Главная Обратная связь

Дисциплины:


Як обліковується дохід від реалізації фінансових інвестицій?Для узагальнення інформації про доходи від реалізації фінансових інвестицій призначено субрахунок 741 "Доходи від реалізації фінансових інвестицій". При продажі інвестицій на вторинному ринку підприємство втрачає статус інвестора, а цінні папери або корпоративні права як окремий об'єкт права власності передаються третій особі.

Облік надзвичайних доходів і витрат

Надзвичайними подіями вважають стихійне лихо (землетрус, зсув грунту, повінь тощо) експропріацію власності підприємства за кордоном, прийняття нових законів тощо , за умови, що такі події не повторюються періодично, або не очікуються в кожному наступному періоді.

Це означає, що одна і та ж сама подія може бути надзвичайною для одного підприємства та звичайною для іншого. Наприклад, землетрус для підприємства, що знаходиться за межами зони сейсмічної активності, буде подією надзвичайною, а для підприємства що розташовано в такій зоні– це подія звичайна. Виходячи з вищеозначеного, класифікація події як надзвичайної є компетенцією керівництва підприємством.

Витрати і доходи, що є наслідком надзвичайних подій називають відповідно надзвичайними витратами та надзвичайними доходами.

Надзвичайними витратами є прямі втрати від надзвичайних подій (знищені активи) і витрати підприємства на здійснення заходів , пов'язаних з запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних подій ( відшкодування працівникам та їх родинам, оплата працівникам, зайнятим на відновлювальних роботах, вартість використаних матеріалів тощо.

Надзвичайні доходи виникають в разі:

· відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями;

· значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб.

Надзвичайні доходи і надзвичайні витрати в Звіті про фінансові результати відображаються з урахування податку на прибуток окремо від доходів та витрат звичайної діяльності.

Для відображення доходів, отриманих в результаті надзвичайних подій застосовується рахунок 75 “Надзвичайні доходи”,який має такі субрахунки:

751 “Втрати від стихійного лиха”

752“Інші надзвичайні доходи”

За кредитом рахунка 75 відображається сума визнаних надзвичайних доходів, а за дебетом – списання їх на рахунок фінансових результатів.

Облік надзвичайних витрат ведеться на рахунку 99 “Надзвичайні витрати”.

За дебетом цього рахунка відображається сума визнаних надзвичайних витрат, а за кредитом – їх списання на рахунок фінансових результатів.

Рахунок 99 “Надзвичайні витрати”має такі субрахунки:

991 “Втрати від стихійного лиха“

992 “Втрати від технологічних катастроф і аварій”

993 “Інші надзвичайні витрати”

Фінансовий результат від надзвичайних подій визначається на субрахунку 794 “Результат надзвичайних подій” шляхом зіставлення надзвичайних доходів та витрат. Якщо результатом надзвичайних подій є прибуток, то в дебет рахунка 794 списується також сума податку на прибуток від надзвичайних подій.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...