Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які види податкових консультацій передбачає ПК України? (ст. 52 ПК України)?Стаття 52. Податкова консультація

52.1. За зверненням платників податків контролюючі органи
надають безоплатно консультації з питань практичного використання
окремих норм податкового законодавства протягом 30 календарних
днів, що настають за днем отримання такого звернення даним
контролюючим органом.{ Пункт 52.1 статті 52 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 }

52.2. Податкова консультація має індивідуальний характер і
може використовуватися виключно платником податків, якому надано
таку консультацію.

52.3. За вибором платника податків консультація надається в
усній, письмовій або електронній формі.
{ Пункт 52.3 статті 52 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року у частині
запровадження електронної форми податкової консультації }

52.4. Консультації надаються органом державної податкової
служби або митним органом, в якому платник податків перебуває на
обліку, або вищим органом державної податкової служби або вищим
митним органом, якому такий орган адміністративно підпорядкований,
а також центральним органом державної податкової служби або
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі митної справи.

52.5. Контролюючі органи мають право надавати консультації
виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. 52.6. Центральний орган контролюючого органу проводить
періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються
значної кількості платників податків або значної суми податкових
зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові
консультації, які підлягають оприлюдненню.

Які наслідки застосування податкових консультацій за законодавством України? (стаття 52 ПК України)?

Стаття 53. Наслідки застосування податкових консультацій

53.1. Не може бути притягнуто до відповідальності платника
податків, який діяв відповідно до податкової консультації, наданої
йому у письмовій або електронній формі, а також узагальнюючої
податкової консультації, зокрема, на підставі того, що у
майбутньому така податкова консультація або узагальнююча податкова
консультація була змінена або скасована.{ Пункт 53.1 статті 53 в редакції Закону N 3609-VI ( 3609-17 )
від 07.07.2011 - набирає чинності з 1 січня 2012 року щодо
запровадження електронної форми податкової консультації }

53.2. Виключено.

53.3. Платник податків може оскаржити до суду як правовий акт
індивідуальної дії податкову консультацію контролюючого органу,
викладену в письмовій або електронній формі, яка, на думку такого
платника податків, суперечить нормам або змісту відповідного
податку чи збору. { Абзац перший пункту 53.3 статті 53 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3609-VI ( 3609-17 ) від 07.07.2011 -
набирає чинності з 1 січня 2012 року щодо запровадження
електронної форми податкової консультації }Визнання судом такої податкової консультації недійсною є
підставою для надання нової податкової консультації з урахуванням
висновків суду.

Дайте визначення податкової системи та системи оподаткування. Розмежуйте

Ці поняття?

6.3. Сукупність загальнодержавних та місцевих податків та
зборів, що справляються в установленому цим Кодексом порядку,
становить податкову систему України.

На відміну від редакції Закону України «Про систему оподаткування» законодавець відмовився від використання поняття «система оподаткування». Чинний Податковий кодекс України використовує категорію «податкової системи». На перший погляд, принципових змін не відбулося і в будь-якому випадку йдеться про сукупність податків та зборів. Водночас здається, що використання поняття податкової системи є більш доцільним. По-перше, саме таке визначення для сукупності всіх податків та зборів використовується податковими законодавствами пострадянських держав. По-друге, поняття оподаткування значно ширше, ніж той зміст, який з ним пов'язувався в минулому. Оподаткування включає не лише вичерпний перелік податків та зборів, а й процесуальне забезпечення їх появи (введення, зміни, скасування) та справляння. Саме тому перехід до використання категорії «податкова система» вважається доречним.

Зміст податкової системи охоплюється не винятково набором податків і зборів. Деякі особливості її реалізуються через певні співвідношення видів податків і зборів. Таким чином, можуть бути закріплені різні підходи: орієнтація на оподаткування юридичних або фізичних осіб, на майнове або прибуткове оподаткування, на пряме чи непряме оподаткування. Навряд чи у цій ситуації можна жорстко відмежовувати бюджетні й податкові норми. Складно уявити собі систему бюджетних доходів без податкових надходжень. Це та галузь регулювання, де бюджетні й податкові норми повинні застосовуватися з неодмінною кореспонденцією, чітким, нерозривним взаємозв'язком. У цій ситуації й необхідна, на нашу думку, визначеність у співвідношенні понять «податки» та збори, «доходи бюджетів» та ін.

Важливо врахувати, що сформована податкова система в цілому (як сукупність податків, механізм їх вилучення) навряд чи зміниться в принципі, тому що в основному вона відповідає світовій практиці. Однак специфічна ситуація спаду виробництва й посилення кризи неплатоспроможності на тлі розвитку механізмів ринкового саморегулювання вимагають внесення в податкову систему серйозних коректив, поступового її пристосування до цих процесів. Формування податкової системи, включення в неї певної кількості податків не є самоціллю. В основі цих процесів лежить чіткий орієнтир, що визначає обсяг бюджетних витрат. Податкова система й забезпечує основні надходження для покриття цих витрат.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...