Главная Обратная связь

Дисциплины:


Предмет, завдання і джерела вивчення історії УкраїниБілет № 1

Предмет.

Історія походить від грецкого слова, що означає розповідь про минуле, дослідження минулого. Предмет історії України – вивчення виникнення розвитку людського суспільства на всіх українських землях з найдавніших часів до сьогодення.

Завдання.

- розкрити наукову періодизацію історії України, зміст основних періодів української історії, визначальні події та явища, при цьому виважено підходити до оцінок історичних подій;

- вивчити особливості формування та розвитку національного державотворення, значення боротьби українського народу за її відродження та збереження основні напрямки розбудови української суверенної держави;

- висвітлити історію соціально-економічного та політичного розвитку України, стан сучасного розвитку та перспективи ринкової трансформації економіки України;

- визначити роль і місце в історії України видатних історичних осіб;

- показати роль української держави в системі міжнародних відносин.

Джерела вивчення.

Під історичними джерелами розуміють всі пам’ятки минулого, які свідчать про історію людського суспільства.

Розрізняють 5 типів історичних джерел:

1)речові – пам’ятки матеріальної культури- археологічні пам’ятки (знаряддя виробництва, предмети побуду, монети тощо) археологічні споруди.

2) етнографічні – пам’ятки, яких знаходимо про характер і особливості побуту , культуру, звичаїв того чи іншого народу.

3) Лінгвістичні джерела, тобто дані з історії розвитку мови

4) Усні – народні пісні, перекази, легенди, прикази та ін.

5) Писемні – є основою історичних знань. До писемних відносться актові матеріали-грамоти, угоди, циркуляри, накази і оповідні пам’ятки – літописи, записки,економічні, літературні та інші твори

2)Україна в геополітичних планах СРСР і Німеччини.

Німецькі імперіалісти вбачали в Україні вигідний плацдарм для проведення агресивної східно-азіатської політики: загарбана Україна відкривала найкоротший шлях із Європи в Індію.Уряди Англії та Франції для відведення від себе загрози агресії та спрямування її на схід, з метою зштовхування нацизму з більшовизмом, 29-30 вересня 1938 р. пішли на так звану Мюнхенську змову, що поклала початок руйнації Чехословацької держави. Чехословаччина в цей період стала центром політичних подій, а питання про подальшу долю Закарпаття - однією з головних складових цієї проблеми.На перший план політичних інтриг висувається Закарпаття, а виконавцем планів Гітлера стає Угорщина.2 листопада 1938 р. на основі рішень так званого Віденського арбітражу міністри закордонних справ Німеччини та Італії віддали Угорщині значну частину Закарпаття відторгнувши їх від Чехословаччини.Водночас уряд Чехословаччини офіційно надав автономію і визнав автономний уряд Карпатської України. Столицею Карпатської України стало м. Хуст. Для захисту державної незалежності було створено збройні сили Карпатської України - "Карпатську січ".15 березня о 15 годині розпочав роботу сейм Карпатської України. Він офіційно проголосив незалежність Карпатської України, обрав президентом А. Волошина, прийняв конституційний закон із восьми статей, де законодавчо були закріплено синьо-жовтий прапор, герб із зображенням тризуба, національний гімн "Ще не вмерла Україна". Українську мову було проголошено державною.

1 вересня 1939 р., Німеччина напала на Польщу, чим розпочала Другу світову війну. Ця подія докорінно змінила політичні відносини в Європі.

17 вересня 1939 р. Червона армія перетнула радянсько-польський кордон і увійшла на територію південно-східної Польщі - Західної України. Офіційно було заявлено, що радянські війська мають запобігти фашистській окупації, допомогти братам українцям і білорусам.

28 вересня 1939 р. І. фон Ріббентроп вдруге прибув до Москви. Між Німеччиною і СРСР були підписані "Договір про дружбу і державний кордон" і два таємні протоколи до нього, що закріпили територіальний розподіл Польщі.Останні події створили сприятливі умови для об'єднання народу Західної та Східної України.

Верховна Рада CPCP 1 листопада 1939 p. ухвалила Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання її з УРСР.

14 листопада 1939 р. Верховна Рада УРСР ухвалила Закон про прийняття Західної України до складу УРСР.

2 серпня 1940 р. сьома сесія Верховної Ради СРСР включила заселені переважно українцями Північну Буковину і Південну Бессарабію до складу УРСР.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...