Главная Обратная связь

Дисциплины:


Теоретичні відомості. Показник заломлення світла речовиною nзалежить від довжини хвилі світлаПоказник заломлення світла речовиною nзалежить від довжини хвилі світла. Тому біле світло (сукупність світлових хвиль різної λ ), проходячи через призму, розщеплюється у спектр. Узалежності від того, в якому аг­регатному стані перебуває випромінююча речовина, спектри одержуються: а) суцільні; б) лінійчасті; в) смугасті.

У суцільних спектраходин колір переходить в інший плавно (непере­рвний спектр).Суцільний спектр випромінює Сонце, а також тверді тіла, рідини і гази при високо­му тиску (всі — в розжа­реному вигляді).

Нагріті до високої температури гази в ато­марному стані дають лінійчастий спектр (при цьому окремі кольорові лінії відділені темними широкими смугами).

Смугастий спектр (складається зокремих кольорових смуг, відокрем­лених темними проміжками) дають розжарені гази, що складаються з мо­лекул.

Отримання і вивчення спектрів — основа спектрального аналізу хіміч­ного складу речовин.

Спектральний аналіз базується на тому, що кожний хімічний елемент має свій, неповторний набір спектральних ліній. За цим набором спект­ральних ліній можна визначити хімічний елемент так само надійно, як людину за відбитками пальців. Існують атласи спектральних ліній, у яких наведено спектри усіх відомих елементів.

Найпростіший прилад для вивчення спектрів — спек­троскоп.

 

 

Мал.1

Спектроскоп складається я з двох трубок — коліматорної 1і зорової 2 (мал.1). Між коліматорною й зоровою трубками на невеличкому столику розміщується тригранна призма 3. На передньому кінці коліматорної трубки змонтована вузька щілина — коліматор 4, а на протилежному кінці — перший об'єктив 5. Зорова трубка складається з об'єктива 6 і окуляра 7, які можуть мати по кілька лінз. Коліматорну трубку спектроскопа спрямовують на джерело світла. Світло від джерела проходить крізь щілину, розташо­вану в головному фокусі лінзи (об'єктива коліматора), і паралельним пучком падає на грань скляної призми. У призмі пучок розкладається на складові кольорові пучки, які відхиляються до основи призми і спрямовуються в об'єктив зорової труби. Пройшовши через об'єктив, кожний пучок однокольорових променів утворює в фокальній площині об'єктива дійсне кольорове зображення щілини коліматора. З багатьох та­ких зображень утворюється спектр, червона ділянка якого звернена до вер­шини призми, а фіолетова звернена до основи. Для фіксації зорової труби на певній лінії спектра служить тонка вертикальна нитка, натягнена всередині труби. При розгляданні дійсного зображення спектра через окуляр видно частину спектра, тому для розглядання окремих ділянок спектра зорову трубу треби обертати мікрометричним гвинтом.

 

Хід роботи

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...