Главная Обратная связь

Дисциплины:


ШИФР агровиробничих груп ґрунтів 1 страницаШифр Агровиробнича група ґрунтів
Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені піщані ґрунти на перевіюваних пісках
Дерново-прихованопідзолисті і дернові слаборозвинені глинисто-піщані ґрунти на перевіюваних пісках
Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті глинисто-піщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)
Дерново-підзолисті переважно малорозвинені щебенюваті супіщані ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)
Дерново-підзолисті середньощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)
Дерново-підзолисті сильнощебенюваті переважно малорозвинені щебенюваті ґрунти з плямами елювію масивно кристалічних порід (30 - 50 відсотків)
Дерново-підзолисті глинисто-піщані ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр
Дерново-підзолисті супіщані ґрунти, підстелені елювієм масивно-кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр
Дерново-підзолисті середньощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр
Дерново-підзолисті сильнощебенюваті ґрунти, підстелені елювієм масивно кристалічних порід на глибині 0,5 - 1 метр
Дерново-підзолисті дефльовані піщані ґрунти
Дерново-підзолисті дефльовані глинисто-піщані ґрунти
Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти на піщаних відкладах
Дерново-підзолисті та дернові неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти на піщаних відкладах
Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр
Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на супіщаних відкладах та підстелені мореною, суглинками та елювієм масивно кристалічних порід глибше ніж 1 метр
Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті неоглеєні середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті неоглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на супіщаних відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на супіщаних відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті глинисто-піщані ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті супіщані ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті легкосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті середньосуглинкові ґрунти на суглинкових відкладах
Дерново-підзолисті глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на суглинкових відкладах
10б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні глинисто-піщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра
10в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні супіщані ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра
10г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глеюваті і неоглеєні легкосуглинкові ґрунти, підстелені карбонатними породами з глибини 0,5 - 1,5 метра
11б Дерново-підзолисті неоглеєні глинисто-піщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 – 30 відсотків)
11в Дерново-підзолисті неоглеєні супіщані ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 – 30 відсотків)
11г Дерново-підзолисті неоглеєні легкосуглинкові ґрунти в поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 – 30 відсотків)
12б Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)
12в Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті супіщані ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 – 50 відсотків)
12г Дерново-підзолисті неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з сильноглейовими та лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)
13в Підзолисто-дернові супіщані ґрунти
13г Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти
13д Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти
14б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові глинисто-піщані ґрунти
14в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові супіщані ґрунти
14г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові легкосуглинкові ґрунти
14д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові глейові середньо суглинкові ґрунти
15б Дерново-підзолисті сильноглейові глинисто-піщані ґрунти
15в Дерново-підзолисті сильноглейові супіщані ґрунти
15г Дерново-підзолисті сильноглейові легкосуглинкові ґрунти
16б Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)
16в Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)
16г Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (10 - 30 відсотків)
17б Дерново-підзолисті глейові глинисто-піщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)
17в Дерново-підзолисті глейові супіщані ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)
17г Дерново-підзолисті глейові легкосуглинкові ґрунти у поєднанні з лучно-болотними або болотними ґрунтами (30 - 50 відсотків)
18б Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті глинисто-піщані ґрунти
18в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті супіщані ґрунти
18г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті легкосуглинкові ґрунти
18д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті середньосуглинкові ґрунти
18е Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
19в Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові супіщані ґрунти
19г Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові легкосуглинкові ґрунти
19д Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові середньосуглинкові ґрунти
19е Дерново-підзолисті і підзолисто-дернові поверхнево-глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
20б Дерново-підзолисті оглеєні засолені глинисто-піщані ґрунти
20в Дерново-підзолисті оглеєні засолені супіщані ґрунти
20г Дерново-підзолисті оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти
21б Дерново-підзолисті слабозмиті глинисто-піщані ґрунти
21в Дерново-підзолисті слабозмиті супіщані ґрунти
21г Дерново-підзолисті слабозмиті легкосуглинкові ґрунти
21д Дерново-підзолисті слабозмиті середньосуглинкові ґрунти
22б Дерново-підзолисті середньозмиті глинисто-піщані ґрунти
22в Дерново-підзолисті середньозмиті супіщані ґрунти
22г Дерново-підзолисті середньозмиті легкосуглинкові ґрунти
22д Дерново-підзолисті середньозмиті середньосуглинкові ґрунти
22е Дерново-підзолисті середньозмиті важкосуглинкові і легко глинисті ґрунти
23б Дерново-підзолисті сильнозмиті глинисто-піщані ґрунти
23в Дерново-підзолисті сильнозмиті супіщані ґрунти
23г Дерново-підзолисті сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти
23д Дерново-підзолисті сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти
23е Дерново-підзолисті сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
24в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті супіщані ґрунти
24г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті легкосуглинкові ґрунти
24д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті середньо суглинкові ґрунти
24е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
25в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті супіщані ґрунти
25г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті легкосуглинкові ґрунти
25д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті середньосуглинкові ґрунти
25е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
26в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті супіщані ґрунти
26г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти
26д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті середньо суглинкові ґрунти
26е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
27в Дерново-підзолисті глейові осушені супіщані ґрунти
27г Дерново-підзолисті глейові осушені легкосуглинкові ґрунти
27д Дерново-підзолисті глейові осушені середньосуглинкові ґрунти
27е Дерново-підзолисті глейові осушені важкосуглинкові і легко глинисті ґрунти
