Главная Обратная связь

Дисциплины:


І. Вимірювання відносної вологості повітря за допомогою психрометраПсихрометр складається з двох однакових термометрів (мал. 1). Спиртовий балон одного з них обгорнутий шматком тканини, край якої опущений у воду. Вода із змоченої тканини випаровується й охолоджується. Тому цей термометр показує більш низьку температуру. Записуємо показання термометрів:

сухий: t1= ______ ; вологий: t2 = ;

Мал.1 різниця температур: t1 - t2 = .

Користуючись психрометричною таблицею, визначаємо відносну вологість повітря: φ=.

ІІ. Вимірювання відносної вологості повітря за допомогою конденсаційного гігрометра.

Конденсаційний гігрометр складається з охолоджуваної камери 1, оточеної металічним кільцем 2 з теплоізолюючою прокладкою. Температуру в камері гігрометра знижують, продуваючи повітря через спирт і тим самим викликаючи інтен­сивне випаровування (мал. 2).

1. Протираємо м'якою тканиною поліровану стінку й кільце гігрометра до блиску.

2. Вимірюємо температуру повітря в кімнаті t1.

3. Наливаємо в камеру гігрометра (до половини) спирт, вставляємо в неї термометр і приєднуємо гумову грушу. Продуваємо повітря через спирт і слідкуємо за полірованою поверхнею стінки камери, порівнюючи її з поверхнею кільця.

4. У момент появи роси запам'ятовуємо і записуємо показання термометра t2 .

5. Припиняємо продування повітря й продовжуємо спостереження. За­писуємо показання термометра в момент повного зникнення роси t3.

6. Повторюємо спостереження тричі. Результати досліду заносимо до таблиці результатів.

Таблиця результатів

№ з/п     Темпер. навколишнього повітря t, 0 С Темпер. появи роси t1, 0 С Темпер. зникнення роси t2, 0 С Темпер. точки роси t3, 0 С Абсолют. вологість повітря ρа , г/м3 Густина насиченої пари при кімнат. температурі ρн , г/м3 Відносна вологість повітря φ, % Абсолютна похибка Δφ, % Відносна похибка δφ сер, %
                 
               
               
сер                

7. Приймаємо середнє значення одержаних температур за достовірну точку роси та, знаючи температуру навколишнього повітря, обчислюємо відносну вологість повітря за формулою , користуючись таблицею залежності густини насиченої водяної пари від температури.

8. Обчислюємо похибки методом середнього арифметичного:а) ;

б) ∆φ1=| φ1 – φсер|; ∆φ2=| φ2 – φсер|; ∆φ3=| φ3 – φсер|;

в)

 

г)

9. Робимо висновки.

Контрольні питання

1. Чому покази вологого термометра психрометра мень­ше показів сухого термометра?

2. За якої умови різниця по­казів термо­метрів психрометра найбільша?

3. Яка відносна вологість повітря, якщо термометри психрометра показують од­накову температуру?

4. Як зміниться різниця показів термо­метрів психрометра, якщо температура в приміщенні знижується, а абсолютна вологість залишається попередньою?

5. Чому при продуванні повітря через спирт на полірован­ій поверхні стінки камери гігрометра з'являється роса? У який момент з'являється роса?

6. Чому після спекотного дня роса буває рясніша?

7. Знайти масу водяної пари в кабінеті, використовуючи результати лабораторної роботи та додаткові вимірювання.

 

Розв´язування різнорівневих задачза індивідуальним планом для кожного студента.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...