Главная Обратная связь

Дисциплины:


Список опрацьованих джерел1. Авраменко О. Актуальна українська образотворчість: погляд крізь призму Музею сучасного мистецтва / О. Авраменко // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол. : В. Сидоренко та ін.]. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 70–82.

2. Авраменко О. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеціанській бієнале 2001–2007 років) / О. Авраменко // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол. : В. Сидоренко та ін.]. – К., 2007. – Вип. 4. – С. 25–39.

3. Авраменко О. Про деякі особливості функціонування образотворчого мистецтва в Україні у 1990-ті роки / О. Авраменко // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / [редкол. : А. Чебикін та ін.]. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 56–60.

4. Акинша К. Венок на могилу украинского постмодернизма / К. Акинша // Art line. – 1998. – № 7/8. – С. 56–59.

5. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне мистецтво / Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. – Львів : Світ, 1993. – 272 с.

6. Антонович Є. А. Нариси з історії українського мистецтвознавства. Історія українського мистецтвознавства в працях вчених київської школи кінця ХІХ–поч. ХХ ст. / Антонович Є. А., Удріс І. М. – К. ; Кривий Ріг, 2004. – 273 с.

7. Апполонова Л. Арт-симпозіум: Україна, Італія, Німеччина, Литва… / Л. Апполонова // Образотворче мистецтво. – 2007. – № 4. – С. 148–149.

8. Афанасьєв В. А. Становлення соціалістичного реалізму в українському образотворчому мистецтві / В. А. Афанасьєв. – К. : Мистецтво, 1997. – 172 с. : іл.

9. Афанасьєв В. А. Українське радянське мистецтво 1960–1980-х років / В. А. Афанасьєв. – К. : Мистецтво, 1984. – 224 с.

10. Афанасьєв Є. Мистецтво, віддане народу / Є. Афанасьєв // Образотворче мистецтво. – 1987. – № 1. – С. 13–14.

11. Бариш-Тищенко І. А. Основні тенденції розвитку народного декоративно-ужиткового та аматорського мистецтва України на сучасному етапі [Електронний ресурс] / І. А. Бариш-Тищенко // Українські культурні дослідження : аналіт. огляд. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.Ua/2008_zv5_menu. php. – Заголовок з екрану.

12. Басанець Т. Поглядом у будущину / Т. Басанець // Образотворче мистецтво. – 1992. – № 1. – С. 3–6.

13. Бахарева Т. В Венеции украинское искуство разместилось, в брезентовой палатке с коноплей и подсолнухами / Т. Бахарева // Факты и комментарии. – 2001. – 7 июля. – С. 5.

14. Бевза П. Точка опори, або Хроніка мистецтва і революції / П. Бевза // Образотворче мистецтво. – 2005 – № 1. – С. 2–7.

15. Безклубенко С. Д. Всезагальна теорія та історія мистецтва / С. Д. Безклубенко. – К., 2003. – 261 с.16. Безроднова М. Сучасна станкова скульптура. Від героїчного до пародійного / М. Безроднова // Київ. – 1990. – № 5. – С. 173–175.

17. Бердяев Н. Кризис искусства / Н. Бердяев. – репр. изд. – М. ; СПб. : Интерпринт, 1990. – 48 с.

18. Ботанова К. Венецианский карнавал. Дубль четвертый. / К. Ботанова // Зеркало недели. – 2007. – 8–16 марта.

19. Ботанова К. Форс-мажор як принцип публічної політики / К. Ботанова // Дзеркало тижня. – 2005. – 26 берез.–1 квіт. – С. 19.

20. Бурлака В. Перевірка реальності – постмедійний реалізм у творчості сучасних українських митців / В. Бурлака // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол. : В. Сидоренко та ін.]. – К., 2005. – Вип. 2. –С. 20–35.

21. Бурлака В. Фігуративний живопис кінця 1980-х–початку 2000-х років: тенденції розвитку / В. Бурлака // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол.: В. Сидоренко та ін.]. – К., 2004. – Вип. 1. – С.7–31.

22. Вахарева Т. В Венеции украинское искуство разместилось, в брезентовой палатке с коноплей... / Т. Вахарева // Факты и коментарии. – 2001. – 7 июля. – С. 5.

23. Великий скульптурний салон 2010 [Електронний ресурс] // Український дім. Атр-Київ. Виставки. – Режим доступу : http://www.ukrdim.org.ua/2010/02/velykyj-skulpturnyj-salon-2010/. – Заголовок з екрану.

24. Вервес Г. Українці на рандеву з Європою / Г. Вервес ; Ін-т історії України НАН України. – К., 1996. – 120 с.

25. Вірність традиціям: З історії становлення художньої школи на Україні за роки Радянської влади. Живопис, графіка, скульптура, архітектура : альбом / Київ. держ. худ. ін-т ; [авт.-упоряд. П. І. Говдя]. – К. : Мистецтво, 1982. – 175 c. : іл.