28в Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені супіщані ґрунти
28г Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені легкосуглинкові ґрунти
28д Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені середньосуглинкові ґрунти
28е Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні осушені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
29в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти
29г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти
29д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти
29е Ясно-сірі і сірі опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
30в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр
30г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр
30д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених елювієм щільних карбонатних порід на глибині 0,5 - 1 метр
31в Ясно-сірі і сірі опідзолені супіщані ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками
31г Ясно-сірі і сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками
31д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньосуглинкові ґрунти на лесах, підстелених пісками і супісками
32г Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті легкосуглинкові ґрунти на щільних глинах
32д Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньосуглинкові ґрунти на щільних глинах
32е Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти на щільних глинах
32є Ясно-сірі і сірі опідзолені неоглеєні і глеюваті середньо- і важко глинисті ґрунти на щільних глинах
33в Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті супіщані ґрунти
33г Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті легкосуглинкові ґрунти
33д Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті середньосуглинкові ґрунти
34в Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені супіщані ґрунти
34г Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені легкосуглинкові ґрунти
34д Ясно-сірі і сірі опідзолені оглеєні засолені середньосуглинкові ґрунти
35в Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні супіщані ґрунти
35г Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні легкосуглинкові ґрунти
35д Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні середньосуглинкові ґрунти
35е Ясно-сірі і сірі опідзолені поверхнево-оглеєні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
36в Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові супіщані ґрунти
36г Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові легкосуглинкові ґрунти
36д Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові середньосуглинкові ґрунти
36е Ясно-сірі і сірі опідзолені глейові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
37в Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті супіщані ґрунти
37г Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті легкосуглинкові ґрунти
37д Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті середньосуглинкові ґрунти
37е Ясно-сірі і сірі опідзолені слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
38в Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті супіщані ґрунти
38г Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті легкосуглинкові ґрунти
38д Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті середньосуглинкові ґрунти
38е Ясно-сірі і сірі опідзолені середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
39в Ясно-сірі і сірі сильнозмиті супіщані ґрунти
39г Ясно-сірі і сірі сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти
39д Ясно-сірі і сірі сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти
39е Ясно-сірі і сірі сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
40в Темно-сірі опідзолені та слабореградовані супіщані ґрунти
40г Темно-сірі опідзолені та слабореградовані легкосуглинкові ґрунти
40д Темно-сірі опідзолені та слабореградовані середньосуглинкові ґрунти
40е Темно-сірі опідзолені та слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
41в Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти
41г Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані легко-суглинкові ґрунти
41д Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані середньо-суглинкові ґрунти
41е Чорноземи опідзолені і слабореградовані та темно-сірі сильнореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
42в Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані супіщані, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід
42г Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані легкосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід
42д Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані середньосуглинкові, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід
42е Темно-сірі опідзолені і реградовані та чорноземи опідзолені і слабореградовані важкосуглинкові і легкоглинисті, підстелені на глибині 0,5 - 1 метр елювієм щільних карбонатних порід
43в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені супіщані на лесах, підстелених пісками і супісками
43г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками
43д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на лесах, підстелених пісками і супісками
43е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на лесах, підстелених пісками і супісками
44г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені легкосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами
44д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені середньосуглинкові на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами
44е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені важкосуглинкові і легкоглинисті на щільних глинах та на лесових породах, підстелених з глибини 0,5 - 1 метр щільними глинами
45б Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті глинисто-піщані
45в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті супіщані
45г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові
45д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глеюваті важкосуглинкові
46в Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові супіщані
46г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові легкосуглинкові
46д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові середньосуглинкові
46е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені глейові важкосуглинкові
47г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті легкосуглинкові
47д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті середньосуглинкові
47е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глеюваті важкосуглинкові
48г Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові легкосуглинкові
48д Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові середньосуглинкові
48е Темно-сірі опідзолені і чорноземи опідзолені поверхнево-глейові важкосуглинкові
49в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті супіщані
49г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті легкосуглинкові
49д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті середньосуглинкові
49е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані слабозмиті важкосуглинкові
50в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті супіщані
50г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті легкосуглинкові
50д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті середньосуглинкові
50е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані середньозмиті важкосуглинкові
51в Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті супіщані
51г Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті легкосуглинкові
51д Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті середньосуглинкові
