Главная Обратная связь

Дисциплины:


Адміністративно-територіальні зміни України в 1945- пер. пол. 1950-х ррПитання про повоєнні кордони активно обговорювались на Тегеранський(1943) та Ялтинський (1945) конференціях лідерами країн антигітлерівської коаліції. Остаточні контури повоєнних кордонів УРСР сформувалися в процесі укр.-польського, укр.-чехословацького та укр.-румунського територіальних розмежувань. Суть цих розмежувань полягала в міжнародному юридичному визнанні факту включення протягом 1939-1945рр. Зх .обл. України до складу СРСР. Першим кроком на шляху укр.-польського територіального розмежування в сер. 40-х рр. стала Люблінська угода між УРСР і польським прорадянським Тимчасовим Комітетом Національного визволення, що була укладена 9 вересня 1944 р. 16 серпня 1945р. між СРСР і Польською Республікою було укладено договір щодо радянсько-польського держ. кордону. Остаточно процес укр.-польського розмежування завершився 1951 р. За Договором між СРСР та Чехословаччиною від 29 червня 1945 р. Закарпатська Україна возз'єдналася з Україною у складі Радянського Союзу. Упродовж 1944-1946 рр. здійснювався обмін населенням: із України в Польщу переселився майже 1 млн. чоловік, переважно поляків, із Польщі в Україну - 520 тис. українців. 10 лютого 1947 під час підписання радян-румунського договору, в якому Румунія визнавала права УРСР на Півн. Буковину, Хотинщину, Ізмаїльщину, тобто юридично зафіксувала кордони, встановлені в червні 1940. 19 лютого 1954 р. Верховна Рада СРСР на ознаменування 300-річчя приєднання України до Росії прийняла рішення про включення Кримського півострова до складу УРСР. Таким чином завершилося формування сучасної території України.

Початок державотворчих процесів.

З проголошення Незалежності України в нашій державі розпочались державотворчі процеси. Було сформовано 3 гілки влади: законодавчу, судову, виконавчу. ВРУ – єдиний законодавчий орган влади. ЇЇ обирають один раз на чотири роки у складі 450 народних депутатів. ВРУ може вносити зміни до конституції, приймати закони та виконувати інші важливі функції. Вищим органом виконавчоївлади є уряд – Кабінет міністрів, а робочими органами – міністерства, відомства, держ.комітети. Кабмін проводить фінансову політику в державі. Головним завданням уряду є ведення економ. політики. На місцях органом виконавчої влади є місцеві держ. адміністрації. В Україні існує суддівська система відносно до закону правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Конституція гарантує рівність усіх перед законом, забезпечення доведеності вини і гласність судового процесу. 8 жовтня 1991 набув чинності закон про громадянство У. Громадянство було надано всім хто проживав на території У., не був громадянином іншої держави і не заперечував проти цього. В країні сформована прикордонна і митна служби. ВРУ прийняла закони: 1) Про держ.кордон У.; 2) Про прикордонні війська. 6 грудня 1991 прийнято закон про збройні сили У., відповідно до закону більшість військових на територій У. склали присягу на вірність укр. народу. Інші дістали можливість перейти на службу до будь-якої іншої армії, або звільнитися в запас.

Білет № 12

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...