Главная Обратная связь

Дисциплины:


Методика застосування класифікатора приміток при автоматизованому формуванні пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46 

 

При формуванні пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46 використовуються такі примітки:

1. Навантажений (мнемокод – нав) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подавання і забирання завантаженого вагона.

2. Порожній (пор) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подавання і забирання порожнього вагона.

3. Подвійна операція (здв) зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подавання (у випадку, коли заздалегідь відомо, що вагони подаються під здвоєну операцію), у ГУ-45 на забирання (визначається автоматично) та відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами.

4. Вагон подано без повідомлення (бпов) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подавання та відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв” – „2:00”, тобто „бпов2:00”). „У разі подавання вагонів без повідомлення, початок часу користування ними обчислюється після закінчення передбачених Правилами користування вагонами і контейнерами двох годин” (п.4 Правил користування вагонами і контейнерами). Дана примітка визначається автоматизовано після впровадження ведення в електронному вигляді „Книги повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження”.

5. Вагон подано з несвоєчасним повідомленням (нспов) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подавання та відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „нспов1:25”, де 1:25 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування). „Термін користування вагонами, що подаються залізницею, обчислюється не раніше часу, зазначеного у повідомленні” (п.4 Правил користування вагонами і контейнерами). Ця примітка визначається автоматизовано після впровадження ведення в електронному вигляді „Книги повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження”.

6. Оплата за користування вагонами за 15 діб у разі неповернення (пл15д) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами. „У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття його вантажовласником плата за користування за ці 15 діб... не очікуючи повернення вагона (контейнера).” (п.5 Правил користування вагонами і контейнерами).

7. Оплата за користування вагонами за додаткові 5 діб у разі неповернення (пл+5д) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами. „У разі неповернення залізниці вантажовласником вагона (контейнера) протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником плата за користування... за кожні 5 діб стягується, не очікуючи повернення вагона (контейнера).” (п.5 Правил користування вагонами і контейнерами).8. Переадресований (переадр) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на забирання. Ознака призначена для виключення обліку вантажних операцій.

9. Ізотермічний навзамін критого (ізвк) – зазначається у пам’ятці
ф.ГУ-45 на подавання та забирання з контролем за планом навантаження, а також – у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами. Ознака призначена для нарахування плати для іновагонів за ставками для критих вагонів відповідно до п.8.5 розділу 1 Тарифного керівництва №1.

10. На підприємствах залізниці (злзн) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за подачу-забирання вагонів. Використовується інший коефіцієнт (відмінний від загального).

11. Підготовка вагонів перед навантаженням (підгот) – зазначається у відомості ф.ГУ-46 за користування вагонами на підставі складеного акту
ф.ГУ-23 (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „підгот0:30”, де 0:30 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування). (п.5 Правил перевезення вантажів у вагонах відкритого типу).

12. Подача залізницею під навантаження неочищених вагонів (пнеоч) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами на підставі акту загальної форми ГУ-23. (ст.123 Статуту залізниць України).

13. Порожній вагон подано з комерційною або технічною несправністю (нспр) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на забирання. До відомості плати за користування вагонами та плати за подачу-забирання ф. ГУ-46 такий вагон не включається (п.13 Правил користування вагонами і контейнерами).

14. Подача технічно-несправного вагону під вантажні операції (пнсп) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу, забирання та відомості плати
ф.ГУ-46 за користування вагонами (за умови, якщо договором на експлуатацію під’їзної колії або на подачу-забирання передбачено подачу несправних вагонів з виконанням ремонту засобами вантажовласника із звільненням на певний час від плати за користування вагонами, а також при наявності акту ф.ВУ-25 або ф.ВУ-25М) на підставі акту загальної форми ГУ-23.

