Главная Обратная связь

Дисциплины:


Розділ 1. Теоретична частинаСТРАХОВІ ПОСЛУГИ

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

 

Варіант № 24

 

 

Виконав

студент групи ФК-41

Федорів В. М.

Прийняв:

доцент

Кондрат І. Ю.

 

День захисту _________

Оцінка_______________

 

 

ЛЬВІВ-2015

ЗМІСТ

 

ВСТУП

 

Розділ 1. Теоретична частина

1.1 Теоретичні засади здійснення страхування авто-КАСКО

Збільшення кількості автомобілів в Україні, збільшення числа дорожньо-транспортних пригод та пов’язаних із ними збитків зумовлюють необхідність розвитку в Україні автомобільного страхування, а саме страхування авто КАСКО.

Автомобільне страхування включає два види страхових продуктів, що пропонуються власникам автотранспортних засобів: страхування автотранспортних засобів (КАСКО) та страхування автоцивільної відповідальності. Страхування авто-КАСКО здійснюється в добровільному порядку та містить комплекс ризиків, пов’язаних безпосередньо з автомобілем, і покриває збитки, які виникають у разі пошкодження, повної загибелі або втрати машини (цілком або окремих її деталей), аварії (зіткнення наїзду тощо); пожежі, самозаймання; стихійного лиха; викрадення і пошкодження при викраденні; крадіжки деталей, биття скла та інших протиправних дій третіх осіб [1]. Ці події слугують страховими ризиками.

Страхувальником може бути власник транспортного засобу, особа, що має майновий інтерес щодо розпорядженням транспортним засобом, юридична особа, що укладає договір страхування на користь згаданої вище особи. Об’єктом є майнові інтереси страхувальника щодо володіння, користування та розпорядження автотранспортним засобом та додатковим обладнанням до нього. На страхування не приймають транспортні засоби, які мають механічні та корозійні ушкодження та знаходяться в експлуатації більше 10 років.

Страховик відшкодовує витрати з рятування застрахованого транспортного засобу; витрати на транспортування до місця ремонту, на ремонт, на усунення неявних дефектів, які були виявлені в процесі ремонту і настали в результати страхового випадку; витрати внаслідок викрадення транспортного засобу.

Обмеження страхування: не можуть бути об’єктом цього виду страхування спеціальні автомобілі, які перевозять легкозаймисті вибухонебезпечні речовини, сільськогосподарська автомобільна техніка; не підлягають страхуванню ризики пов’язані з використанням транспортних засобів для навчальної і спортивної їзди, перевезення на платформі, кузові, перевезення радіоактивних речовин та інше що передбачено договором страхування.

До страхових випадків не належать: навмисні дії спрямовані на настання збитків; користування в несправному технічному стані; користування у будь-якій формі сп’яніння; вибух та пожежа, що стались внаслідок порушення правил пожежної безпеки; пошкодження внаслідок військових дій, страйків, заворушень; конфіскація та інші.Для ризиків авто-КАСКО розміри страхових сум визначаються не вище ринкової вартості транспортного засобу (додаткового обладнання). Договір страхування укладається на строк від 15 днів до одного року, якщо інше не передбачено договором страхування. Розміри страхових тарифів визначаються в залежності від таких факторів: марки, моделі, строку експлуатації та потужності двигуна транспортного засобу, умов зберігання автомобіля та ін.. Договір страхування укладається із визначенням у договорі по кожному із застрахованих ризиків конкретного розміру франшизи [2, с.171-173].

Транспортний засіб може бути застрахований:

- на повну вартість. При цьому страхова сума дорівнює вартості транспортного засобу.

- на суму в частці від повної вартості. Відшкодувати збитки пропорційно відношенню страхової суми до повної вартостi транспортного засобу.

- із застосуванням “системи першого ризику”, яка передбачає повну виплату збитків в межах страхової суми, незалежно від того, яку частину від дійсної вартості складає страхова сума. Тобто в цьому випадку принцип пропорційності не діє [3].

Отже, страхування авто-КАСКО є необхідним видом добровільного страхування для власників транспортного, які хочуть убезпечити себе від матеріальних витрат внаслідок пошкодження чи викрадення свого транспортного засобу.

 

1.2 Світовий досвід розвитку даного виду страхування

Автомобільне страхування починає свою історію з 1898 р, коли страхова компанія Travelers Insurance Company, розташована в США видала перший поліс автострахування. Цей поліс був із покриттям 500 доларів і передбачав однин страховий ризик: зіткнення з гужовим транспортом. Пізніше у 20-30рр ХХ ст. кількість випадків страхування автомобілів збільшується і з’являється страхування цивільної відповідальності власників автомобілів [4].

