Главная Обратная связь

Дисциплины:


Упорядкування записуДля упорядкування запису, наприклад, по значенню поля «Предмет застави» в алфавитному порядку виконайте наступні дії:

21. Виділити поле Предмет застави, натиснувши на заголовок лівою кнопкою миші

22. Вибрати команду Записи – Сортировка

23. Вибрати напрям упорядкування: Сортировка по возрастанию

24. Щоб скасувати упорядкування таблиці, виберить команду Записи – Удалить фильтр.

Відбір даних за допомогою фільтра

Для того щоб отримати витяг з реєстру про наявність або відсутність у ньому запису про заставлене рухоме майно необхідно:

25. Вибрати команду Запись – Фильтр – Расширенный фильтр

26. У графі Поле включити імена полей, які використовуються у фільтрі (Вхідний номер заяви, Найменування / ПІБ заставодавця, Найменування / ПІБ заставодержателя, Предмет застави). Для цього двічі натиснути лівою кнопкою миші на ім’я поля, яке обирається, у верхньому списку.

27. У графі Сортировка по полю Найменування / ПІБ заставодавця натиснути лівою кнопкою миші та оберіть порядок упорядкування: по возрастанию

28. У графі Условие отбора по полю Найменування / ПІБ заставодавця набрати ПП

29. Вибрати команду Фильтр – Применить фильтр

30. Щоб повернутися до колишнього варіанту, вибрати команду Записи – Удалить фильтр.

Створення запиту

Для того щоб отримати витяг можна використати запит.

31. Для цього вибрати панель Запити

32. Натиснути Создать с помощью Конструктора

33. Вибрати необхідні поля (Вхідний номер заяви, Найменування / ПІБ заставодавця, Найменування / ПІБ заставодержателя, Предмет застави).

34. Наступні дії аналогічно п.26-27

35. Зберегти запит під назвою Витяг на диске 3.5А.

 

Створення форми

36. Вибрати вкладку Формы окна базы данных. Натиснути на кнопку Создать

37. У вікні Новая форма вибрати Мастер форм. У нижній частині вікна натиснути лівою кнопкою миші на кнопку розкриття вікна . Вибрати таблицую Реєстр застав. Натиснути на кнопку ОК.

38. В списку Доступные поля у вікні Создание форм указати поля, які необхідні для побудови форми. Натиснути на кнопку >> для копіювання усіх полей таблиці Реєстр застав в список Выбранные поля. Натиснути кнопку Далее.

39. Вибрати один из видов форм (наприклад, в один стовпець) натиснути на кнопку Далее.

40. Вибрати стиль оформления формы (наприклад, официальний). Натиснути на кнопку Далее.

41. Указати название формы: Реєстр 1. Натиснути на кнопку Готово.

Для зміни зовнішнього виду форми необхідно скористатися режимом Конструктор формы (команда Вид – Конструктор).

Створення звіту.

42. Вибрати вкладку Отчёты окна бази даних. Натиснути на кнопку Создать.43. У вікні Новый отчёт вибрати режим Мастер отчётов, а в нижній частини вікна натиснути на кнопку розкриття списку . Виділити таблицю Реєстр застав. Натиснути на кнопку ОК.

44. У списку Доступные поля у вікні Создание отчётов указати поля, які необхідні для виведення на друк та натиснути на кнопку > для кожного поля таблиці Реєстр застав. Натиснути на кнопку Далее.

45. Задати порядок упорядочивания поля Найменування / ПІБ заставодавця – по возрастанию. Натиснути на кнопку Далее

46. Вибрати вид макета для звіту: табличный. Установити ориентацию листа бумаги во время печати: альбомная. Вибрати перемикач Настроить ширину полей для размещения на одной странице. Натиснути на кнопку Далее

47. Вибрати стиль заголовка: Строгий. Натиснути на кнопку Далее

48. Задати имя отчёта: Реєстр застав. Натиснути на кнопку Готово.

49. Для зміни зовнішнього виду звіту скористайтесь режимом Конструктор Отчёта (Вид – Конструктор).

Зміст звіту:

Ø Тема та мета роботи

Ø Алгоритм виконання роботи

Ø Відповіді на контрольні питання

 

Контрольні питання:

1. Назвіть суб’єктів реєстрації застав рухомого майна і зміст Державного реєстру застав рухомого майна.

2. З якою метою було створено Державний реєстр застав рухомого майна?

3. Опишіть порядок функціонування Державного реєстру застав рухомого майна.

4. Як здійснити пошук запису по значенню поля?

5. Як побудувати запит?

6. Як створити форму і звіт?

 


Таблиця № 1.

 

Дата заяви Найменування / ПІБ заставодавця Ідент. номер / ЄДРПОУ заставодавця Найменування / ПІБ заставодержателя Ідент.номер / ЄДРПОУ заставодержателя Предмет з застави Серійний номер транспорт. засобу Назва моделі Дата реєстрації ПІБ реєстратора
02.02.05 Градов Ю.Д. ПП Жариков О.В. Автомобіль Камаз 03.02.05  
03.02.05 ПП Бражников П.П. ПП Верник О.В. Автомобіль BMV 03.02.05  
03.02.05 ПП Фокін С.Б. ЗАТ “Ін вест” Автомобіль Opel 03.02.05  
05.02.05 ПП Зайцев А.О. ВАТ “Добробут” Автомобіль Audi 07.02.05  
05.02.05 ПП Воронін І.І. МП “Господарочка” Автомобіль ВАЗ 2101 07.02.05  
05.02.05 ПП Шарапов П.Д. ЗАТ “Фенікс” Автомобіль ЛАЗ 07.02.05  
05.02.05 ПП Журба Ф.Ю. ПП Воронін Ю.В. Автомобіль ВАЗ 2103 07.02.05  
07.02.05 ПП Чурсін Н.М. ПП Корнєєв Л.Д. Автомобіль ВАЗ 2103 07.02.05  
07.02.05 ПП Міляєв К.М. МП “Юніор” Автомобіль ВАЗ 2101 07.02.05  
08.02.05 ПП Юрамов В.В. ПП Левченко О.І Автомобіль Mercedes 07.02.05  

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...