15. Повернення на під’їзну колію для дозування (пвдоз) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу і забирання для завантаженого вагону і раніше забраного з даної під’їзної колії та відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46. При забиранні визначається автоматично. При даній ознаці, вантажні операції не враховуються; час користування вагоном не переривається (на час перебування вагона на станції – від забирання до подачі для дозування – складається акт загальної форми ГУ-23 із визначенням відповідальності – вантажовласника або залізниці). Час затримки з вини залізниці виключається із загального часу користування.

16. Затримка прийняття залізницею (затрзлзн) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на забирання (з визначенням часу початку та закінчення затримки) та відомості плати ф.ГУ-46 (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „затрзлзн1:25”, де 1:25 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування). (п.16в Правил користування вагонами і контейнерами).

17. Затримка з причини форс-мажорних обставин (фмаж) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами на підставі акту ф.ГУ-23 (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „фмаж47:25”, де 47:25 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування згідно з п.16а Правил користування вагонами і контейнерами).

18. Подача вагонів більше переробної спроможності фронту (занфр) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами (поряд з мнемокодом автоматизовано проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „занфр2:35”, де 2:35 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування згідно з п.16б Правил користування вагонами і контейнерами).

19. Порушення інтервалу передачі вагонів (<інт) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „<інт1:15”, де 1:15 – час, на який вантажовласник звільняється від плати за користування). Актуально для договорів, у яких зазначено, що вагони на під’їзну колію передаються за інтервалами.

20. Підбірка вагонів вантажовласником (підб) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами на підставі акту загальної форми ф.ГУ-23 (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „підб0:15”, де 0:15 – час, визначений на підставі акту загальної форми ф.ГУ-23), що є підставою для звільнення від плати за користування вагонами за зазначений час, якщо це передбачено договором.

21. Виконання ремонту на спеціалізованих підприємствах (рем) – зазначається у пам’ятках ф.ГУ-45 на подачу, забирання та у відомості плати ф.ГУ-46 за подачу-забирання. У пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу дана примітка вибирається вручну, надалі визначається автоматизовано. Примітка призначена для розділення вагонів, що подаються у ремонт та під вантажні операції.

22. Промивально-пропарювальні операції (ППО) – зазначається у пам’ятках ф.ГУ-45 на подачу, забирання та у відомості плати ф.ГУ-46 за подачу-забирання. У пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу дана примітка вибирається вручну, надалі визначається автоматизовано. Примітка призначена для розділення вагонів, що подаються під промивально-пропарювальні та вантажні операції.

23. Проведення митного огляду (митн) – зазначається:

а) у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу і забирання тоді, коли на під’їзній колії проводиться лише митний огляд.

б) у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу для власних і орендованих вагонів, коли відповідно до п.3.12 Порядку взаємодії митних органів і залізниць України під час переміщення через митний кордон України товарів (вантажів) залізничними вантажними поїздами, затвердженого наказом Державної митної служби України й Міністерства транспорту України від 30.03.2001 №231/174 (зі змінами відповідно до наказу Держмитслужби України й Мінтрансу України від 28.05.2004 №399/442), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.06.2004 за №766/9365 (далі – Порядок взаємодії), за зверненням вантажовласників дозволяється подача на під’їзні колії вагонів з товарами (вантажами), що знаходяться під митним контролем.

При даній ознаці вантажні операції не враховуються. Облік вивантаження власних і орендованих вагонів (підпункт б) здійснюється шляхом ручного введення повідомлення 242 про вивантаження після повернення вантажовласником станції призначення перевізних документів з відповідними відмітками, підписом та відбитками особистої номерної печатки посадової особи митниці призначення (відповідно до п.3.13 Порядку взаємодії).

24. Повернення на під’їзну колію при нездійсненій відправці (невідп) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу і забирання, а також у відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46, для завантаженого вагону і раніше забраного з даної під’їзної колії на підставі письмового прохання вантажовласника. При забиранні визначається автоматично. При даній ознаці при подачі автоматично здійснюється відміна операції навантаження (за умови вже сформованої операції навантаження), час користування вагонами не переривається. На час перебування вагона на станції – від забирання до повернення на під’їзну колію – складається акт загальної форми ГУ-23 на відповідальність вантажовласника.

