Главная Обратная связь

Дисциплины:


Страхування туристівСтрахування туристівабо так зване медичне страхування туристів з кожним роком набуває в Україні всього велику поширеність та популярність. Страховими компаніями пропонується як комплексне страхування туристів, так і можливість страхування його складових.При туристичному страхуванні Ви можете застрахуватися від:

- пропажі багажу; - медичних витрат під час подорожі; - від нещасного випадку.

по́ліс— письмова угода між страхувальником і страховиком.

При туристичному страхуванні в поліс можуть бути включені наступні послуги:

  • Організація екстреної медичної допомоги і оплата медичних витрат у зв'язку з нещасним випадком або раптовим захворюванням, включаючи витрати на надання екстреної стоматологічної допомоги.
  • Подальше лікування в Україні після повернення з-за кордону до моменту усунення загрози життю застрахованого.
  • Організація і оплата витрат на репатріацію тіла в разі смерті застрахованого.
  • Організація і оплата витрат на відвідини (прямий і зворотний квиток в економічному класі) близького родича, якщо їх присутність необхідна.
  • Організація і оплата витрат на дострокове повернення додому в екстреній ситуації.
  • Оплата передачі термінових повідомлень, пов'язаних із страховим випадком.
  • Надання екстреній технічній допомозі в разі ДТП або раптової поломки автотранспорту, який належить застрахованому.
  • Перебування в готелі під час ремонту автотранспорту.
  • Відшкодування вартості юридичних послуг; послуг, пов'язаних з втратою документів або багажу; послуг перекладача; послуг адвоката; внесення застави.

При страхуванні туристів поліс, який заключний в страховій компанії гарантує компенсацію непередбачених витрат на оплату медичних, юридичних і транспортних послуг в разі раптового захворювання або нещасного випадку під час подорожі по Україні або за кордоном.

 

39)

Порушеннями законодавства в галузі туризму є:

-здійснення туристичної діяльності без отримання відповідного дозволу (ліцензії) або недодержання ліцензійних умов з надання туристи-чних послуг;

-надання туристичних послуг, що підлягають обов'язковій сертифі-кації, без проведення такої сертифікації в установленому порядку;

-ненадання, несвоєчасне надання або надання туристові інформації,що не відповідає дійсності;

-порушення правил щодо охорони чи використання об'єктів турис-тичної інфраструктури, знищення або пошкодження об'єктів відвіду-вання;

-розголошення відомостей, що становлять конфіденційну або іншуохоронювану законом інформацію.

Цивільно-правова та інші види відповідальностісуб'єктів туристичної діяльності:

-За неналежне виконання своїх зобов'язань туроператор, турагент,інші суб'єкти туристичної діяльності несуть майнову та іншу відпові-дальність, визначену в договорі відповідно до чинного законодавства.-Розмір майнової відповідальності туроператора, турагента чи іншо-го суб'єкта туристичної діяльності не може перевищувати фактично за-вданих замовнику збитків з їх вини.

Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у галузі туристичної діяльності:

-Суб'єкт туристичної діяльності, який порушив законодавство в галузі туристичної діяльності при наданні туристичної послуги, що за-вдало шкоду, зобов'язаний відшкодувати туристу збитки у повному об-сязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у ме-ншому або більшому розмірі.

-Суб'єктам туристичної діяльності, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними законодавствав галузі туризму, збитки відшкодовуються відповідно до закону.

 

sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...