Главная Обратная связь

Дисциплины:


I. Спостереження суцільного спектру розжареного металу1. На демонстраційному столі встановлюємо електричну лам­почку, приєднуємо її до джерела електричної енергії через реостат і ключ. Коло замкнути.

2. Окуляр спектроскопа наближаємо до ока. Щілина спектроскопа направляємо на розжарену нитку електричної лампочки. Чіткість зображення спектру регулюємо пересуванням лінзи за го­лівку гвинта (мал. 1).

3. Розглядаємо спектр при повному розжаренні нитки лампи, знайти в ньому всі спектральні кольори.

4. Коло розмикаємо, робимо замальовку спектру, зберігши послідовність розташування основних кольорів спектру.

5. Наближаємо окуляр спектроскопа до ока і розглядаємо спектр денного світла.

6. Порівнюємо раніше спостережуваний спектр із спектром денного світла робимо висновок.

7. Замикаємо коло. Продовжуємо спостереження спектру розжареного­ металу, зменшуючи розжарення нитки. Стежимо за зменшенням яскравості­ спектру і поступовим зникненням його складових кольорів.

8. Записуємо висновок про результати спостереження.


II. Спостереження лінійчатих спектрів.

1. Запалюємо спиртівку. Направляємо щілину спектроскопа на полум´я спиртівки і отримуємо яскравий, чіткий спектр.

2. У полум'я спиртівки по черзі вводимо азбестові фітилі, просякнуті досліджуваними розчинами. Розглядаємо отримані спектри; відзначаємо положення кольорових ліній спектру для кожного розчину.

3. Спиртівку гасимо; спостережувані лінійчаті спектри замальовуємо.

4. Встановлюємо по черзі спектральні трубки в високовольтному індукторі (або приладі для живлення трубок).

5. Підключаємо прилад до джерела електричної енергії.

6. Результати заносимо до таблиці результатів.

 

Таблиція результатів

 

  Водень Гелій Неон Кріптон
Колір спектральноі трубки        
Найбільш яскраві лінії          
Малюнок спектра          

 

7. Записуємо висновок про результати спостереження.

Контрольні питання

1.Яка причина розкладання білого світла призмою?

2.Світло якого кольору найбільш (найменш) заломлюється призмою?

3.Як пояснити походження кольору синього неба, синього скла, синього паперу?

4.У чому відмінність дифракційного і дисперсійного спектрів?

5.Чи змінюватимуться частота, довжина хвилі, колір при переході зеленого світла з повітря у воду?

6.Чому при зменшенні напруги «світлова віддача» ламп розжарення зменшується і свічення набуває червоний відтінок?

7.Як пояснити походження лінійчастих спектрів?

8.Наведіть приклади практичного використання спектрів. 

Лабораторна робота № 7

Тема. ВИВЧЕННЯ ТРЕКІВ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК

ЗА ГОТОВИМИ ФОТОГРАФІЯМИ

Мета:навчитися аналізувати фотографії треків заряджених частинок та зробити ідентифікацію зарядженої частинки за наслідками порівняння її треку з треком протона в камері Вільсона, вміщеної у магнітне поле.

Обладнання: фотографії треків заряджених частинок; трикутник або лінійка з ці­ною поділки 1 мм/под; циркуль; аркуш прозорого паперу; олівець.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...