25. Вивантаження (навантаження) за договором з МЧ (МЧ) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу, забирання та відомості плати
ф.ГУ-46 за користування вагонами. „За вагони, які вивантажуються за договором дистанціями вантажних робіт залізниць, плата за користування вагонами не стягується. Якщо договір укладено після прибуття вагону на станцію призначення, плата за користування вагонами сплачується одержувачем з моменту подачі вагона до часу укладання договору з МЧ. Такий же порядок застосовувати у разі навантаження вагонів засобами МЧ.” (п.5 телеграфного розпорядження від 07.07.1999 №00094 (ЦУ-304).

26. Технологічна операція (тхнл) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу, забирання та відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами. При даній ознаці (призначена тоді, коли вагони подаються під розігрів на „тепляки”, що знаходяться на іншій під’їзній колії, та аналогічних ситуаціях) вантажні операції не враховуються; користування вагонами не переривається (обов’язкова умова – один вантажовласник). Технологічна операція може бути як до виконання вантажної, так і після. Якщо після забирання вагонів з під’їзної колії 1, відразу не здійснюється подача на під’їзну колію 2, то час затримки оформляється актом загальної форми ГУ-23 на відповідальність вантажовласника або залізниці (залежно від обставин). Такий акт включається до відомості плати по під’їзній колії, на якій виконувалися вантажні операції.

27. Декілька перегонів (дпер) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на забирання з перегону на станцію подачі (при необхідності послідуючої подачі на цей або інший перегін). При створенні пам’ятки ф.ГУ-45 на послідуючу подачу на перегін ознака визначається автоматизовано. При даній ознаці час користування вагонами не переривається. На час перебування вагона на станції – від забирання до послідуючої подачі на перегін – складається акт загальної форми ГУ-23 на відповідальність вантажовласника або залізниці (залежно від обставин).

28. Провідник (прв) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на забирання для вагона, що зайнятий провідником.

29. Без проведення вантажної операції (бвоп) – зазначається у пам’ятках ф.ГУ-45 на подачу та забирання. Ознака призначена для виключення обліку вантажних операцій (н-д, при необхідності подачі вагону на дві під’їзні колії (контейнера на адресу двох вантажовласників) дана ознака зазначається для першої під’їзної колії).

30. Розрахунок відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами лише на підставі акту (при відсутності пам’ятки ф.ГУ-45) (акт____).

31. Придатний під навантаження всіх вантажів на всі напрямки (годн) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

32. Непридатний під навантаження (негд) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

33. Придатний під навантаження і перевезення в межах України (гдУЗ) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

34. Придатний під навантаження і перевезення в межах СНД (гСНД) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

35. Придатний під навантаження на експорт у треті країни (ге3к) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

36. Придатний під навантаження і перевезення металопродукції в межах України (гметУ) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

37. Придатний під навантаження і перевезення металопродукції в межах СНД (гмСНД) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

38. Придатний під навантаження металопродукції на експорт у треті країни (гм3к) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

39. Неоглянутий (немає даних про огляд) (отдн) – зазначається у пам’ятці ф.ГУ-45 на подачу.

40. Режим термінового повернення вагонів (РТП*) – зазначається в пам’ятці ф. ГУ-45 на подачу та забирання при оголошенні режиму термінового повернення вагонів у країну власницю. Після табличного блоку у пам’ятці ф.ГУ-45 зазначається: «*РТП – для даних вагонів діє режим термінового повернення. При здійсненні перевезення не в країну-власницю вагона буде нараховано збір „За використання під навантаження вагонів власності інших держав у період дії РТП”».

Вагон може подаватися під навантаження (у т.ч. під здвоєну операцію) призначенням у іншу країну – не власницю або для здійснення внутрішніх перевезень. У цьому випадку вантажовідправник повинен відшкодувати залізниці витрати, що виникають при невиконанні режиму термінового повернення.

