рекомендації: Формування довільності сприяє участь дитини у сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності, конструюванні, аплікаційній діяльності тощо.

Сприяють розвитку тонкої моторики руки уроки праці, малювання (ліплення, аплікаційна діяльність, складання мозаїки, плетіння з бісеру, в'язання, робота з глиною, квасолею тощо).

Підносить руку, а замість відповіді мовчить

1. Несформованість ставлення до самого себе як до школяра.

2. Занижена самооцінка.

3. Низький рівень розвитку довільності.

4. Інші психологічні причини.

Критерії:

Дитина неадекватно сприймає конкретну ситуацію, не вміє подивитися на себе збоку і бачити інших з різних боків, не знає, як аналізувати і зіставляти свої та чужі роботи.

Рекомендації:

Не треба штучно знижувати самооцінку дитини.

Треба учити "бачити" інших, показати можливість переходу з однієї позиції на іншу в певній ситуації, допомогти стати на позицію учителя, мами, вихователя. Тут можуть допомогти режисерські ігри.

Постійно відволікається на уроках, залазить під парту, грається, їсть

1.Переважає ігрова мотивація навчання.

2.Індивідуально-психологічні особливості.

3. Низький рівень розвитку концентрації і стійкості уваги.

4. Низький Несформованість ставлення до себе як до школяра.

5. рівень розвитку довільності.

6. Несформованість прийомів навчальної діяльності.

7. Інші психологічні причини.

Критерії:

У дитини 6-7 років процеси збудження переважають над гальмуванням; чим менша дитина, тим більше.

Гіперактивній дитині важко сидіти нерухомо.

Шестирічки за своїм психічним розвитком - дошкільники, провідна діяльність у них - гра, семирічки - молодші школярі, провідна діяльність - навчання.

Для успішного навчання необхідна сформованість компонентів навчальної діяльності: навчальне завдання, навчальні дії та дії контролю й оцінки. Для сприйняття навчального завдання дитині необхідна опора не на наявну ситуацію, а на зміст, що складає її контекст, розуміння позиції дорослого та умовного змісту його запитань, відповідність поведінки та дій дитини певним нормам і правилам. Навчальна діяльність передбачає високий рівень контролю, який має базуватися на адекватній оцінці дій і можливостей.

Рекомендації: Формуванню довільності сприяє участь дитини у сюжетно-рольових іграх, образотворчій діяльності, конструюванні, аплікаційній діяльності тощо.

Для сприйняття навчального завдання потрібна система занять -сюжетно-рольових ігор.

Уміння розв'язувати завдання залежить від здатності стати на позицію іншого, яка формується у спілкуванні з іншими дітьми через систему занять - ігор за правилами.

Треба учити "бачити" інших, показати можливість переходу з однієї позиції на іншу, допомогти дитині стати на позицію учителя, мами, вихователя. Тут можуть допомогти режисерські ігри.

Боїться опитування вчителя

Можливі причини:

1. Занижена самооцінка.

2. Можливі проблеми в сім'ї.

3. Внутрішній стресовий стан.

4. Індивідуально-психологічні особливості особистості. \ 5. Інші психологічні причини.

Критерії:

Дитина неадекватно сприймає конкретну ситуацію, не вміє подивитись на себе з боку і бачити інших з різних боків, не знає як аналізувати і зіставляти свої і чужі роботи.

Тривожна дитина швидко втомлюється, будь-яке завдання викликає в неї занепокоєння.

Рекомендації:

Не треба штучно знижувати самооцінку дитини.

Треба учити "бачити" інших, показати можливість переходу з однієї позиції на іншу, допомогти їй стати на позицію вчителя, мами, вихователя. Тут допоможуть режисерські ігри.

Емоційний стан учителя впливає на емоційний стан дитини на уроці. Авторитарний стиль учителя викликає стан тривоги в учня.

Дозволяти учням помилятися, бо вони ще вчаться. Ставитися до помилок спокійно. Створювати ситуацію успіху на уроці. Враховувати індивідуальні особливості учня.

Під час уроку виходить і довго буває відсутнім

Можливі причини:

1. Відсутня навчальна мотивація.

2. Несформованість ставлення до себе як до школяра.

3. Занижена самооцінка.

4. Внутрішній стресовий стан.

5. Труднощі із засвоєнням матеріалу, пов'язані із ЗПР.

6. Інші психологічні причини.

Критерії:

Дитина неадекватно сприймає конкретну ситуацію, не вміє подивитися на себе збоку і бачити інших з різних боків, не знає як аналізувати і зіставляти свої і чужі роботи.

Тривожна дитина швидко втомлюється, будь-яке завдання викликає в неї занепокоєння.

Рекомендації:

Не треба штучно знижувати самооцінку дитини. Треба учити "бачити" інших, показати можливість переходу з однієї позиції на іншу, допомогти їй стати на позицію вчителя, мами, вихователя. Тут можуть допомогти режисерські ігри. Емоційний стан учителя впливає на емоційний стан дитини на уроці.

Авторитарний стиль учителя викликає стан тривоги в учня. Дозволяти учням помилятися, бо вони ще вчаться. Ставитися до помилок спокійно. Створювати ситуацію успіху на уроці. Враховувати індивідуальні особливості учня.

Необхідна допомога психолога (діагностика інтелекту, пізнавальної сфери, складання корекційно-розвивальної програми).

 

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...