51е Темно-сірі опідзолені і реградовані ґрунти та чорноземи опідзолені і реградовані сильнозмиті важкосуглинкові
52в Чорноземи типові слабогумусовані супіщані та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків
52г Чорноземи типові слабогумусовані легкосуглинкові та їх комплекси з осолоділими ґрунтами до 30 відсотків
53г Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильно реградовані легкосуглинкові
53д Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильно реградовані середньосуглинкові
53е Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильно реградовані важкосуглинкові
54г Чорноземи типові середньогумусні легкосуглинкові
54д Чорноземи типові середньогумусні середньосуглинкові
54е Чорноземи типові середньогумусні важкосуглинкові
55в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабозмиті супіщані
55г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабо змиті легкосуглинкові
55д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабо змиті середньосуглинкові
55е Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані слабо змиті важкосуглинкові і легкоглинисті
56в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньозмиті супіщані
56г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньо змиті легкосуглинкові
56д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані середньо змиті середньосуглинкові
56е Чорноземи типові і легкоглинисті і чорноземи сильно реградовані середньозмиті важкосуглинкові
57в Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильнозмиті супіщані
57г Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильно змиті легкосуглинкові
57д Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильно змиті середньосуглинкові
57е Чорноземи типові і чорноземи сильнореградовані сильно змиті важкосуглинкові
58е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові і легкоглинисті
59г Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
59д Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
59е Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
60г Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
60д Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні середньо суглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
60е Чорноземи звичайні середньогумусні і малогумусні важкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
61г Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі легкосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
61д Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньосуглинкові та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
61е Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі важкосуглинкові і легкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
61є Чорноземи звичайні малогумусні неглибокі середньо- і важкоглинисті та їх залишково- і слабосолонцюваті відміни
62г Чорноземи звичайні легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
62д Чорноземи звичайні середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
62е Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
62є Чорноземи звичайні середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
63г Чорноземи звичайні лугуваті легкосуглинкові
63д Чорноземи звичайні лугуваті середньосуглинкові
63е Чорноземи звичайні лугуваті важкосуглинкові і легкоглинисті
64г Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті легкосуглинкові
64д Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті середньосуглинкові
64е Чорноземи звичайні вторинно солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті
65г Чорноземи звичайні слабозмиті легкосуглинкові
65д Чорноземи звичайні слабозмиті середньосуглинкові
65е Чорноземи звичайні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
66г Чорноземи звичайні середньозмиті легкосуглинкові
66д Чорноземи звичайні середньозмиті середньосуглинкові
66е Чорноземи звичайні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
67г Чорноземи звичайні сильнозмиті легкосуглинкові
67д Чорноземи звичайні сильнозмиті середньосуглинкові
67е Чорноземи звичайні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
68г Чорноземи звичайні слабодефльовані легкосуглинкові
68д Чорноземи звичайні слабодефльовані середньосуглинкові
68е Чорноземи звичайні слабодефльовані важкосуглинкові
69г Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові
69д Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові
69е Чорноземи звичайні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті
70г Чорноземи звичайні легкосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків
70д Чорноземи звичайні середньосуглинкові з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків
70е Чорноземи звичайні важкосуглинкові і легкоглинисті з плямами чорноземів звичайних середньо- і сильносолонцюватих більше 30 відсотків
71г Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни
71д Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни
71е Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни
71є Чорноземи південні середньо- і важкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни
72г Чорноземи південні легкосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
72д Чорноземи південні середньосуглинкові та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
72е Чорноземи південні важкосуглинкові і легкоглинисті та їх слабо- і залишково-солонцюваті відміни в комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
73г Чорноземи південні солонцюваті легкосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)
73д Чорноземи південні солонцюваті середньосуглинкові в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)
73е Чорноземи південні солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)
73є Чорноземи південні солонцюваті середньо- і важкоглинисті в комплексі із солонцями степовими (30 - 50 відсотків)
74г Чорноземи південні слабозмиті легкосуглинкові
74д Чорноземи південні слабозмиті середньосуглинкові
74е Чорноземи південні слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
75г Чорноземи південні середньозмиті легкосуглинкові
75д Чорноземи південні середньозмиті середньосуглинкові
75е Чорноземи південні середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
76г Чорноземи південні сильнозмиті легкосуглинкові
76д Чорноземи південні сильнозмиті середньосуглинкові
76е Чорноземи південні сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
77г Чорноземи південні слабодефльовані легкосуглинкові
77д Чорноземи південні слабодефльовані середньосуглинкові
77е Чорноземи південні слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті
77є Чорноземи південні слабодефльовані середньо- і важкоглинисті
78г Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові
78д Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові
78е Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті
78є Чорноземи південні середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті
79г Чорноземи південні вторинно осолонцьовані легкосуглинкові
79д Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньосуглинкові
79е Чорноземи південні вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті
79є Чорноземи південні вторинно осолонцьовані середньо- і важкоглинисті
80г Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові
80д Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові
80е Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті
81г Чорноземи південні вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами
81д Чорноземи південні вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі із засоленими їх відмінами
81е Чорноземи південні вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі із засоленими їх відмінами
