Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прибуток від страхової діяльностіПоказники фінансово-господарської діяльності страхової компанії за попередній рік, тис. грн.

№ з/п Показники діяльності 1 квартал 2 квартал квартал квартал Разом за рік
Поступлення страхових платежів(СП) 3629,5 5057,5 6098,75
Доходи від оренди приміщень(ДО) 29,75 29,75 29,75 29,75
Доходи від цінних паперів(ДЦП) 29,75 17,85 154,7 321,3
Доходи по банківських депозитах(ДБД) 416,5 416,5
Повернення з централізованих страхових фондів(ПЦФ) 59,5 297,5
Комісійні винагороди за перестрахування(КП) 148,75 89,25 42,84 209,44 490,28
Виплати страхових відшко­ду­вань, сплачені перестраховиками(ВП) 165,41 59,5 209,44 76,16 510,51
Доходи від реалізації власного майна(ДРМ)       178,5 178,5
Страхові премії, передані перестраховикам(ПП) 362,95 505,75 773,5 1999,2
Затрати на ведення справи(ВВС) 773,5 1011,5 1094,8 3831,8
Виплати страхових відшкодувань(ВС) 1025,78 1085,28 981,75   3092,8
Відрахування в централізовані страхові фонди(ВЦР) 181,475 252,875 304,938 386,75
Загальна сума активів(СА) 14815,5 14815,5 14815,5 14458,5
Сума необоротних активів(НА) 1487,5 1487,5
Сума звичайних зобов'язань(ЗЗ) 297,5 423,64 151,13 449,82 1322,1

 

Дані про діяльність страхової компанії одержано через перемноження відповід­ного показника базового року на коефіцієнт 1,19 (відповідно до варіанту)

 

Таблиця 1.2.

Показники фінансово-господарської діяльності страхової компанії у звітному році, тис. грн.

№ з/п Показники діяльності 1 квартал 2 квартал квартал квартал Разом за рік
Поступлення страхових платежів(СП) 4536,88 6321,88 7623,44 9668,75
Доходи від оренди приміщень(ДО) 29,75 29,75 29,75 29,75
Доходи від цінних паперів(ДЦП) 29,75 17,85 154,7 321,3
Доходи по банківських депозитах(ДБД) 416,5 416,5
Повернення з централізованих страхових фондів(ПЦФ) 59,5 297,5
Комісійні винагороди за перестрахування(КП) 148,75 89,25 42,84 209,44 490,28
Виплати страхових відшко­ду­вань, сплачені перестраховиками(ВП) 181,951 65,45 230,384 83,776 561,56
Доходи від реалізації власного майна(ДРМ)     178,5 178,5
Страхові премії, передані перестраховикам(ПП) 226,844 316,094 381,172 483,438 1407,5
Затрати на ведення справи(ВВС) 889,525 1094,8 1163,23 1259,02 4406,6
Виплати страхових відшкодувань(ВС) 1025,78 1085,28 981,75   3092,8
Відрахування в централізовані страхові фонди(ВЦР) 181,475 252,875 304,938 386,75
Загальна сума активів(СА) 16297,1 16297,1 16297,1 15904,4
Сума необоротних активів(НА) 1859,38 1859,38 2231,25 2231,25 2231,3
Сума звичайних зобов'язань(ЗЗ) 342,125 487,186 173,8 517,293 1520,4

Прибуток від страхової діяльностіПрибуток отриманий страховою компанією у базовому (попередньому) та звітному роках розраховую за формулою:

де ЗП- зароблені страхові премії за договорами страхування та перестрахування;

КП- комісійні винагороди за перестрахування;

ВП- частка страхових виплат, сплачені перестраховиками;

ПЦР- повернені суми з централізованих страхових резервних фондів;

ПТР – повернені суми із технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.

ВС- виплати страхових сум та страхових відшкодувань;

ВЦР- відрахування в централізовані страхові резервні фонди;

ВТР – відрахування в технічні резерви, інші ніж резерви незароблених премій

ВВС- витрати на ведення справи (адм. витр., витрати на збут, інші опер. витрати).

Для виконання розрахунку прибутку від страхової діяльності необхідно знайти суму зароблених страхових премій (ЗП) та величину резервів незароблених премій (РНП).

де СП1- надходження страхових платежів за перші 3 місяці розрахункового періоду;

СП2- надходження страхових платежів за другі 3 місяці розрахункового періоду;

СП3- надходження страхових платежів за останні 3 місяці розрахункового періоду;

де СП- страхові премії, що надійшли у звітному періоді;

ПП- страхові премії, передані перестраховикам;

ЧП- частка перестаховика у резерві незароблених премій;

 

Базовий рік:

тис.грн.

Розраховую суму зароблених страхових премій:

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Прибуток від страхової діяльності у базовому році становить:

тис.грн.

Звітний рік:

тис.грн.

Розраховую суму зароблених страхових премій:

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

Прибуток від страхової діяльності у звітному році становить:

тис.грн.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...