Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 2Лабораторна робота №1

Тема. ВИЗНАЧЕННЯ ПРИСКОРЕННЯ ТІЛА ПРИ

РІВНОПРИСКОРЕНОМУ РУСІ

Мета:обчислити прискорення, з яким рухається кулька по похилому жолобу.

Обладнання: вимірювальна стрічка; секундомір; жолоб; набір кульок однакового розміру та різної маси; штатив з муфтою та лапкою; металевий циліндр.

Теоретичні відомості

Робота зводиться до вимірювання величини переміщення sза відомий час t. Оскільки при рівноприскореному русі (початкова швидкість тіла дорівнює нулю), то, вимірявши sі t, можна знайти прискорення кульки: .

Хід роботи

 

1. Закріпіть жолоб за допомогою штатива в похилому положенні під невеликим кутом до горизонту. Біля нижнього кінця жолоба покладіть у нього металевий циліндр.

 

2. Пустіть по жолобу сталеву кульку одночасно включивши секундомір, і виключить його в момент дотику кульки до циліндра.

3. Визначте час руху кульки t і запишіть в таблицю.

4. Вимірювальною стрічкою визначить переміщення кульки s і запишіть в таблицю.

5. Повторіть дослід п'ять разів, змінюючи величину переміщення s. Величина переміщення змінюється при зміні положення циліндру в жолобі. Запишіть результати вимірювань s і t в таблицю.

6. За допомогою формули знайдіть прискорення кульки для кожного з дослідів. Результати запишіть в таблицю.

Таблиця результатів

 

№ досл S, м t, c а, м/с2 асер, м/с2 Δа, м/с2 Δасер, м/с2 δа сер, % асер± Δaсер, м/с 2
               
           
           
           
           

7. Обчисліть абсолютну і відносну похибки методом середнього арифметичного:

а) асер=

б) ∆а1= |а1 – асер |; ∆а2= |а2 – асер |; ∆а3= |а3 – асер |; ∆а4= |а4 – асер |; ∆а5= |а5 – асер |;

в) ∆асер= ;

г) δа сер= ∙ 100% .

8. Результати обчислень занесіть до таблиці.

9. Зробіть висновок.

Контрольні питання

1. Який рух називають рівноприскореним?

2. Визначте характер руху кульки по жолобу.

3. Використовуючи данні лабораторної роботи, визначіть швидкість кульки в момент удару по циліндру.

4. Як залежить прискорення кульки від кута нахилу жолоба?

5. Як залежить прискорення кульки від її маси при спуску по жолобу?

6. Із запропонованих формул виберіть формулу переміщення при рівноприскореному прямолінійному русі:· s = v Δ t

· v = v0 + aΔt

· s = v0Δt ± aΔt2/2

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

Лабораторна робота № 2

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...