Главная Обратная связь

Дисциплины:


Man; Individual; Individuality; personality; Social value; Social norm; socializationСемінарське заняття №4

ТЕМА: «Особистість в системі соціальних зв’язків»

План семінарського заняття

1. Теорії особистості.

2. Людина, індивід, індивідуальність та особистість. Структура особистості.

3. Соціалізація людини. Соціальна діяльність і соціальна поведінка особистості.

4. Типологізація особистості.

Самостійна робота студента

1. Особистість як об’єкт вивчення соціології.

Робота зі словником

(сформулюйте визначення понять)

людина; індивід; індивідуальність; особистість; соціальна цінність; соціальна норма; соціалізація.

Словничок іншомовних слів

(перекладіть і запам’ятайте)

Man; Individual; Individuality; personality; Social value; Social norm; socialization.

Теми для написання:

· рефератів:

1. Проблеми соціалізації особистості в умовах глобалізації.

2. Соціалізація – основа соціального життя. Виховання та навчання як складові соціалізації.

· ессе:

1. «Ненависть та її вплив на розвиток особистості»;

Вправи для домашнього завдання

1. Головним фактором,що визначає процес формування особистості,є:
а) біологічна спадковість;
б) культура;
в) індивідуальний досвід.

2. Соціалізація індивіда- це:
а)розвиток особистості;
б)виховання особистості;
в) поступове засвоєння індивідом вимог суспільства,

г) придбання соціально значимих характеристик свідомості поведінки

3. Сутність якого з понять (а)людина, б)індивідуальність, в)особистість) розкривається словами Василя Симоненка:

… Ти на землі – людина,

І хочеш того, чи ні –

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

4.Потреби – це:

а) ті форми взаємодії людини зі світом, необхідність яких обумовлена особливостями відтворення і розвитку її біологічної, психологічної, соціальної визначеності, і які тою чи іншою мірою відчуваються, усвідомлюються людиною;

б) це усвідомлення потреб особистості;

в) це закріплене ставлення людини до елементів навколишнього світу…

5. До нормативної особистості можна віднести:
а) прийнятий культурою даного суспільства тип особистості, що найбільше відображає особливості культури;
б) найбільш поширений в суспільстві тип особистості;
в) ідеальний тип особистості.

6. Дайте визначення понять:

а) соціальна роль;

б) соціальна установка;

в) ціннісні орієнтації;

г) життєва позиція особистості.

7. Поняття "особистість" фіксує:

а) соціальну сутність людини;

б) соціально-біологічну;

в) біологічну;

г) етнічну.

8. Дайте визначення понять:

a) соціалізація;

б) десоціалізація;

в) ресоціалізація;

г) індивідуалізація.

9. Формування особистості здійснюється під впливом факторів:а) біологічних та соціальних;

б) тільки соціальних;

в) тільки біологічних;

г) самовихованням.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...