41. Розрахунок відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 без врахування часу за актами ф.ГУ-23а (бГУ23а) – зазначається у відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 при наявності актів ф.ГУ-23а, які вже були розраховані в попередніх відомостях ф.ГУ-46 за актами (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „бГУ-23а47:25”, де 47:25 – час затримки за актами ф.ГУ-23а).

42. Розрахунок відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 без врахування часу за актами ф.ГУ-23, оформлених до подачі (бГУ23п), – зазначається у відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 при наявності актів ф.ГУ-23 до подачі, які вже були розраховані в попередніх відомостях ф.ГУ-46 за актами (поряд з мнемокодом проставляється час у форматі „год:хв”, наприклад „бГУ-23п47:25”, де 47:25 – час затримки за актами ф.ГУ-23 до подачі).

У разі, якщо для вагону існують розраховані акти ф.ГУ-23а та ГУ-23 (до подачі), то у графі „Примітки” відомості зазначаються обидві примітки (43 та 44).

43. Пошкодження вагона вантажовласником до рівня деповського ремонту (пшкДР) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 на підставі акту загальної форми ф.ГУ-23. З вантажовласника додатково стягується плата за користування вагонами за нормативний час простою вантажних вагонів у деповському ремонті (графа 2 таблиці Додатку 9 до пункту 22 Правил користування вагонами і контейнерами).

44. Пошкодження вагона вантажовласником до рівня капітального ремонту (пшкКР) – зазначається у відомості плати ф.ГУ-46 на підставі акту загальної форми ф.ГУ-23. З вантажовласника додатково стягується плата за користування вагонами за нормативний час простою вантажних вагонів у капітальному ремонті (графа 3 таблиці Додатку 9 до пункту 22 Правил користування вагонами і контейнерами).

45. Вагон нової побудови із забороною навантаження за визначеними умовами (нов.буд) – ознака вагонів нової побудови згідно з переліками номерів вагонів, які складаються Головним управлінням вагонного господарства і містяться у нормативно – довідковій базі ГІОЦ УЗ. Дана ознака автоматизовано проставляється у пам’ятці ф.ГУ-45 навпроти відповідного номеру вагона. Ознака призначена для попередження про заборону навантаження за визначеними умовами. Після табличного блоку у пам’ятці ф.ГУ-45 зазначається: „нов.буд – з умовами навантаження вагонів нової побудови ознайомлений”. Для даних вагонів існує заборона навантаження за визначеними умовами згідно з розпорядженнями Укрзалізниці. Умови заборони перелічені у „Повідомленні щодо заборони навантаження на експорт за визначеними умовами у вагони з ознакою нової побудови „нов. буд.” згідно з розпорядженням від 22.05.2008 №ЦЗМ-13/39”, яке роздруковується та додається до пам’ятки ф.ГУ-45. При подачі вагонів зазначене Повідомлення також вручається вантажовласнику при підписанні пам’ятки ф.ГУ-45. При здійсненні навантаження у вагон з ознакою „нов.буд” вантажу, призначення якого входить до заборони, автоматизована система не здійснює операцію „приймання вантажу до перевезення”.

46. Вагон власності ВАТ „ПГК” (ПГК) – автоматизовано зазначається у пам’ятках ф.ГУ-45 на подачу, забирання та у відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами на підставі ознаки в АБД ПВ „собственность ПГК”.

 

Примітки 3 (при подачі), 31-39 використовуються для визначення забезпеченості вантажовласника вагонами під навантаження.

Примітки 8, 9 (при подачі), 13, 15 (при подачі), 21-26 (при подачі), 27-28 (при забиранні), 29 (при подачі), 31-39 проставляються вручну через АРМ прийомоздавальника, інші – визначаються автоматизовано, у т.ч. примітки 11, 12, 14, 43, 44 (тільки для ГУ-46), 17-20 на підставі складених актів загальної форми ГУ-23.