На сьогоднішній день ціна поліса КАСКО в Європі та Північній Америці коштує в межах 450-500 доларів США, на відміну від РФ, де його ціна у 2,5-3 рази вища, а якість послуг у стільки ж раз нижча. Європейські та американські страхові компанії виплачують приблизно 90% отриманих він страхувальників коштів, «живучи» на відсотки від їхнього розміщення. У США та Канаді в в багатьох штатах та провінціях умови страхування каско сильно відрізняються. У Канаді страхування КАСКО здійснюють тільки приватні страховики, а цивільної відповідальності в основному державні компанії. У США створюються «чорні списки» для порушників правил дорожнього руху, що в свою чергу спричиняє збільшення тарифів із страхування автомобіля. У Великій Британії страхова компанія NORWICH UNION розпочала випробування системи страхування автомобілів, в якій сам автомобіль пересилає в комп'ютер страховика інформацію, необхідну для розрахунку тарифу. Страхові компанії Австрії мають доступ до бази даних, яка охоплює транспортні засоби більш ніж 60 автовиробників.Механізм автотранспортного страхування в Польщі полягає у визначення збитку і здійснюється в спеціалізованих Центрах з ліквідації збитків та обслуговування ризиків, де ризики ділять на загальні та технічні[5].

Україна, як країна, яка прагне стати членом європейського співтовариства повинна використовувати світовий досвід у авто страхуванні шляхом впровадження електронних баз даних, справедливих тарифів та забезпечення простих механізмів укладення договору та відшкодування збитків.

 

1.3 Динаміка показників, які характеризують розвиток страхування КАСКО в Україні за останні 5 років

Проаналізуємо такі показники, як валові страхові премії, валові страхові виплати, кількість укладених договорів та страхових випадків, розрахуємо частку страхових виплат та порівняємо деякі показники із загальними показниками страхування. Результати розрахунків відобразимо в таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка показників страхування КАСКО

Показники 2010 р 2011 р 2012 р 2013 р 2014 р
Валові страхові премії КАСКО, млн. грн. 3790,4 3676,8 3499,4 3 735,2 3 410,8
Валові страхові виплати КАСКО, млн. грн 1776,2 1382,4 1476,8 1547,5 1 689,2
Частка страхових виплат КАСКО, % 46,86 37,6 42,2 41,43 49,53
Кількість укладених договорів КАСКО, тис. шт 562,3 503,4 471,5 540,2 468,3
Кількість страхових випадків, за якими прийнято рішення про відшкодування за договорами КАСКО, тис .шт. 220,6 172,2 169,7 181,1 160,3
Валові страхові премії за всіма видами страхування 23081,7 22693,5 21508,2 28661,9 26767,3
Частка страхових премій за КАСКО до страхових премій за всіма видами страхування, % 16,42 16,20 16,27 13,03 12,74
Валові страхові виплати за всіма видами страхування 6104,6 4651,8 5065,4
Частка страхових виплат за КАСКО до страхових виплат за всіма видами страхування,% 29,1 28,42 28,67 33,27 33,35

 

Рис. 1 Динаміка валових страхових премій та страхових виплат для КАСКО і для всіх видів страхування

Проаналізувавши таблицю 1 можемо сказати про абсолютне зменшення у 2014 році як валових страхових виплат так і валових премій. Причому страхові премії зменшились на 10,1 %, виплати – на 4,9 %. Причому, страхові премії зростали тільки в 2013 році, страхові виплати у 2012-2014рр після сильного падіння в 2011 році на 22,17 %. Негативним є зменшення як страхових премій так і страхових виплат, але позитивним є те, що виплати зменшуються нижчими темпами.

Проаналізувавши частку виплат бачимо що вона є досить низькою, враховуючи що в країнах Європи і Північної Америки вона становить за даним видом страхування 90%. Позитивним є її збільшення в 2014році порівняно з 2010 роком на 2,67% ( із 46,86% до 49,53%). У 2011 році значне зниження частки на 9,26%, наступного спостерігається незначне зростання на 4,6% , в 2013 р зниження на 0,77% і великий стрибок у 2014 році на 8,1 %. Це різке зростання в 2014 році зумовлено зниженням у цьому році страхових премій та зростанням страхових витрат.

Кількість страхових договорів та страхових випадків за якими відбувалось відшкодування зменшились в 2014 році порівняно з 2010 відповідно на 94 тис. шт. та 60,3 тис. шт. що свідчить про регрес даного виду страхування та його непопулярність, а це в свою чергу може свідчити про зменшення доходів громадян.

