Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структура та зміст занять з фізичної культуриЛЕКЦІЯ № 3

ТЕМА:ФІЗКУЛЬТУРНІ ЗАНЯТТЯ, ЯК ФОРМА ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ РУХІВ

ПЛАН

1. Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку.

2. Способи виконання вправ та методи організації дітей на заняттях з фізичної культури

3. Особливості проведення занять з фізичної культури у різних вікових групах дошкільнят.

ЛІТЕРАТУРА

1. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : навч.

посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. – Суми : Універсальна книга, 2004. – 428 с. – ISBN

966-680-142-6.

2. Вільчковський Е. С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку / Е. С.

Вільчковський. – Л. : ВНТЛ, 1998. – 336 с.

3. Дмитренко Т. І. Теорія і методика фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку :

посіб. для дошкільн. відділення пед. ін-тів та учнів дошкільн. відділень пед. училищ / Т. І.

Дмитренко. – К. : Вища школа, 1979. – 242 с.

4. Кенеман А. В. Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста / А. В.

Кенеман, Д. В. Хухлаєва. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

5. Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання : [підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз.

виховання і спорту] / за ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 366

с. – ISBN 966-7133-97-4.

6. Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання / С. Ф. Русова. – Л. ; Краків ; Париж :

Просвіта, 1993. – 127 с.

7. Хухлаєва Д. В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: підруч. для

учнів дошкільних відділень пед. училищ / Д. В. Хухлаєва – К. : Вища школа, 1979. – 200 с.

 

Методика проведення занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку.

Фізкультурні заняття урочного типу – основна форма роботи з фізичного виховання із дітьми дошкільного віку. Заняття урочного типу є обов’язковими, проводяться з постійним складом дітей певної вікової групи, за чітким розкладом, щоденно протягом календарного року. Зміст занять визначено „Програмою виховання в дитячому садку”. У процесі проведення занять вирішуються оздоровчі, освітні і виховні завдання. На цих заняттях діти своєчасно оволодівають необхідним обсягом знань, рухових вмінь і навичок, які не можуть бути засвоєнні тільки у процесі ігор, повсякденного спілкування з дорослими, самостійної рухової діяльності. Засвоєнні дітьми на заняттях уміння і навички є основою змісту інших занять фізичними вправами. Залежно від поставлених педагогічних завдань заняття з фізичної культури поділяють на типи: заняття ознайомлення з новим матеріалом, вивчення нового матеріалу, закріплення та вдосконалення фізичних вправ, заняття змішаного типу та контрольні.За змістом заняття поділяються на види: предметні (коли акцент на один вид

діяльності: плавання, рухливих ігор, катання на лижах) та комплексні.

Структура та зміст занять з фізичної культури

Структура заняття з фізичної культури є трьохкомпонентною. Заняття складається з трьох частин: підготовчої, основної і заключної.

Завдання підготовчої частини– організувати дітей, сконцентрувати їхню увагу на майбутніх рухових завданнях, підготувати організм до виконання вправ основної частини. Тривалість частини – 7–12 хв.

В основнійчастині здійснюються формування і вдосконалення рухових вмінь і навичок, розвиток фізичних якостей. До цієї частини заняття обов’язково включають рухливу гру. Ігри можуть становити основний зміст будь-якої частини заняття. Тривалість –12–25 хв.

У заключнійчастині вирішується завдання поступового переходу до інших видів діяльності та приведення організму дітей до відносного спокійного стану. Для цього використовуються ходьба, малорухливі ігри, хороводи. Тривалість цієї частини – 1–5 хв. Загальна тривалість обов’язкових занять з фізичної культури в першій та другій молодших групах – 20–25 хв, у середній групі – до 30 хв, у старшій і підготовчій групах – 35–40 хв.

 

Важливою умовою поліпшення якості заняття є використання раціональних методів організації дітей, способів виконання фізичних вправ і досягнення оптимального фізичного навантаження на їх організм.

Для організації дітей на практиці користуються елементарними способами управління, різними способами виконання вправ та методами організації діяльності дітей.

Елементарні способи управління– шикування і перешикування; перехід від одного місця занять до іншого; індивідуальні заняття під час засвоєння вправ.

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...