Главная Обратная связь

Дисциплины:


Фізико-хімічні властивостіРЕФЕРАТ

на тему:

«Токсикологічна дія азоту та його сполук на живі організми »

 

 

Виконала: студентка гр. ЕК-11

Олійник Л.В.

 

Перевірила: Андрієнко Н.І.

 

СУМИ 2015

 

ПЛАН

Вступ

1.Фізико-хімічні властивості

2.Вплив азоту та його сполук на рослинні та тваринні організми

2.1Симптоматика отруєнь

2.2Шляхи проникнення і перетворення в організмі

3.Характеристика азоту як забруднювача довкілля

3.1Джерела надходження азоту в навколишнє середовище

3.2Основні види забруднення (в якому виді)

3.3Екологічні проблеми викликані внаслідок забруднення азотом та його сполуками

Висновок

Список літератури

 

ВСТУП

Азот — газ без кольору, запаху, смаку.

У природі Нітроген існує у вигляді азоту, що є головною складовою частиною повітря (75,5% за вагою), у формі нітратів і солей амонію, входить до складу вугілля, нафти, алкалоїдів, білкових речовин. Азот повітря використовують у виробництві аміаку, азотної кислоти, добрив, а також як інертний газ.У відносно малих кількостях вільний азот перебуває в розчиненому стані у водах океанів. У вигляді сполук з іншими елементами (зв'язаний Нітроген) входить в склад всіх рослинних і тваринних організмів.

Серед органогенних елементів азот відіграє одну з важливих ролей у житті рослин. Невисока врожайність багатьох сільськогосподарських культур найчастіше визначається недостатком саме азоту.Негативний біологічний вплив NOx на рослини проявляється в знебарвленні листя, зів'яненні квіток, припиненні плодоносіння і росту.

Оксид азоту NO та діоксид азоту N2O в атмосфері зустрічаються разом, тому найчастіше оцінюють їх спільний вплив на організм людини.Діоксид азоту сильно дратує слизисті оболонки дихальних шляхів. Вдихання отруйних парів діоксиду азоту може призвести до серйозного отруєння. Монооксид азоту NO являє собою безбарвний газ. Він не подразнює дихальні шляхи, і тому людина може його не відчути. При вдиханні NO, як і CO, зв'язується з гемоглобіном, при цьому порушується процес переносу кисню.

Джерелом антропогенного азоту є різні металургійні процеси, транспорт і спалювання палива при виробництві тепла та електроенергії. Оксиди азоту можуть утворюватися при вибухових роботах, в шахтах, тунелях, рудниках, а також при виробництві азотної кислоти, вибухових речовин, барвників, фотоплівки, штучного шовку.

Фізико-хімічні властивості

Хімічна формула азоту N2. Інша назва – нітроген.

За звичайних умов азот - це безбарвний газ без запаху і смаку.

Атомна маса (молярна маса) - 14,00674 а. о. м. (г/моль).

Щільність 0,808 ( −195,8 °C) г/см³.Кипить при температурі −195,8 °C, замерзає при −209,86 °C. Азот не підтримує ні дихання, ні горіння. У воді розчиняється мало. Його розчинність при 20 °C становить 1,54 см³ на 100 г води (кисню — 3,1 см³). Тому розчинене у воді повітря багатше на кисень, ніж атмосферне.

Температура плавлення - 63,29 K.

Температура кипіння - 77,4 K.

Теплота випаровування - (N2) - 5.57 кДж/моль.

Питома теплоємність - 1,042 (N-N) Дж/(K•моль).

Теплопровідність - 0,026 Вт/(м•K)

Молярний об'єм 17,3 см³/моль.

Нітроген належить до головної підгрупи п'ятої групи періодичної системи Менделєєва. Порядковий номер його 7. Атоми Нітрогену мають на зовнішній електронній оболонці п'ять електронів. Тому вони можуть приєднувати три електрони, яких їм бракує для утворення повністю заповненої вісьмома електронами оболонки, і відновлюватись до іонів N3− або втрачати п'ять валентних електронів, перетворюючись у позитивно заряджені іони N5+ і проявляючи при цьому свою максимальну позитивну валентність. Атоми азоту також можуть втрачати і меншу кількість електронів, проявляючи при цьому позитивну валентність 1+, 2+, 3+ і 4+ .

 

Молекули азоту двоатомні, обидва атоми міцно зв'язані між собою трьома спільними електронними парами.

Щоб розкласти молекулу азоту на атоми, треба витратити значну кількість енергії. Тому азот при звичайних умовах хімічно досить пасивний.

При високих температурах, коли молекули N2 розкладаються і азот переходить в атомарний стан, він порівняно легко вступає в реакції з металами (особливо з найактивнішими), утворюючи так звані нітриди, наприклад:

6Li + N2 = 2Li3N (нітрид літію)

3Ca + N2 = Ca3N2 (нітрид кальцію)

При високій температурі, високому тиску і наявності каталізатора нітроген сполучається з гідрогеном з утворенням амоніаку. При температурі електричної іскри (понад 3000 °C) нітроген реагує з оксигеном, утворюючи нестійкий при високій температурі монооксид азоту NO за реакцією:

N2 + O2 = 2NO

У природі ця реакція відбувається при грозових розрядах.

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...