26. Вишеславський Г. Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи «Фіктивна галерея. Експедиція» / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол. : В. Сидоренко та ін.]. – К., 2004. – Вип. 1. – С.48–50.

27. Вишеславський Г. Постмодерністські тенденції у сучасному візуальному мистецтві України кінця 1980-х–початку 1990-х років / Гліб Вишеславський // Сучасне мистецтво : наук. зб. / Ін-т проблем сучас. мистецтва АМУ ; [редкол. : В.Сидоренко та ін.]. – К., 2007. – Вип 4. – С. 93–146.

28. Відбулося відкриття українського павільйону Венеціанської бієнале 2009 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://pinchukartcentre.org/ua/news/9465. – Заголовок з екрану.

29. Власенко С. М. Традиції народної картини в сучасному українському «наївному» мистецтві [Електронний ресурс] / С. М. Власенко. – Режим доступу : http:// www. newacropolis.org.ua. – Заголовок з екрану.

30. Волощук І. Вернісаж української графіки / І. Волощук // Образотворче мистецтво. – 2006. –№ 2. – С. 112–113.

31. Волощук І. Всеукраїнське трієнале «Графіка-97» / І. Волощук // Образотворче мистецтво. – 1997. – № 3. – С. 25–27.

32. Всеукраїнська трієнале скульптури «Київ 2002»: тенденції розвитку сучасної пластики // Образотворче мистецтво. – 2004. – № 4 – С. 28–29.

33. Гельман М. Мистецтво майбутнього. Галерея Гельмана в Києві. [Електронний ресурс] / М. Гельман. – Режим доступу : http://www.guelman.kiev.ua/marat/art-of-the-future/. – Заголовок з екрану.

34. Говдя П. Украинское советское изобразительное искусство / П. Говдя. – К., 1960. – 49 с. : ил.

35. Декоративно-ужиткове мистецтво традиція – інновація-менеджмент : [відповіді на анкету відомих художників України ] // Образотворче мистецтво. – 2006. – № 1. – С. 23–25.

36. Демко О. Український арт–ринок: ілюзія чи реальність, розваги для нуворишів чи колекції, достойні найкращих музеїв / О. Демко // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 2. – С. 140–141.

37. Демченко Є. Чи є підстави для оптимізму? / Є. Демченко // Культура і життя. – 1990. – 18 листоп.

38. Дзюба І. Між культурою і політикою / І. Дзюба. – К., 1998. – 372 с.

39. Дзюба І. Проблеми культури в незалежній Україні / І. Дзюба // Пам’ятки України. Історія та культура. – 1997. – № 2. – С. 16–20.

40. Дмитрик Р. Шляхи мистецького синтезу / Р. Дмитрик // Образотворче мистецтво. – 1995. – № 1. – С. 4–5.

41. Друченко М. Національне і сучасність в образотворчості / М. Друченко // Образотворче мистецтво. – 1997. – №3/4. – С. 76.

42. Дряпіка В. І. Розкриваючи естетичні цінності українського народного мистецтва : книга для вчителя / В. І. Дряпіка, Н. С. Савченко. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2002. – 151 с.

43. Дяченко О. Про реальне в мистецтві і реальне мистецтво / О. Дяченко // Образотворче мистецтво. – 1996. – № 2 – С. 18–19.

44. Єгорова Л. Міжнародна Бієнале з сучасного текстилю / Л. Єгорова // Образотворче мистецтво. – 2008. – № 1 – С. 138.

45. Жежера В. Вперше за сто років Україна буде представлена на Венеціанському Бієнале / В. Жежера // Голос України. – 2001. – 30 січ.

46. Жишкович В. Пластичні переплетіння Ярослава Юзьківа / В. Жишкович // Образотворче мистецтво. – 2002. – № 3. – С. 50–51.

47. Жоголь Л. Шляхи мистецтва / Л. Жоголь // Дзеркало тижня. – 2004. – 28 лют.–5 берез. – С. 16.

48. Якимович А. К. «Искусство после катастрофы»: художественная культура советского региона (семантический аспект) / А. К. Якимович // Советское искусствознание : сб. ст. и публ. – М., 1991. – Вып. 27. – С. 5–40.

49. Якимович А. К. Наше искусство и проблема ценностей: творческое сознание в конце ХХ века / А. К. Якимович // Советское искусствознание : сб. ст. и публикаций. – М., 1990. – Вып. 26. – С. 5–31.

50. Яців Р. «TERRA INСOGNITA» Олі Федорук / Р. Яців // Сучасність. – 1995. – № 5. – С. 129–136.

51. Dissanayake E. Art and intimacy: how the arts began/E. Dissanayake. – USA. : University of Washington Press, 2000. – 265 p.

52. Graham. G.Philosophy of the arts: an introduction to aesthetics /G. Graham. – London & New York. : Taylor & Francis Group, 2005 – 268 p.

53. Whelpton B. Art Apprecation / Made Simple / B. Whelpton. – London. : W. H. Allen and Co. Ltd, 1970 – 206 p.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...