82е Чорноземи на щільних глинах важкосуглинкові і легко глинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті
82є Чорноземи на щільних глинах середньо- і важкоглинисті несолонцюваті і слабосолонцюваті
83е Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
83є Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими (10 - 30 відсотків)
84е Чорноземи солонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті у комплексі із солонцями степовими
84є Чорноземи солонцюваті на щільних глинах середньо- і важкоглинисті у комплексі із солонцями степовими
85е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
85є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті
86е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
86є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті
87е Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
87є Чорноземи несолонцюваті і слабосолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті
88е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах важкосуглинкові і легкоглинисті
88є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньо- і важкосуглинкові
89е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті важкосуглинкові
89є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах слабозмиті середньо- і важкоглинисті
90е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
90є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах середньозмиті середньо- і важкоглинисті
91е Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті
91є Чорноземи середньо- і сильносолонцюваті на щільних глинах сильнозмиті середньо- і важкоглинисті
92б Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті глинисто-піщані
92в Чорноземи на пісках незмиті та слабозмиті супіщані
93б Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті глинисто-піщані
93в Чорноземи на пісках середньо- та сильнозмиті супіщані
94б Чорноземи на пісках дефльовані глинисто-піщані
94в Чорноземи на пісках дефльовані супіщані
95в Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані
95г Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові
95д Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові
95е Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті
95є Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті
95ж Чорноземи середньощебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід)
96в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані
96г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові
96д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові
96е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важкосуглинкові і легкоглинисті
96є Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті
96ж Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті
97в Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані
97г Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові
97д Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові
97е Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важко суглинкові і легкоглинисті
97є Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті
97ж Чорноземи щебенюваті середньозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті
98в Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) супіщані
98г Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) легкосуглинкові
98д Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньосуглинкові
98е Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) важко суглинкові і легкоглинисті
98є Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові щебенюваті на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньо- і важкоглинисті
98ж Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові на елювії щільних порід (пісковиків, сланців, магматичних порід) середньощебенюваті
99в Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані
99г Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові
99д Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові
99е Чорноземи переважно щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті
100в Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) супіщані
100г Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) легкосуглинкові
100д Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) середньосуглинкові
100е Чорноземи щебенюваті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті
101в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) супіщані
101г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) легкосуглинкові
101д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) середньосуглинкові
101е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині 50 - 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті
102в Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) супіщані
102г Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) легкосуглинкові
102д Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) середньосуглинкові
102е Чорноземи щебенюваті слабозмиті на елювії щільних карбонатних порід (щільна порода на глибині більш як 150 сантиметрів) важкосуглинкові і легкоглинисті
103в Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід супіщані
103г Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід легкосуглинкові
103д Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньосуглинкові
103е Чорноземи щебенюваті середньозмиті і дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті
104в Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елювії щільних карбонатних порід супіщані
104г Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елювії щільних карбонатних порід легкосуглинкові
104д Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньосуглинкові
104е Чорноземи щебенюваті сильнозмиті та дернові слаборозвинені ґрунти на елювії щільних карбонатних порід важкосуглинкові і легкоглинисті
105в Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані супіщані
105г Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані легкосуглинкові
105д Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані середньосуглинкові
105е Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід слабодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті
106в Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані супіщані
106г Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові
106д Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані середньосуглинкові
106е Чорноземи щебенюваті та дернові щебенюваті ґрунти на елювії щільних карбонатних порід середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті
107в Темно-каштанові і слабосолонцюваті супіщані ґрунти
107г Темно-каштанові і слабосолонцюваті легкосуглинкові ґрунти
107д Темно-каштанові і слабосолонцюваті середньосуглинкові ґрунти
107е Темно-каштанові слабосолонцюваті важкосуглинкові і легко глинисті ґрунти
108в Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
108г Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
108д Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
108е Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
108є Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
109в Темно-каштанові солонцюваті супіщані ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
109г Темно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
109д Темно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
109е Темно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
109є Темно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
110в Темно-каштанові слабозмиті супіщані ґрунти
110г Темно-каштанові слабозмиті легкосуглинкові ґрунти
110д Темно-каштанові слабозмиті середньосуглинкові ґрунти
