Главная Обратная связь

Дисциплины:


Шихтові матеріали та вимоги до них 

Для виплавки SiMn17P можуть використовуватися нижчевказані шихтові матеріали, якість яких повинна відповідати вимогам державних стандартів, технічних вимог та стандартів підприємства.

В якості шихтових матеріалів при виробництві СМн17Р в електричних печах використовують:

1) Агломерат марганцевий, морок АМНВ-2 та АМНВ-1А;

2) Шлак марганцевий молофосфористий (МФШ);

3) Кокс сортований;

4) Металоконцентрат;

5) Кварцит;

6) Залізорудні окатиші;

7) Лігатура марганцева.

Вимоги до шихтових матеріалів

Вимоги до марганцевого агломерату.

Для марки АМНВ-2:

1. Середній вміст Mn не менше 37 %;

2. Крупність 5-200 мм;

3. Вміст класу менше 5 мм не більше 5 %;

4. Міцність по класу +5 мм не менше 76,5.

Для марки АМНВ-1А:

1. Середній вміст Mn не менше 47,5 %;

2. Крупність 5-200 мм;

3. Вміст класу менше 5 мм не більше 3,5 %;

4. Міцність по класу +5 мм не менше 78,0.

Вимоги до МФШ.

 

 

Таблиця 1.1 - Хімічний склад МФШ

 

Матеріал       Вміст, %        
  Fe Mn P Mn3O4 MnO Fe2O3 FeO CaO
МФШ 0,32 42,14 0,026 - 54,41 - 0,42 6,39
                 
Матеріал       Вміст, %        
  MgO SiO2 Al2O3 P2O5 SO3 Інші ППП Волога
МФШ 1,9 27,42 4,55 0,06 - 4,85 - -

 

Шлак марганцевий малофосфористий розділяється на слідуючі марки:

- КМФ П1, КМФ П2 та КМФ П3;

- КМФГ, який одержують у вигляді шлакової кірки.

Хімічний склад шлаку повинен відповідати слудуючим вимогам.

Марка КМФ П1: Mn не менше 40 %, Р не більше 0,012 %.

Марка КМФ П2: Mn не менше 38 %, Р не більше 0,017 %.

Марка КМФ П3: Mn не менше 36 %, Р не більше 0,04 %.

Марка КМФ Г: Mn не менше 20 %, Р – без обмежень.

Крупність марок МФШ, поступаючих після подрібнення з ДПШ в ЦВФ

не повинна перевищувати 130 мм.

Вимоги до коксу сортованого:

Кокс сортований повинен використовуватися фрокцією 5-25 мм, вміст фракції менше 5 мм повинно бути не більше 15%, вміст фракції більше 25 мм повинно бути не більше 10%, вміст золи повинно бути не більше 11-15%.

Вимоги до кварциту.

Масова доля SiO2 в кварциті повинна бути не менше 96,0-97,0 %,масова доля Al2O3 – не більше 1,8 %, засміченість - 1%, розмір кусків в межах 25-80 мм. Допускається вміст кусків менше 25 мм, не більше 7%, лещадної форми розміром 80:100 мм, не більше 15%.Вимоги до металоконцентрату.

Менталоконцентрат повинен мати вміст марганцю не менше 48% та фракційний сктад 0:20 мм, допускаються на кусках металоконцентрата шлакові вкраплення. Металоконцентрат з вмістом марганцю менше 48% обліковується як зворотні відходи.

Вимоги до окатишів залізорудних.

Вміст заліза 59,8 - 62,2 %, допустиме відхилення по вмісту заліза 0,8 – 1,0 %, вміст класу 0 – 5 мм не менше 5,5 – 6,0 %, межа міцності на стисканняне менше 140 кг/окатки.

Вимоги до марганцевої лігатури.

Лігатура марганцева повонна бути подріблена. Розмір кусків не більше 150 мм. На поверхні кусків лігатури допускається наявність шлаковіх включень та протипригарних матеріалів (вапно, пісок та інше), в кількості, не не порушуючи межі хімічного складу марки.

Вся сировина, яка надходить на завод, вироблений аглоцехом агломерат та підготовлений кокс перевіряються ВТК заводу, згідно вимог державних стандартів, технічних умов.

Розвантаження, зберігання, підготовка до виплавки та подача в цех виробництва феросплавів сировини виконується згідно діючих в аглоцеху інструкцій по прийманню, підготовці шихтових матеріалів та виготовленні агломерату.

Шлаки марганцеві зберігаються в засіках складу готової продукції дільниці № 2 цеху виробництва феросплавів.

Перед подачею на дозувальні відділення цеху виробництва феросплавів вказаний марганцевий шлак подрібнюється до фракції не більше 150 мм.

Лігатура марганцева зберігається на складі готової продукції ЦВФ, та після подріблення конвеєрами подається на дозувальні відділення ЦВФ.

 

Таблиця 1.2 - Гранулометричний склад Mn-концентратів Нікопольського басейну.

 

Фракция, Концентрат оксидний гравытационий Окисно-карбонатний
Мм   Сорт   концентрат, 1,сорт
  А    
быльше 25 2,49 10,76 8,66 -
25 -8 32,33 17,89 10,02 -
8 – 5 26,62 35,96 15,33 -
5 -3 19,87 5,06 6,90 -
3 - 0,5 13,81 22,67 41,85 65,92
0,5 - 0,2 4,88 5,28 13,85 18,46
0,2 - 0,1 - 2,38 - -
менше 0,1 - - 3,40 15,62

 

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...