Главная Обратная связь

Дисциплины:


Основні положення Декларації про державний суверенітет УкраїниБула прийнята Верховною Радою України 16 липня 1990 р. Складалась з X розділів.

«Державний суверенітет України — верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах».

I розділ «Самовизначення української нації»

Визначалися витоки суверенної національної Української держави, вказувалося на її невід’ємне право на самовизначення в наявних кордонах.

II розділ «Народовладдя»

Вказано, що єдиним джерелом державної влади в республіці є народ України. Проголошено основні засади народовладдя як прямої демократії, так і через народних депутатів різних рівнів і що від імені всього народу має право виступати Верховна Рада України.

III розділ «Державна влада»

Вказувалося про те, що з моменту прийняття Декларації Україна є самостійною у вирішенні всіх питань свого життя і що державна влада в республіці здійснюється за принципом поділу на законодавчу, виконавчу та судову гілки.

IV розділ «Громадянство Української PCP»

Щодо громадянства УРСР було прийнято компромісне формулювання: «Українська PCP має своє громадянство і гарантує кожному громадянину право на збереження громадянства СРСР». Але прийнято важливе положення, що громадяни всіх національностей становлять народ України.

V розділ «Територіальне верховенство»

Вказано, що до компетенції України входять територіальний устрій, використання території, порядок використання природних ресурсів. Територія України є неподільною і не може бути замінена і використана без її дозволу.

VI розділ «Економічна самостійність»

Проголошувалося, що земля, її надра, водні та інші природні ресурси, весь економічний та науково-технічний потенціал, створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету республіки і використовується з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб України.

VII розділ «Екологічна безпека»

Україна самостійно встановлює порядок охорони природи на території республіки, гарантії екологічної безпеки і національного природокористування.

VIII розділ «Культурний розвиток»

Україна перебирає до своєї компетенції питання науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації, а також гарантує право вільного розвитку всім національностям, що проживають на території республіки.

IX розділ «Зовнішня і внутрішня безпека»

Наголошувалося на тому, що зовнішня політика України є демократичною і миролюбною, що вона має право на власні Збройні Сили, внутрішні війська та органи державної безпеки і що в майбутньому має намір стати нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів: не приймати, не виробляти, не набувати ядерної зброї.

X розділ «Міжнародні відносини»

Верховна Рада наголосила, що Україна як суб’єкт міжнародного права сама здійснює зовнішню політику, веде безпосередні зносини з іншими державами через установлення з ними дипломатичних відносин.

Білет № 11

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...