Додаток 1

до Методики застосування класифікатора
приміток при автоматизованому формуванні
пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46

 

Порядок нарахування плати за користування вагонами
при подачі на декілька під’їзних колій (перегонів)

(примітки №№ 15, 24, 26, 27)

 

Плата за користування стягується:

– за окремими відомостями плати за користування вагонами ф.ГУ-46 для кожної під’їзної колії (примітки 26, 27);

– за однією або окремими відомостями (залежно від включених пам’яток ф.ГУ-45) для однієї під’їзної колії (примітки 15, 24). Якщо вагони, для яких є такі примітки, включені до однієї відомості, то вони відображаються окремими рядками для кожного перебування на під’їзній колії.

Нарахування плати для першої під’їзної колії (примітки 26, 27) або першому знаходженню на під’їзній колії (примітки 15, 24) (за часом здійснення операції) виконується звичайним порядком. Нарахування плати для другої під’їзної колії (примітки 26, 27) або другому знаходженню на під’їзній колії (примітки 15, 24) здійснюється за вирахуванням різниці плат: та, яка мала бути стягнута за загальний час на обох під’їзних коліях (за всі періоди знаходження на під’їзній колії) з урахуванням актів ф.ГУ-23, за мінусом плати, що нараховується для першої під’їзної колії (першому знаходженні на під’їзній колії).

 

Таблиця – Включення актів загальної форми ГУ-23 (між забиранням та подачею) до відомостей плати ф.ГУ-46 та заповнення приміток

№ при-мітки Найменування примітки До якої відомості або рядка (за черговістю) включається акт загальної форми ГУ-23 (між забиранням та подачею) Примітка у другій відомості плати або другому рядку плати (за черговістю) (вс____год – загальний час користування на під’їзних коліях та за актами ф.ГУ-23
Повернення на під’їзну колію для дозування пвдоз-вс____год
Повернення на під’їзну колію при нездійсненій відправці нездвідп-вс____год
Технологічна операція на „першій” під’їзній колії в.оп-вс____год
Технологічна операція на „другій” під’їзній колії тхнл-вс____год
Декілька перегонів дпер-вс____год

 


Додаток 2

до Методики застосування класифікатора
приміток при автоматизованому формуванні
пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46

 

Порядок нарахування плати за користування вагонами
при неповерненні вагонів більше 15 діб

(примітки №№ 6, 7)

 

При неповерненні вагона протягом 15 діб після прийняття їх вантажовласником оформляється окрема відомість плати ф.ГУ-46, до якої включаються 360 годин користування (15 діб), а також час затримки за актами (при наявності). Відповідно у відомості плати заповнюються графи
1-3, 6-8, 11, 13, 14. В останній графі („Примітки”) зазначається „пл15д”.

При послідуючому неповерненні вагонів вантажовласником протягом 5 діб оформляється окрема відомість плати ф.ГУ-46, до якої включаються 120 годин користування (5 діб). Розрахунок плати здійснюється за вирахуванням різниці плат: та, яка мала бути стягнута за загальний час (по факту формування відомості), і нарахованої раніше. Відповідно у відомості плати заповнюються графи 1-3, 6, 8, 11, 13, 14. В останній графі („Примітки”) зазначається „пл5д”.

При формуванні „останньої” відомості плати ф.ГУ-46 (після закінчення користування вагонами), до неї включається фактичний час користування вагонами, що залишився до сплати, з урахуванням актів загальної форми ГУ-23. Розрахунок плати здійснюється за вирахуванням різниці плат: та, яка мала бути стягнута за загальний час (по факту формування відомості), і нарахованої раніше. Відповідно у відомості плати заповнюються графи 1-3, 6-8, 11, 13, 14. В останній графі („Примітки”) зазначається „пл5д”.


