Главная Обратная связь

Дисциплины:


НАПРИКІНЦІ ХVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. 7 страница5. Розвиток науки в Україні впродовж ХІХ – на початку ХХ ст.

6. Українська література кінця ХVIII – першої половини ХІХ ст.:

представники та художні особливості.

7. Українська література другої половини ХІХ – на початку ХХ ст.:

представники та художні особливості.

8. Вплив Валуєвського циркуляру та Емського указу на культурні

процеси в Україні.

9. Становлення та розвиток українського театру.

10. Розвиток архітектури на українських землях у складі Росії.

11. Скульптура та малярство в українській культурі (кінець ХVIII –

початок ХХ ст.).

12. Стан вищої освіти на західноукраїнських землях.

13. Місце та роль українського громадського руху в розвитку

культури.

14. Становлення та розвиток української науки на західно-

українських землях (наприкінці ХVIII – на початку ХХ ст.).

15. Театральне життя та музика в Західній Україні.

16. Пам’___________ятки архітектури, скульптури та малярства на західно-

українських землях.

Національно-культурне відродження кінця ХVIII – початку ХХ ст. 219

Найважливіші факти

1782 р. – завершено будівництво найбільшого палацового комп-

лексу України в класичному стилі – палацу С. Потоцького в с. Тульчин.

1787–1809 рр. при Львівському університеті працював український

інститут «Студіум рутенум».

1796 р. – споруджено парк «Софіївка».

1799–1803 рр. – спорудження палацу К. Розумовського в Батурині.

1798 р. – видання трьох частин поеми І. Котляревського «Енеїда».

1805 р. – заснування Харківського університету.

1819 р. – заснування Київської духовної академії.

1834 р. – заснування Київського університету.

1833–1837 рр. – діяльність літературного об’єднання «Руська

трійця» (І. Ваги-левич, Я. Головацький та М. Шашкевич).

1837 р. – видання «Руською трійцею» в Будапешті альманаху

«Русалка Дністрова».

1839–1843 рр. – спорудження в стилі класицизму головного

корпусу Київського університету (арх. В. Беретті).

1814–1861 рр. – життя і творча діяльність Т. Шевченка.

1840 р. – вийшла перша збірка поезії Т. Шевченка «Кобзар».

1844 р. – відкриття у Львові Цісарсько-королівської Технічної

академії.

1848 р. – відкриття у Львівському університеті кафедри української

мови та літератури.

1856–1916 рр. – життя та творча діяльність І. Франка.

1862 р. – П. Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна».

1862 р. – співак і композитор С. Гулак-Артемовський написав

першу українську оперу «Запорожець за Дунаєм».

1863 р. – Валуєвський циркуляр призупинив офіційне використання

та друк на українській мові книг.

1864 р. – у Львові відкрито перший український народний театр.

1868 р. – у Львові створено товариство «Просвіта».1873 р. – засновано «Товариство імені Шевченка».

1875 р. – в Чернівцях відкрито університет.

1876 р. – Емський указ імператора Олександра ІІ заборонив

ввозити на територію Російської імперії з-за кордону українські книги,

українською мовою видавати оригінальні твори і робити переклади з

іноземних мов, тексти для нот, ставити театральні вистави і проводити

публічні читання.

1871–1913 рр. – життя та творчість Лесі Українки.

1872–1952 рр. – життя та творчість відомої української оперної

співачки С. Крушельницької.

220 Розділ 6

1873–1877 рр. – спорудження головного корпусу Львівської полі-

техніки (арх. Ю. Захаревич).

1882 р. – М. Кропивницький у Єлисаветграді з учасників ама-

торських гуртків створив професійну театральну трупу в складі М. Ста-

рицького, М. Заньковецької, І. Карпенка-Карого, П. Саксаганського,

М. Садовського, М. Садовської-Барілотті та ін.

1884–1887 рр. – спорудження оперного театру в Одесі (арх.

Г. Гельмер та Ф. Фельнер).

1897–1900 рр. – спорудження оперного театру у Львові (арх.

З. Горголевич).

1898–1901 рр. – будівництво Київського оперного театру (проект

В. Шретера).

1903 р. – відкрито у Львові Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка.

1905 р. – спорудження в стилі сецесії з національним орнаментом

страхового товариства «Дністер» у Львові (арх. І. Левинський).

1908 р. – І. Мечніков одержав Нобелівську премію.

1911 р. – вийшов твір М. Коцюбинського «Тіні забутих предків».

Українська культура в 1917–1939 рр. 221


Розділ 7

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...