Главная Обратная связь

Дисциплины:


Вплив тур на світову економіку 

В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. За

чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з

найбільших у світі - в ній зайнято понад 260 млн. чол., тобто кожний

10-й працюючий. Надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі

становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно. Найбільші прибутки

отримують країни Західної Європи та США.

 

Згідно з прогнозами експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО),

на початку XXI ст. обсяги міжнародного туризму зростатимуть щороку в

середньому на 4 %. Хоча за 2001 рік кількість туристів досягла рекордної

цифри - біля 700 млн. чол., збільшившись більше ніж на 7 %, в зв'язку з

подіями 11 вересня в США щорічні темпи зростання зменшаться. Очікується

зростання туристичного руху у світі з 700 млн. туристів щорічно до 937

млн. у 2010 році, за рахунок чого передбачається збільшення доходів до

1100 млрд. доларів США. Якщо ж до результатів міжнародного туризму

додати ще й обсяги внутрішнього туризму, то показники зростуть принаймні

вдвічі.

 

Туризм є вагоме джерело створення робочих місць, і, за прогнозами,

впродовж наступних п'яти років у світі створюватиметься 2500 нових

робочих місць щодня. Це одна з небагатьох галузей економіки, де

залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого

персоналу. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої

сили, туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. Крім того,

світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати і в період

економічних криз, що має важливе значення для країн Східної Європи.

Витрати на створення одного робочого місця тут в 20 разів менші, ніж у

промисловості, а оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, ніж

в інших галузях господарства. Прикладом можуть бути такі країни, як

Аргентина, Бразилія, Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та інші.

 

 

17 Поняття тур пакету

Турпакет - це вироблений туроператором туристський продукт,складений з певного набору послуг: перевезення, розміщення, харчування,екскурсій, дозвільний-розважальні і побутові послуги, спортивні ікурортні програми, туристські походи та багато чого іншого.

Турпакет, заздалегідь складені оператором, в які входить набірпослуг - ці послуги називаються основними. Якщо турист за своїм бажаннямнабуває ще яку-небудь екскурсію до оплаченого туру, ця послугастає вже додатковою.

 

18 структура договору

Господарський договір складається з чотирьох частин:

1). Преамбула або вступна частина договору містить такі основні положення:· а). Назва договору (купівлі-продажу, поставки, оренди, про спільну діяльність). Це дає можливість зразу довідатись, про які правовідносини йде мова. Якщо назва договору не вказана, його доведеться прочитати і лише тоді довідатися про його суть. Ця обставина у кожного викликає почуття роздратування. А це досить небажано, якщо договір буде читати арбітр або податковий інспектор.

· б). Дата підписання договору. Це дуже важливо, тому, що з датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та встановлення строку завершення його дії і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані. Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту його підписання останньою стороною.

· г). Повна фірмова назва контрагентів під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.

· д). Назви сторін за договором - "Підрядник", "Постачальник", "Замовник". Це необхідно для того, щоб у тексті договору кожний раз не повторювати повністю фірмові назви сторін.

· е). Докладна назва посади, прізвища, імені, по-батькові особи, що підписує договір, а також назва

2). Предмет договору. Права та обов'язки сторін.

Ця частина договору містить суттєві умови договору:

· Обов'язки та права першої сторони за договором.

· Обов'язки та права другої сторони за договором.

· Строк виконання своїх зобов'язань сторонами.

· Місце виконання зобов'язань кожної із сторін.

· Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін, а саме: порядок дій, їх послідовність і строки.

Конкретний зміст цих умов залежить від виду договору і від конкретної ситуації його укладення. На цьому ми зупинимось додатково на прикладі договору поставки.

3). Додаткові умови договору.

- Строк дії договору.

Це потрібно обов'язково вказати тому, що необхідно знати, коли договір припиняється і можна буде пред'явити вимоги і претензії до контрагента за відмову від його виконання.

- Відповідальність сторін.

Ця умова договору забезпечує виконання обов'язків сторонами на випадок порушення однією з них умов договору. Це різного роду санкції у вигляді неустойки, пені, штрафу, що сплачується стороною, яка не виконала своїх зобов'язань.

- Способи забезпечення зобов'язань.

Для успішного виконання договірних зобов'язань мало знайти вигідного партнера і укласти з ним вигідний договір, але дуже важливо, щоб цей договір був виконаний належним чином. Для цього існують способи виконання зобов'язань, які являються додатковими заходами майнового впливу на винну сторону.

4). Інші умови договору.

-. Умови про узгодження зв'язку між сторонами.

-. Реквізити сторін.

- Кількість примірників договору.

- Порядок виправлень за текстом договору.

19) У тур. бізнесі застосовуються такі видистрахування:

1. страхування туриста і його майна

2. страхування ризиків тур.фірм

3. страхування туристів у закордонних поїздках

4. страхування іноземних туристів

5. страхування цивільної відповідальності

6. страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів

7. страхування від нещасних випадків з покриттям мед. витрат

 

Страхування буває добровільним і обовязковим. До обовязкових видів страхування належать :

Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів,

Страхування транспортних подорожей.

 

Страхування туриста і його майна включає відповідальність за втрату або пошкодження майна туриста. Дія такого договору починається з моменту виїзду застрахованого з постійного місця проживання і закінчується в момент його повернення. Застрахувати за таким договором можна багаж і особисті речі, які туристи мають при собі.

 

Страхуваням цивільної відповідальності користуються туристи які подорожують на особистих автомобілях, мотоциклах або інших трансп.засобах які є джерелами підвищеної небезпеки. Цей вид страхування також застосовується , коли обєктом страхування є відповідальність страхувальника перед третіми особами.

Страхування від нещасних випадків – недорогий вид страхування, що передбачає страховий захист на випадок настання тимчасової або постійної втрати працездатності або смерті застрахованої особи.

Видами добровільного страхування можуть бути:

Страхування життя,

Страхув. Від нещасних випадків,

Страх. Різних видів транспорту,

Мед. страхування,

Страхування вантажів та багажу,

Від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ,

Страхування кредитів,

Інвестицій,

Фінансових ризиків,

Судових витрат,

Інші види.

 

Особливим видом страхування є асистанс. Він забезпечує туристів або спеціалістів, відряджених за кордон, допомогою на місці в технічній (ремонт автомобіля), грошовій або іншій формі.
Асистанс - це перелік послуг (в межах угоди), які надаються в необхідний момент в натурально-речовій формі або у вигляді грошових коштів через технічне, медичне і фінансове сприяння

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...