Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №3Програмування обчислювальних процесів з розгалуженням

Ціль роботи:створення програм з розгалуженням.

Мета роботи: отримання практичних навичок програмування завдань з використанням умовного оператора if.

 

Завдання:

Розробити схему алгоритму і написати програму обчислення значення функції. Передбачити розрахунок по всім трьом гілкам.

Наприклад, для завдання

3(A-x), якщо А - парний або A=x;

Y= A*sin(x), якщоA – непарний та x>1;

A+3, во всіх інших випадках.

вигляд екрану працюючого додатку може бути такий:

 

Завдання за варіантами:

 

1. Y=

2. Y=

3. Y=

4. Y=

5. Y=

6. Y=

 

7. Y=

8. Y=

9. Y=

10. Y=

11. Y=

12. Y=

 

 


Лабораторна робота №4

Циклічні конструкції мови Java

Мета роботи: отримання практичних навичок програмування завдань з використанням циклічних конструкцій.

При побудові рядів алгебри, використовують так звані функції, що проізводять. Основним способом рішення такого класу завдань є породження множників за допомогою циклічних конструкцій і, можливо, перевірка того, чи задовольняє даний член заданій умові чи ні. Алгоритм рішення таких задач складається з трьох кроків:

1. введення і перевірки даних;

2. циклу, який породжує множники з перевіркою на виконання якої-небудь властивості;

3. виведення результатів.

Завдання:

Обчислити S як суму n доданків, де n визначається з виразу:

1.S=

Вигляд екрану працюючого додатку може бути такий:

Завдання за варіантами:

1. S=

2.S=

3.S=

4.S=

5.S=

6.S=

7.S=

8.S=

9.S=

10.S=1-

11.S=

12.S=


 

Лабороторна робота №5

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...