Главная Обратная связь

Дисциплины:


Структуровані кабельні системиВСТУП

Сучасні волоконно-оптичні комунікації знаходять все більше розповсюдження в системах передачі інформації. Це внутрішньо міські, регіональні і міжрегіональні лінії з’вязку. Повільніше оптичне волокно приходить в офіс, будинок, що пов’язано з високими витратами, проте, необхідність забезпечити високий трафік обміну інформацією, що обробляється кожним користувачем, дає значні переваги оптичному волокну.

Збільшення трафіку пов’язано з передачею мови, впровадженням телебачення високої чіткості, розширенням можливостей Інтернету, використанням багатьох інших інтерактивних інформаційних послуг. В сучасній установі, організації безперервно зростає об’єм трафіку як в середині офісу, так і в зовнішніх каналах обміну даними, що пов’язано з переходом до безпаперової документації, введенням інформаційних технологій в усі області діяльності установи, організації. Все це приводить до заміни мідних кабелів на волоконно-оптичні при підключенні окремих офісних комп’ютерів. Прихід до окремого користувача оптичного волокна створює принципіально нові загрози інформаційної діяльності установ, організацій, що пов’язані з новими принципами формування каналів витоку інформації.

Оптичне волокно дозволяє організувати конфіденціальні інтернет-конференції, також, підключення до переговорів працівників офісу без запрошення їх до кімнати для переговорів, отримання будь-яких об’ємів інформації в масштабі реального часу, та інші можливості, без яких неможливе повноцінне проведення ділових переговорів. В цьому випадку, комп’ютер в кімнаті для переговорів, офісі, з’єднаний з навколишнім світом через оптичний кабель є необхідністю.

 

 

В такому випадку загрози інформаційної безпеки можуть бути пов’язані як з потоками даних, що передаються по лініях зв’язку, так і з використанням самих фізичних ліній для доступу до мовної конфіденційної інформації.

Питання, що стосуються безпеки інформаційних оптичних потоків набули актуальності ще з початку двадцять першого століття (перші випадки несанкціонованого підключення до оптичного кабелю були офіційно виявлені в 2000 році - у Франкфуртському міжнародному аеропорті) тому дослідження і робота в цьому напрямі вже близько п’яти років нічого принципіально нового не показала.

А з приходом оптичного волокна в персональні мережі доступу, людина неухильно контактує з ним. Найпростішим контактом, в цьому випадку буде акустична хвиля, що призводить коливання оптичного волокна. Саме цей факт є основою виникнення новітньої загрози безпеці інформації.

Особливу увагу в даній роботі присвячено безпеці конфіденційних переговорів в середині приміщень, обладнаних волоконно-оптичними комунікаціями, а саме – впливу акустичної, мовної інформації на фізичні лінії зв’язку. 

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ КАБЕЛІВ В СТРУКТУРОВАНИХ КАБЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Структуровані кабельні системи

Сучасні реалії життя однозначно диктують необхідність створення в офісній будівлі кабельної системи, що відповідає вимогам роботи інформаційно-телекомунікаційних систем установ та організацій. Такими вимогами є:

· Універсальність кабельної проводки, тобто – можливість використання її для передачі сигналів будь-яких видів мережевого обладнання;

· Гнучкість, що характеризується мінімальними витратами на організацію нових робочих місць, зміну топології трактів передачі;

· Можливість організації єдиної служби експлуатації;

· Довготривалий термін експлуатації (10 років і більше).

Всім висунутим вимогам відповідає структурована кабельна система. Структурована кабельна система - це кабельна система, спроектована і змонтована у відповідності з вимогами стандартів ISO /IE C 11801, TIA/EIA-568-A та інших. Основними ознаками структурованої кабельної системи є структуризація, універсальність та надлишковість.

Структуризація являє собою розбиття кабельної проводки і її аксесуарів на окремі частини або підсистеми, кожна з яких виконує суворо визначені функції і забезпечена стандартними інтерфейсом для зв’язку з іншими підсистемами і мережевим обладнанням. У склад будь-якої підсистеми включається розгалужений набір засобів переключення, що забезпечує її високу гнучкість і дозволяє створювати складні структури з конфігурацією, яка легко і швидко змінюється і адаптується під потреби конкретних додатків.

Універсальність кабельної системи проявляється в тому, що вона будується на принципах відкритої архітектури із заданими і зафіксованим в стандартах набором основних технічних характеристик. При цьому в нормативних документах задаються параметри кабельних трас окремих підсистем, так і їх інтерфейсів. Це дозволяє забезпечити можливість використання кабельної системи для передачі сигналів різноманітних додатків. В структурованих системах існує тільки два типи кабелю: симетричного (із скручених пар) та волокнно-оптичного.

Технічний рівень елементної бази, що використовується для створення структурованої кабельної системи, задається стандартом таким чином, щоб забезпечити експлуатацію кабельної системи протягом, щонайменше 10 років.

Комутація окремих підсистем СКС одна з одною, а також, з мережевим обладнанням здійснюється за допомогою обмеженого набору шнурів з універсальними роз’ємами, що значною мірою спрощує процес адміністрування і адаптацію СКС до різних додатків

Під надлишковістю розуміється введення в склад СКС додаткових інформаційних розеток, кількість і розміщення яких визначається площею і топологією робочих приміщень а не планами розміщення співробітників і розташуванням меблів. Це дозволяє легко організовувати нові робочі місця, а також виконувати переміщення співробітників та обладнання. Оскільки термін експлуатації СКС в кілька разів перевищує аналогічний показник для решти компонентів інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури будівлі, цей принцип особливо важливий.

Використання СКС дозволяє:

· При відносно високих початкових витратах забезпечити відчутну економію повних витрат за рахунок довготривалого терміну експлуатації і низьких експлуатаційних витрат;

· Підвищити надійність кабельної системи;

· Проводити зміну конфігурації і нарощування комплексу інформаційно-обчислювальних систем будівлі без впливу на існуючу проводку;

· Використовувати одночасно різні мережеві протоколи і мережеві архітектури в одній системі;

· Комбінувати в єдину систему оптичні і електричні тракти передачі сигналів;

· Уникнути плутанини в кабельних трасах;

· Створити єдину службу експлуатації;

· За рахунок наявності стандартизованого інтерфейсу надати основній масі різноманітного мережевого обладнання середовище передачі інформації;

· Забезпечити швидку локалізацію несправності, відновлення зв’язку або перехід на резервні лінії.

Відмітимо, що наявні перспективні розробки в області волоконно-оптичних комунікацій дозволяють зробити прогноз про можливість початку масового використання цієї елементної бази на горизонтальних ділянках СКС. На сьогодні існує повний набір компонентів і відпрацьована технологія монтажу волоконно-оптичних СКС, так що використання їх при побудові інформаційно-обчислювальних систем різного призначення і СКС цілком реально. Глобальне впровадження даної техніки обмежується внаслідок того, що через дещо підвищений рівень затухання полімерних світловодів виробники не можуть гарантувати стійку роботу високошвидкісних додатків на відстанях більше 80 метрів, також, не останню роль грає вартість оптичних компонентів СКС та складність їх експлуатації. [11]

Основними оптичними елементами СКС є:

· Волоконно-оптичні кабелі;

· Оптичні роз’єми;

· Комутаційне обладнання

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...