Главная Обратная связь

Дисциплины:


VII. Взаємодія із суспільствомДіяльність патрульних ґрунтується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності.

Тісна співпраця та взаємодія з населенням спрямована на вирішення проблем, пов'язаних із забезпеченням публічної безпеки та порядку, попередження правопорушень, зниження рівня злочинності.

Діяльність патрульної поліції здійснюється на засадах партнерства з фізичними та юридичними особами, територіальними громадами та об'єднаннями з метою вирішення проблем та підвищення довіри до Національної поліції.

Грамотність дій патрульного в різних ситуаціях, які дають йому змогу успішно вирішувати питання підтримання публічного порядку та громадської безпеки, протидії злочинності, у значній мірі обумовлені його вмінням правильно будувати свої взаємовідносини з населенням. У взаємовідносинах з населенням вони повинні виявляти високу культуру і такт.

Порядок звернення патрульного до громадян:

1) патрульний повинен звертатися до людей з повагою на "Ви", свої вимоги і зауваження викладати в переконливій формі. При зверненні до особи, або у разі звернення особи до поліцейського, патрульний повинен привітатися з нею, після чого, приклавши руку до головного убору, назвати їй своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на її вимогу службове посвідчення. Якщо до патрульного звертаються особи, він зобов'язаний уважно їх вислухати і вжити заходів стосовно їх повідомлень/заяв. У випадку, коли особи поставила питання, що не належать до компетенції патрульного, останній не ігнорує цю особу, а навпаки повинен допомогти цій особі шляхом надання їй поради або рекомендації (потрібно пояснити, куди слід звернутися для вирішення поставленого питання);

2) при зверненні до людей недопустимими є:

зневажливий тон, грубість, зарозумілість;

іронічний або неввічливий виклад зауваження;

вирази або репліки, які ображають людську гідність;

погрози, повчання і несправедливі дорікання;

пред’явлення незаслужених звинувачень;

погрозливі жести і знаки, а також інші дії, які ображають особистість;

3) спілкуючись з людьми, патрульний зобов’язаний проявляти спокій, витримку і розсудливість. Патрульний не має права відповідати грубістю на грубість і у своїх діях керуватися особистими неприязними почуттями;

4) якщо правопорушник неадекватно реагує на зауваження патрульного, необхідно надати такій особі час заспокоїтися і попросити пояснення стосовно її поведінки. Необхідно роз'яснити неправомірність його поведінки з посиланням на відповідні норми закону та/або інших нормативно-правових актів;5) патрульний також повинен ввічливо звертатися до малолітніх та неповнолітніх осіб. Зауваження дітям потрібно робити з урахуванням їхнього віку та рівня розвитку;

6) якщо при перевірці документів у них знаходяться гроші, записка тощо, необхідно запропонувати власнику самостійно вилучити їх звідти;

7) патрульний зобов’язаний підтримувати тісний зв’язок з населенням, що проживає на закріпленій за ним території, вступати в діалог з людьми, які перебувають у місцях масового скупчення та відвідування громадян (у парках, скверах, тощо), бути доброзичливим;

8) патрульному заборонено відволікатися від виконання своїх службових обов’язків для спілкування з третіми особами, у тому числі з представниками ЗМІ.

VIII. Комунікація із засобами масової інформації (журналістами)

Патрульні повинні бути ввічливими, коректними і доброзичливими під час спілкування із журналістами.

Забороняється перешкоджати діяльності журналістів, порушувати їх права.

Про кожен контакт із журналістами (ЗМІ) слід повідомляти чергового і безпосереднього начальника.

Рекомендується перевіряти статус журналіста шляхом ознайомлення з відповідним посвідченням (яке має довільний зразок), занотовувати прізвище, ім’я, по батькові журналіста, а також назву організації, у якій він працює.

Забороняється уникати відеокамер чи диктофонів, уникати спілкування із журналістами.

Відповідати на питання слід лаконічно і стримано, не розголошуючи при цьому службової інформації.

Недопустимо відповідати “без коментарів”, натомість слід уживати наприклад фразу "На жаль, я не маю можливості відповісти на дане питання, зверніться, будь ласка, до прес-служби Департаменту патрульної поліції".

Не допускати журналістів безпосередньо на місце скоєння правопорушення, але без застосування фізичної сили. Пояснювати журналістам, що вони перешкоджають діяльності правоохоронців на місці скоєння правопорушення, можуть знищити чи спотворити сліди правопорушення, запропонувати здійснювати свою діяльність у такий спосіб, щоб не заважати роботі правоохоронних органів.

Необхідно пам’ятати, що патрульні користуватимуться підвищеною увагою з боку ЗМІ.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...