Главная Обратная связь

Дисциплины:


Компьютерді Интернет желісіне қосатын құрылғымодем

Компьютерді қайта жүктеу тәсілі:

Жүйелік блокта “Reset” кнопкаларын басу.

Компьютердің жұмыс өнімділігін қандай негізгі факторлар анықтайды:

Разрядтылық және микропроцессордың тактілі жиілігі.

Контроллер және жедел жад арасында деректерді тасымалдау магистралы:

Шина.

Курсор дегеніміз...

Жыпылықтап тұратын тік сызықша тәрізді енгізілетін символдың орнын көрсетіп тұратын таңба

Кішігірім мәтіндік файлдармен жұмыс жасауға арналған редактор:

Блокнот

Қ

Ағазға жазылған ақпараттың кез-келген түрін оптикалық негізге сүйене отырып компьютерге жылдам енгізетін құрылғы не?

Сканер

Азіргі компьютерлер қандай ғалымның принципі бойынша құрастырылған?

Джон Фон Нейман.

Андай ДББЖ объектімен жұмыс істеуге бағытталған?

Access.

Андай мәзірден формула қатары мен қалып-күй қатары қосылады және өшіріледі

Вид

Қандай мәліметті массив деп санайды:

жедел жадқа өз атымен орналасқан бір типті шамалар жиыны.

Андай мүмкін болатын ең үлкен санды коды 1 байт болатындай етіп кодтауға болады?

255.

Андай программа деректер базасымен жұмыс істеуге арналған?

MS Access.

Андай да бір программаны құрастыру, тестілеу және талдау кезінде қолданылатын программа қалай аталады?

Аспаптық программалық құрал

Қолданбалы программалар:

Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point

Оржын (Корзина) дегеніміз...

Компьютер дискілерінен өшірілген мәліметтерді уақытша сақтайтын арнайы бума

Қорытынды есеп:

қағазға басуға арналған құжатты қалыптастыру үшiн қолданылады

Л

Лицензиялық программалық қамтамасыз ету қорғалған:

Тауарлық белгімен және авторлық құқықпен, және де мемлекет заңнамасымен.

М

Масив компьютер жадында қалай бейнеленеді:

ұяшықтардың сызықтық тізбегі.

Мәліметтер қорын құру үшін:

Файл-Создать-Открыть БД

Мәлiметтердi iрiктеу шарты:Сұраныста қолданылады

Мәліметтермен логикалық операцияларды орындайтын процессордың қызметтік бөлігі:

Арифметикалық – логикалық құрылым (АЛҚ) .

Мәтіндік редактор дегеніміз…

Мәтіндік ақпаратты даярлау мен өңдеуге арналған программа

МБ құру үшін және басқару үшін арнайы программалық жабдықтау:

Мәліметтер базасын басқару жүйесі.

МББЖ негізгі функциялары:

Ақпараттың құрылымын сипаттау, енгізу, тексеру, іздеу және шыәару.

Мына 111011+101010 екілік сандардың қосындысы неге тең?

О

Оналтылық жүйеде берілген 8F санының екілік санау жүйесіндегі жазылуы

Оналтылық жүйеде берілген E2 санының екілік санау жүйесіндегі жазылуы

Ондық жүйеде берілген 9 санының сегіздік санау жүйесіндегі жазылуы

Ондық жүйеде берілген 10 санының сегіздік санау жүйесіндегі жазылуы

Ондық жүйеде берілген 16 санының сегіздік санау жүйесіндегі жазылуы

Ондық жүйеде берілген 18 санының оналтылық санау жүйесіндегі жазылуы

Операциялық жүйе дегеніміз не?

Компьютердің барлық әрекеттерін басқаратын машиналық кодта жазылған программа

Операциялық жүйеге жататындар:

МS DOS, Windows 98, Windows XP, Unix, OS/2

Оперативтік жады не үшін арналған:

Ақпаратты қысқа уақытқа сақтау үшін.

Орындалу барысында программа қайда сақталады?

жедел жадыда

Ө

Өңделуге арналған мәліметтер ДБЖ-ң қай объектісінде сақталынады:

кесте

Өрісті индекстеу қызметі:

Деректерді іздеу және сұрыптауды тездетеді.

П

Программалық қамтамасыз етуді дайындаумен байланысты информатика тарауын көрсетіңіз:

Программалау.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...