Додаток 3

до Методики застосування класифікатора
приміток при автоматизованому формуванні
пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46

 

Порядок нарахування плати за користування вагонами
лише за актами

 

Відомість плати за користування вагонами ф.ГУ-46 лише за актами оформляється у таких випадках:

1. вагони не подаються на під’їзну колію;

2. власні або орендовані вагони подаються на під’їзну колію;

3. при затримці за актом форми ГУ-23 більше 15 діб незалежно від того чи буде здійснюватися подача.

Відомість плати за користування вагонами ф.ГУ-46 лише за актами формується із заповненням граф 1, 2, 6-8, 11, 14 та 3, 10, 13 (при наявності подачі), 9, 12 (при виконанні маневрової роботи на вимогу вантажовласника). В останній графі („Примітки”) зазначається „акт____” (із зазначенням номеру акту).

У разі, якщо простій за актом перевищує 15 діб, тоді оформлення відомостей плати за користування вагонами ф.ГУ-46 здійснюється аналогічно „Порядку нарахування плати за користування вагонами при неповерненні вагонів більше 15 діб” (Додаток 2). При наявності подачі на під’їзну колію окремою відомістю плати оформляється простій за актом ф.ГУ-23 (час, що залишився до сплати), а також окремою відомістю плати оформляється простій вагонів на під’їзній колії та за актами загальної форми ГУ-23 на місцях навантаження-вивантаження, після забирання за вимогами викладеними у Додатку 5 до Методики (примітка 42).


Додаток 4

до Методики застосування класифікатора
приміток при автоматизованому формуванні
пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46

 

Таблиця утворення та спадковості приміток, що використовуються у пам’ятках ф.ГУ-45 та відомостях плати ф.ГУ-46

№ п/п Найменування примітки Мнемо-код Утворення та спадковість приміток Примітка
ГУ-45/п Повідом-лення ГУ-45/з
1. Навантажений нав + ++ +-  
2. Порожній пор + ++ +-  
3. Подвійна операція здв + ++ +-  
4. Вагон подано без повідомлення бпов + +- +-  
5. Вагон подано з несвоєчасним повідомленням нспов + +- +-  
6. Оплата за користування вагонами за 15 діб у разі неповернення пл15д       Лише у ф.ГУ-46
7. Оплата за користування вагонами за додаткові 5 діб у разі неповернення пл+5д       Лише у ф.ГУ-46
8. Переадресований переадр   + + (+-)  
9. Ізотермічний навзамін критого ізвк + +- +-  
10. На підприємствах залізниці злзн       Лише у ф.ГУ-46
11. Підготовка вагонів перед навантаженням підгот       Лише у ф.ГУ-46
12. Подача залізницею під навантаження неочищених вагонів пнеоч       Лише у ф.ГУ-46
13. Порожній вагон подано з комерційною або технічною несправністю нспр   + + (+-)  
14. Подача технічно-несправного вагону під вантажні операції пнсп + +- +-  
15. Повернення на під’їзну колію для дозування пвдоз + +- +-  
16. Затримка прийняття залізницею затрзлзн     +  
17. Затримка з причини форс-мажорних обставин фмаж       Лише у ф.ГУ-46
18. Подача вагонів більше переробної спроможності фронту занфр       Лише у ф.ГУ-46
19. Порушення інтервалу передачі вагонів <інт       Лише у ф.ГУ-46

 

