Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота № 4Тема. ВИВЧЕННЯ ЗАКОНУ ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕХАНІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

 

Мета:порівняти дві величини - зменшення потенціальної енергії, прикріпленого до пружини тіла під час його падіння та збільшення потенціальної енергії розтягнутої пружини.

Обладнання: динамометр, жорсткість пружини якого дорівнює 40 Н/м, лінійка, вантаж із набору з механіки (m0 = 0,1 кг), фіксатор, штатив з муфтою й лапкою.

 

Теоретичні відомості

Хід роботи

1.Збираємо установку, зображену на малюнку.

2. Вантаж із набору з механіки міцно прикріплюємо на гачку динамометра.

3. Піднімаємо рукою вантаж, щоб
розвантажити пружину. Фіксатор встановлюємо внизу біля скоби.

4. Вантаж опускаємо. Падаючи, вантаж розтягує пружину. Потім вантаж знімаємо й за положенням фіксатора лінійкою вимірюємо максимальне подовження х пружини.

5. Дослід повторюємо 5 разів.

6. Результати обчислень заносимо до таблиці.

 

Таблиця результатів

№ досл xmax , м хсер=h, м Е1сер, Дж Е2сер, Дж
         
         
         
         
         

 

Контрольні питання

1. Що називається повною механічною енергією замкнутої системи?

2. Сформулюйте закон збереження і перетворення повної механічної енергії.

3. У яких положеннях вантажу сила пружності:

а) дорівнює нулю,

б) має максимальне значення,

в) дорівнює вазі?

4. Як користуючись виміряними значеннями лабораторної роботи можна визначити середню швидкість вантажу?

 

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

 

Лабораторна робота № 5

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...