Частка страхових премій за КАСКО до всіх страхових премій зменшилась на 3,68% із 16,42% в 2010 році до 12,74 % в 2014. Тільки в 2012 році відбулось невелике збільшення порівняно з 2011 роком. Частка страхових виплат за КАСКО до страхових виплат за всіма видами страхування є досить великою і збільшується на 4,25% із 29,1 % у 2010 р до 33,35% у 2014 і є більшою за часку страхових премій. Це свідчить про позитивну тенденцію у страхових виплатах та важливість страхування КАСКО, виплати по якому займають майже третину виплат по всіх видах страхування.

 

 

Висновок за розділом 1

Під час написання розділу 1 були досліджені теоретичні засади здійснення авто-КАСКО, було ознайомлено із світовим досвідом здійснення даного виду страхування та здійснено динаміку таких показників, як валові страхові премії, валові страхові виплати, кількість укладених договорів та страхових випадків, частки страхових виплат та порівняно деякі показники із загальними показниками страхування.

Бачимо, що в сучасних умовах розвитку автотранспорту та зростанні кількості ДТП постає необхідність розвитку страхування КАСКО. Мінусами даного виду страхування є те, що страхувати можна тільки автомобілі, термін експлуатації яких до 10 років ( в Україні більшість автомобілів мають строк експлуатації більший), велика кількість обмежень та неналагоджений механізм оцінки та здійснення відшкодування. Позитивним є те, що автомобіль можна застрахувати на повну вартість, суму в частці та за системою першого ризику.

Застосування іноземного досвіду з даного виду страхування є просто необхідним і без нього даний вид не буде розвиватись, що зараз і спостерігається в Україні. Правильним, на мою думку, було б поєднання досвіду країни, в якій започаткувався цей вид страхування – США, і, наприклад, нашого сусіда Польщі.

Проаналізувавши показники страхування КАСКО бачимо в основному негативну тенденцію, зменшення кількості укладених договорів, страхових премій і виплат. Єдиним показником, який показав позитивну тенденцію була частка страхових виплат у загальній структурі виплат за всіма видами страхування.

 

 

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика істотних та неістотних умов договору страхування

Істотними умовами договору є умови (пункти), передбачені як обов’язкові норми права, що регулюють конкретні договірні відносини. Їх зміна під час дії договору страхування можлива лише за згодою сторін. Неістотні умови доповнюють або деталізують зміст страхового договору [8, c.156]. Результати аналізу істотних і неістотних умов договору відобразимо в таблиці 2.