20. Підбірка вагонів вантажовласником підб       Лише у ф.ГУ-46
21. Виконання ремонту на спеціалізованих підприємствах рем + +- +-  
22. Промивально-пропарювальні операції ППО + +- +-  
23. Проведення митного огляду митн + ++ ++  
24. Повернення на під’їзну колію при нездійсненій відправці невідп + +- +-  
25. Вивантаження (навантаження) за договором з МЧ МЧ + +- +-  
26. Технологічна операція тхнл + +- +-  
27. Декілька перегонів дпер +- + + (+-) ГУ-45/п після ГУ-45/з
28. Провідник прв   + + (+-)  
29. Без проведення вантажної операції бвоп + +- +-  
30. Розрахунок відомості плати ф.ГУ-46 за користування вагонами лише на підставі акту (при відсутності пам’ятки ф.ГУ-45) акт____       Лише у ф.ГУ-46
31. Придатний під навантаження всіх вантажів на всі напрямки годн +     Лише у ф.ГУ-45/п
32. Непридатний під навантаження негд +     Лише у ф.ГУ-45/п
33. Придатний під навантаження і перевезення в межах України гдУЗ +     Лише у ф.ГУ-45/п
34. Придатний під навантаження і перевезення в межах СНД гСНД +     Лише у ф.ГУ-45/п
35. Придатний під навантаження на експорт у треті країни ге3к +     Лише у ф.ГУ-45/п
36. Придатний під навантаження і перевезення металопродукції в межах України гметУ +     Лише у ф.ГУ-45/п
37. Придатний під навантаження і перевезення металопродукції в межах СНД гмСНД +     Лише у ф.ГУ-45/п
38. Придатний під навантаження металопродукції на експорт у треті країни гм3к +     Лише у ф.ГУ-45/п
39. Неоглянутий (немає даних про огляд) отдн +     Лише у ф.ГУ-45/п
40. Режим термінового повернення вагонів РТП* + +- +-  
41. Розрахунок відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 без врахування часу за актами ф.ГУ-23а бГУ23а       Лише у ф.ГУ-46

 

42. Розрахунок відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 без врахування часу за актами ф.ГУ-23а та ф.ГУ-23, оформлених до подачі бГУ23п       Лише у ф.ГУ-46
43. Пошкодження вагона вантажовласником до рівня деповського ремонту пшкДР       Лише у ф.ГУ-46
44. Пошкодження вагона вантажовласником до рівня капітального ремонту пшкКР       Лише у ф.ГУ-46
45. Вагон нової побудови з забороною навантаження за визначеними умовами. нов. буд +-   + - у ф.ГУ-45
46. Вагон власності ВАТ „ПГК” ПГК + +- +-  

 

Умовні позначення:

„+” – утворення примітки;

„++” – примітка не спадкується (можливі зміни);

„+-” – примітка успадковується.


Додаток 5

до Методики застосування класифікатора
приміток при автоматизованому формуванні
пам’яток ф.ГУ-45 та відомостей плати ф.ГУ-46

 

Порядок нарахування плати за користування вагонами
при оплаті різними платниками

 

При формуванні відомості плати за користування вагонами ф.ГУ-46 надається можливість оплатити час користування різним платникам за:

– актами затримки ф.ГУ-23а;

– актами загальної форми ГУ-23 (до подачі);

– за пам’ятками ф.ГУ-45 та актами загальної форми ГУ-23 (на місцях навантаження-вивантаження та після забирання).

При формуванні відомостей використовуються примітки 41-42.

При формуванні відомостей плати заповнюються графи:

1. для примітки 41 (бГУ23а) – 1-5, 6 (загальний час, включаючи
ГУ-45, ГУ-23а, ГУ-23), 7 (час за актами ф.ГУ-23а та ф.ГУ-23), 8, 9 (за наявності), 11 (сума визначається як різниця плат за загальний і актами
ф.ГУ-23а), 12 (за наявності), 13, 14.

2. для примітки 42 (бГУ23п) – 1-5, 6 (загальний час, включаючи
ГУ-45, ГУ-23а, ГУ-23), 7 (час за актами ф.ГУ-23а та ф.ГУ-23), 8, 9 (за наявності), 11 (сума визначається як різниця плат за загальний і актами
ф.ГУ-23 до подачі), 12 (за наявності), 13, 14.

3. для приміток 43 і 44 (бГУ23а і бГУ23п) – 1-5, 6 (загальний час, включаючи ГУ-45, ГУ-23а, ГУ-23), 7 (час за актами ф.ГУ-23а та ф.ГУ-23), 8, 9 (за наявності), 11 (сума визначається як різниця плат за загальний і актами
ф.ГУ-23а і ф.ГУ-23 до подачі), 12 (за наявності), 13, 14.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...