Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які завдання вирішує бухгалтерія при обліку грошових коштів?Основними завданнями обліку грошових коштів є: виконання операцій з грошовими коштами за розрахунками з постачальниками, покупцями; контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни; своєчасне і правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів, щоденний контроль за збереженням готівки і цінних паперів у касі підприємства; інвентаризація грошових коштів і відображення її результатів на рахунках бухгалтерського обліку; дотримання стандарту бухгалтерського обліку № 4 "Звіт про рух грошових коштів" та надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Для відображення коштів використовуються такі рахунки і субрахунки:

30 "Каса";

31 "Рахунки в банках";

311 "Поточні рахунки в національній валюті";

312 "Поточні рахунки в іноземній валюті";

313 "Інші рахунки в банках в національній валюті";

314 "Інші рахунки в банках в іноземній валюті";

33 "Інші кошти";

331 "Грошові документи у національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

34 "Короткострокові векселі одержані";

35 "Поточні фінансові інвестиції"";

351 "Еквіваленти грошових коштів";

352 "Інші поточні фінансові інвестиції".

У касі підприємства можуть зберігатись такі цінності: - грошові кошти у національній та іноземній валютах;

- грошові документи (путівки в будинки відпочинку та санаторії, проїзні квитки, марки державного мита, поштові марки);

- бланки суворої звітності;

- цінні папери, придбані у інших підприємств.

Грошові кошти в касі є готівкою, що використовується підприємством для виплати заробітної плати, відряджень працівникам, дивідендів власникам, проведення розрахунків з постачальниками та ін.

Касові операції регулюються Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637. Відповідно до цього Положення для проведення виплат з каси може використовуватись як готівка, одержана з банку, так і виручка від реалізації продукції. При цьому, гранична сума платежу з каси одного підприємства іншому (або індивідуальному підприємцю) протягом одного дня становить 10000 грн. Кількість підприємств, з якими проводяться розрахунки готівкою протягом дня, є необмеженою.Ліміт залишку готівки в касі - це граничний розмір готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня. Він встановлюється із врахуванням специфіки роботи підприємства, обсягів його касових операцій, віддаленості від банку тощо. Усю готівку понад встановленого ліміту слід здавати в банк у порядку та строки, передбачені договором на розрахунково-касове обслуговування. Це правило не розповсюджується на готівку, одержану в банку для виплати працівникам заробітної плати. Невидана заробітна плата може зберігатись в касі підприємства протягом трьох робочих днів. Після закінчення цього терміну вона депонується і здається в банк.

Для оформлення касових операцій призначено такі документи: КО-1 “Прибутковий касовий ордер”; КО-2 “Видатковий касовий ордер”;

КО-3 “Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів”; КО-4 “Касова книга”; КО-5 “Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей”.

Приймання готівки в касу проводиться за прибутковими касовими ордерами, видача - за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями.

Прихід та видаток готівки щодня відображається у касовій книзі, яка заповнюється на підставі прибуткових та видаткових документів через копіювальний папір. На кінець робочого дня у касовій книзі

виводиться сальдо. Другий екземпляр є звітом касира, який разом із прибутковими та видатковими документами передається у бухгалтерію.

Для обліку грошових коштів у касі підприємства передбачено рахунок 30 “Каса”, який має два субрахунки:

301 “Каса в національній валюті”;

302 “Каса в іноземній валюті”. Основні операції з надходження грошових коштів у касу

відображаються наступними бухгалтерськими записами:

1. Одержано готівку з банку у гривнях

Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

2. Одержано від покупця готівку за відвантажену продукцію

Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”

3. Повернено підзвітною особою невикористані кошти

Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

4. Внесено суму відшкодування за виявлені нестачі винною особою

Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”

5. Оприбутковано надлишки грошей у касі, виявлені в результаті

інвентаризації

Дт 301 “Каса в національній валюті”

Кт 719 “Інші доходи від операційної діяльності” Основні операції з виплати готівки відображаються насіупними бухгалтерськими записами:

1. Здано готівку на розрахунковий рахунок у банк

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті”

Кт 301 “Каса в національній валюті”

2. Виплачено працівникам заробітну плаіу, лікарняні, матеріальну

допомогу тощо

Дт 661 “Розрахунки за заробітною платою”

Кт 301 “Каса в національній валюті”

3. Виплачено працівникам депоновану заробітну плату

Дт 662 “Розрахунки з депонентами”

Кт 301 “Каса в національній валюті”

4. Видано готівку працівнику підприємства під звіт

Дт 372 “Розрахунки з підзвітними особами”

Кт 301 “Каса в національній валюті”

5. Виплачено дивіденди засновникам

Дт 671 “Розрахунки за нарахованими дивідендами”

Кт 301 "Каса в національній валюті"

Рух готівки у іноземній валюті на рахунках бухгалтерського обліку відображається аналогічно.

Для обліку грошових документів, які зберігаються у касі підприємства, використовуються два субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті".

За дебетом цих субрахунків відображається надходження у касу грошових документів, а за кредитом - їх списання:

1. Підзвітна особа придбала путівки у санаторій та відзвітувалась за

одержаний аванс

Дт 331 “Грошові документи в національній валюті" Кт 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

2. Видано працівникам підприємства путівки в рахунок заробітної

плати

Дт 661 "Розрахунки за заробітною платою”

Кт 331 "Грошові документи в національній валюті"

Для обліку готівки, яка вноситься до каси банку, ощадбанку,

поштового відділення, але до зарахування на банківський рахунок

перебуває у дорозі, використовуються субрахунки:

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в іноземній валюті".

За дебетом цих субрахунків відображають передачу готівки з каси, а за кредитом - її зарахування на банківський рахунок:

1. Відправлено готівку через поштове відділення для зарахування на

рах33нок

Дт 3 “ Грошові кошти в дорозі в національній валюті" Кт 301 "Каса в національній валюті"

2. Зараховано готівку на розрахунковий рахунок підприємства

Дт 311 “Поточні рахунки в національній валюті"

Кт 333 “ Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

3. Передано до каси банку суму для придбання валюти з подальшим

и за33ахуванням на поточний рахунок

Дт 3 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті" Кт 301 “Каса в національній валюті"

4. Оприбутковано валюту на поточний рахунок

Дт 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті"

Кт 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...