Таблиця 2

Характеристика істотних та неістотних умов договору страхування авто-КАСКО

Пункти умов Характеристика Значення, од. виміру
Істотні умови договору:
Страхувальник і застрахований Власник автомобіля Toyota Camry 2009 року Федорів Василь Михайлович страхує його у страхової фірми «АХА», виступає одночасно і страховиком і застрахованою особу, в договорі вказується його адреса, дата народження номер телефону.    
Об’єкт і предмет договору страхування Об’єктом є майнові інтереси пов’язані з володінням, користуванням та розпорядженням автомобілем. Предметом договору страхування є зобов’язання здійснити страхове відшкодування застрахованому у разі настання страхового випадку.  
Страхові ризики та страхові випадки Страхові ризики - пошкодження (знищення) автомобіля внаслідок ДТП, стихійних лих, нападу тварин, пожежі, протиправних дій третіх осіб, таємного чи відкритого викрадення. Страхові випадки – настання страхових ризиків перелічених вище.  
Страхова сума Страхова сума - грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов`язаний провести виплату при настанні страхового випадку.У даному випадку це повна вартість автомобіля (810 тис.грн) із вирахуванням зносу (8%) 745,2 тис. грн
Тарифна ставка Ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування. Розмір страхового тарифу залежить від місця реєстрації транспортного засобу, варіанту виплати страхового відшкодування, віку особи, яка допущена до керування, умов експлуатації транспортного засобу. 4,1 %
Одержувач страхового відшкодування Одержувачем страхової відшкодування виступає застрахована особа.  
Строк страхування Визначається спільно страховиком і страхувальником 12 місяців
Неістотні умови договору
Процедура укладання договору Договір укладається в офісі страховика шляхом взаємних домовленостей по всіх пунктах договору страхування.  
Розмір страхових внесків та порядок їх сплати, наслідки несплати Страхові внески розраховуються шляхом множення страхової суми на тарифну ставку. В нашому випадку він становить 35,6 тис. грн.., але сплата відбуватиметься двічі на рік по 17,8 тис. грн.. Перед наступним платежем страхова компанія телефонує страхувальнику, щоб нагадати йому про сплату наступної частини страхового платежу. За несвоєчасну плату збільшується тарифна ставка 35,6 тис. грн
Розмір франшизи Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з Договором страхування. Безумовна франшиза по викраденню 1 % і по пошкодженню – 1% від страхової суми. 2% - 14,9 тис. грн
Порядок набуття договором чинності Договір страхування починає діяти після того, як страхувальник сплатив перший страховий внесок.  
Розмір страхового відшкодування Розмір страхового відшкодування визначається на основі страхової суми за мінусом франшизи, тобто 745,2 -14,9 = 730,3 тис. грн 730,3 тис. грн
Порядок визначення збитків та виплати страхового відшкодування Після пошкодження автомобіля чи його викрадення страхувальник повинен протягом доби повідомити страховика, який в свою чергу повинен оцінити збитки. Відшкодовуються страховиком тільки прямі збитки, ремонт здійснюється тільки на перелічених в договорі СТО. Внаслідок викрадення автомобіля через 30 днів страховик виплачує страхувальникові повну вартість страхового відшкодування.  
Порядок розгляду претензій та зміни початкових умов Внаслідок порушень деяких умов договору страхувальником, наприклад несвоєчасна сплата страхових платежів, неповний перелік документів при поданні заяви на страхове відшкодування страховик може одноосібно збільшити відсоткову ставку, або ж зменшити страхову суму. Внаслідок порушення деяких умов, таких як несвоєчасне попередження страховика про страхову подію, при порушенні закону, при навмисних діях, які спричинили страхову подію страховик може відмовити у виплаті страхового відшкодування.  
       

 

 

2.2 Порівняльна характеристика страхування КАСКО і страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів

Проаналізуємо спільні та відмінні ознаки для страхування КАСКО та страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, результати аналізу відобразимо в таблиці 3.

Таблиця 3

Порівняльна характеристика страхування КАСКО і страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів

Ознака порівняння авто-КАСКО Цивільної відповідальності
1.Форма страхування Добровільне Обов’язкове
2. Об’єкт страхування Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов‘язані із володінням, користуванням і розпорядженням транспортними засобами, зазначеними у договорі страхування, а також додатковим обладнанням до них.   Майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу.
3. Суб’єкти страхування Страховик, страхувальник застрахований Страховик, страхувальник застрахований, потерпілий, МТСБУ
4. Страхові ризики Пошкодження (втрата) транспортного засобу внаслідок ДТП, пожежі, стихійного лиха, протиправних дій третіх осіб; викрадення і пошкодження при викраденні. Заподіяння шкоди життю, здоров'ю, майну третіх осіб під час експлуатації наземного транспортного засобу
5. Підстава для виплати страхового відшкодування Заява страхувальника. Європротокол.
6.Спосіб виплати страхового відшкодування Виплачується страховиком відповідно до завданої шкоди. Страховик сплачує тільки до 5 %, решту відшкодування сплачує особа яка призвела до страхового випадку.

Також дані види страхування мають ряд спільних ознак: ризикові автомобільні види страхування, страхувальниками можуть бути фізичні і юридичні особи, наявна франшиза, укладаються терміном до 1 року.

 

ВИСНОВОК

 

 

1. Аналіз сучасного ринку добровільного страхування автотранспортних засобів в Україні / Н. В. Ткаченко, С. О. Криниця // Фінансовий простір. - 2013.]

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги. Підручник – К: Центр учбової літератури, 2011 -376 с.

3. Автомобільне страхування в системі безпеки дорожнього руху : Кол. моногр. / [О. М. Залєтов, О.В. Кнейслер, В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко та ін. ]; Наук. ред. та кер. кол. авт. канд. екон. наук О. М. Залєтов. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2012.– 509 с.

4. Історія розвитку автомобільного транспорту: http://www.express-insurance.com.ua/ua/catalog/article/History%20of%20Motor%20Vehicle%20Insurance.html

5. інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку http://www.ufin.com.ua/analit_mat/strah_rynok/089.htm

6. Офіційний сайт Нацкомфінпослуг http://nfp.gov.ua/

7. Форіншурер http://forinsurer.com/stat/

8. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2014. — 599 с.

9. Простобанк иа http://www.prostobank.ua/finansovyy_gid/strahovanie/tarify/%28id%29/17402

 

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...