Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тур- це тур.подорож за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена комплексом тур. послугФормування нового туру передбачає певну концепцію його побудови, яка виражається через наступні етапи:
Етапи I. Вибір пунктів маршруту. Критеріям відбору є екстрактивний об'єкт показу для задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами гостинності.

Етап II. Ієрархічність пунктів маршруту проводиться за зазначеними вище критеріями, при цьому основна увага повинна бути звернена на клас гостинності та транспортну доступність обраних пунктів маршруту.

Етап III. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту здійснюється за показником транспортної доступності, тобто пов'язане з місцем проживання постійних потенційних туристів, взаємозамінності видів транспорту, типу транспортних засобів.

Етап IV. Розробка схеми маршруту. Схема маршруту належить від зворотного форми. Маршрут - це напрямок переміщення туриста. За схемою маршрути можуть бути лінійні, кільцеві, радіальні та комбіновані. Я розробила тур за схемою кільцевої. Вибір пунктів по маршруту узгоджується з програмою відповідно до виду туризму, терміну та класу обслуговування.

Етап V. Оптимізація маршруту щодо туру полягає в ряду об'єктивних і суб'єктивних обмежень. Об'єктивність обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб'єктивність визначаються, перш за все, цільовим споживчим сегментом. Часові обмеження
стосуються сезонності подорожі. Економічні обмеження виходять з умов функціонування ринку.

Етап VI. Програмне забезпечення туру, є його якісною ознакою. Програма є щоденним розпорядком, призначеним для реалізації мети подорожі.


Етап VII. Організаційно-технічне заходи щодо забезпечення туру, є наступним етапом в розробці туру після визначення схеми маршруту та програми перебування.
Сформований товарний продукт у вигляді туристичної путівки реалізується через турагентів, бюро реалізації або самостійно через бюро подорожей та екскурсій, яке виступає посередником між туристом і підприємствами, які надають йому послуги (готелі, підприємства харчування, екскурсійні служби, музеї, спортивно-оздоровчі комплекси тощо).

 

Ваучер і його структура

Quot;Туристський ваучер (путівка) - документ, що підтверджує статус особи або групи осіб як туристів, оплату послуг чи її гарантію і є підставою для отримання туристом або групою туристів туристичних послуг" .Туристський ваучер (далі - ваучер) за своїм призначенням є фінансовим документом для розрахунків між направляючим та приймаючим туристичними підприємствами, які співпрацюють на підставі укладених між ними угод. До цих угод підприємства-партнери додають зразки своїх ваучерів.

Ваучером підтверджується гарантія оплати направляючого туристичного підприємства приймаючому послуг, що мають надаватися туристам відповідно до умов договору. Ваучер видається туристичним підприємством, що має ліцензію Держкомтуризму України на такі види туристичної діяльності:

організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів в Україні (внутрішній туризм);

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...