Главная Обратная связь

Дисциплины:


Функціональні компоненти в стандарті NMTЛьвівський коледж

Державного університету телекомунікацій

 

 

Лекція

з дисципліни:

«Системи та мережізв'язку з рухомимиоб'єктами»

 

 

Розділ 2. Принципипобудови і технічніпроблемианалогових систем стільниковогозв'язку.

 

Тема 2.1. Загальніположення

 

Лекція №7

 

Базова станція NMT-450(NMT-450i).

 

 

Львів 2013 р.

 

План лекції:

1.Складові рівні рухомих станцій

2.Функціональні компоненти в стандарті NMT

3.Комплектація стійки БС

4.Встановлення зв'язку

5.Принципи функціонування системи стільникового радіозв'язку.

 

Перелік екзаменаційних питань:

1.Складові рівні рухомих станцій

2.Функціональні компоненти в стандарті NMT

3.Комплектація стійки БС

4.Встановлення зв'язку

5.Принципи функціонування системи стільникового радіозв'язку.

 

 

Складові рівні рухомих станцій

Стільникова мережа рухомого зв'язку стандарту N МТ -450 має три ієрархічні рівні: перший - мережа центрів комутації (ЦК), другої - мережа базових станцій (БС) і третій - рівень рухомих станцій.

Центри комутації. Вся територія України в даний час розділена на сім зон обслуговування (інакше - зони трафіку). В зоні трафіку, в місці максимальної концентрації потенційних абонентів мережі встановлений центр комутації. Кожному такому центру (відповідно зоні трафіку) привласнений номер: Київському - 240, Харківському - 243, Сімферопольському - 244, Дніпропетровському 245, Одеському - 246, Львівському - 247, Донецькому -248 (ЦК розрізняють по останній цифрі цього номера).

Вхід в ССПС здійснюється по номеру 550, наприклад, в харківську зону трафіку - по номеру 8 550 243.

З одного боку центри комутації підключені до АМТС і з'єднуються між собою пучками міжміських каналів (по 10-12 аналогових каналів тональної частоти), що орендуються, а також з місцевою телефонною мережею загального користування і найближчої міжнародної АТС (див. рисунок). Завдяки цьому абоненти стільникової мережі можуть забезпечуватись місцевим, міжміським і міжнародним зв'язком, а також іншими видами обслуговування (зв'язок факсиміле, передача даних через радіотелефон, переадресація виклику, конференцзв'язок, автовідповідачі і ін.), з'єднується з міжміськими АТС, міжнародною АТС і АТС міської телефонної мережі (ГТС) по номерах 242, 243, 245, 450. Виходи з інших АТС міської телефонної мережі на ССПС здійснюються через вузли вхідних і вихідних повідомлень. З другого боку, ЦК з'єднуються з розташованою в обслуговуваній їм зоні базовою станцією (БС) каналами з ІКМ по радіорелейних, коаксіальних або волоконно-оптичних лініях зв'язку. Нерідко БС групуються в місцях з високою густиною населення. При цьому зв'язок між групами БС і ЦК забезпечується багатоканальними лініями, освіченими цифровими системами передачі. В таких лініях використовуються транскодери і субмультиплексорні пристрої . 

Функціональні компоненти в стандарті NMT

Всі функціональні компоненти в стандарті NMT-450 взаємодіють відповідно до системи сигналізації МККТТ N27.

Основу ЦК в Україні складає устаткування системи комутації DX-200 фірмиNokia. Ця система має розподілену архітектуру і модульну структуру, що забезпечує блокове нарощування її місткості при розвитку мережі і збільшенні навантаження. Центром комутації виконуються звичні функції комутаційної станції ЦСИС, а також особливі функції - комутації радіо каналів в процесі ведення зв'язку. Особливість полягає в необхідності забезпечувати безперервність зв'язку з рухомою станцією (ПС) в умовах її переміщення з одного стільника в іншу або з сектора в сектор (якщо стільники секторизовані) при виникненні перешкод або несправностей. Центр комутації є інтерфейсом між стаціонарними мережами і мережею рухомого зв'язку. Він забезпечує маршрутизацію ви кликів, управління ними і всі види з'єднань, яких потребують рухомі станції. Система комутації DX-200, апаратний і програмно модернізована відповідним чином, одержала назву DX-200 МТХ. Не оснащення доповнено системою посвідчення достовірності абонента даної мережі і його повноважень (з метою виключення несанкціонованого доступу до ресурсів мережі), а також регістром "рухомих" абонентів, в який заноситься інформація про місцезнаходження ПС при їх переміщенні з однієї зони трафіку в іншу. Наявність такого регістра спрощує реалізацію процесу доставки сигналів виклику на ПС в інші зони.

На ЦК також здійснюється тарифікація послуг, що надаються абонентам. Тарифікаційні дані протягом доби нагромаджуються в оперативній пам'яті управляючої машини, а потім переписуються на магнітну стрічку, яка передається в адміністративний відділ для розрахунків з абонентами. Базові станції є інтерфейсом між ЦК і рухомими станціями. Базова станція обслуговує одну або декілька стільників. В населених пунктах при обслуговуванні одного стільника БС переважно розміщується в її центрі і працює на антену з круговою діаграмою спрямованості в горизонтальній площині.

Для організації зв'язку, наприклад, уздовж транспортних магістралей, на БС використовуються направлені антени. Висота підвісу антени над поверхнею Землі залежить від розміру стільника, який визначається абонентною густиною. В населених пунктах висота підвісу звичайно складає близько 8 м, а потужність випромінювання передавача встановлюється в межах 2...20 Вт. Зовні населених пунктів при максимальних розмірах стільника висота підвісу антени може досягати 20...40 м, а потужність передавача - бути максимальною.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...