110е Темно-каштанові слабозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
111в Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті супіщані ґрунти
111г Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті легкосуглинкові ґрунти
111д Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті середньосуглинкові ґрунти
111е Темно-каштанові середньо- і сильнозмиті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
112в Темно-каштанові слабодефльовані супіщані ґрунти
112г Темно-каштанові слабодефльовані легкосуглинкові ґрунти
112д Темно-каштанові слабодефльовані середньосуглинкові ґрунти
112е Темно-каштанові слабодефльовані важкосуглинкові і легко глинисті ґрунти
112є Темно-каштанові слабодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти
113в Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані супіщані ґрунти
113г Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані легкосуглинкові ґрунти
113д Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо суглинкові ґрунти
113е Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
113є Темно-каштанові середньо- і сильнодефльовані середньо- і важкоглинисті ґрунти
114г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти
114д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти
114е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
115г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
115д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
115е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (10-30%)
116г Каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
116д Каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
116е Каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти у комплексі із солонцями (30-50%)
117г Темно-каштанові і каштанові плантажовані легкосуглинкові ґрунти
117д Темно-каштанові і каштанові плантажовані середньосуглинкові ґрунти
117е Темно-каштанові і каштанові плантажовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
118г Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані легкосуглинкові ґрунти
118д Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані середньосуглинкові ґрунти
118е Темно-каштанові та каштанові вторинно осолонцьовані важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
119г Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові
119д Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові
119е Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті
120г Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені легкосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами
120д Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені середньосуглинкові в комплексі з їх засоленими відмінами
120е Темно-каштанові та каштанові ґрунти вторинно підтоплені важкосуглинкові і легкоглинисті в комплексі з їх засоленими відмінами
121в Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані
121г Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові
121д Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові
121е Лучно-чорноземні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті
122г Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти легкосуглинкові
122д Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти середньосуглинкові
122е Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакуваті ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті
123г Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти легкосуглинкові
123д Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти середньосуглинкові
123е Лучно-чорноземні слабосолонцюваті солончакові ґрунти важкосуглинкові і легкоглинисті
124в Лучно-чорноземні супіщані ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10-30%)
124г Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10-30%)
124д Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10-30%)
124е Лучно-чорноземні важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти та їх слабосолонцюваті відміни у комплексі із солонцями (10-30%)
125г Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти
125д Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти
125е Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
125є Лучно-чорноземні середньо- і сильносолонцюваті солончакові середньо- і важкоглинисті ґрунти
126г Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
126д Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
126е Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
126є Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важко глинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
127г Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30-50%)
127д Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30-50%)
127е Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30-50%)
127є Лучно-чорноземні солонцюваті солончакові середньо- і важкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30-50%)
128г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти
128д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти
128е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
129г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10-30%)
129д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10-30%)
129е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (10-30%)
130г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)
130д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)
130е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і глинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)
130є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти з плямами солончакових їх відмін (30 - 50 відсотків)
131г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
131д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
131е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
131є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (10-30%)
132г Лучно-каштанові солонцюваті легкосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)
132д Лучно-каштанові солонцюваті середньосуглинкові ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)
132е Лучно-каштанові солонцюваті важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)
132є Лучно-каштанові солонцюваті середньо- і важкоглинисті ґрунти в комплексі із солонцями (30 - 50 відсотків)
133б Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни глинисто-піщані
133в Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни супіщані
133г Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни легкосуглинкові
133д Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньосуглинкові
133е Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни важкосуглинкові і легкоглинисті
133є Лучні ґрунти та їх слабосолонцюваті і слабоосолоділі відміни середньо- і важкоглинисті
134б Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені глинисто-піщані ґрунти
134в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені супіщані ґрунти
134г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти
134д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти
134е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні несолонцюваті і слабосолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
135в Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені супіщані ґрунти
135г Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені легкосуглинкові ґрунти
135д Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені середньосуглинкові ґрунти
135е Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносолонцюваті засолені важкосуглинкові і легкоглинисті ґрунти
135є Лучні, чорноземно-лучні і каштаново-лучні середньо- і сильносоло
sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...