Главная Обратная связь

Дисциплины:


Лабораторна робота №10Класи та об'єкти

Мета роботи:отримання практичних навичок програмування задач з використанням класів та об'єктів.

Завдання 1:

Написати і відладити програму, в якій створюється клас для опису товара. Передбачити об'єктні змінні:

• name - назва товара;

• price_w - ціна закупівлі;

• quantity - кількість товара.
Передбачити методи:

• setData() - привласнення значень об'єктним змінним;

• getTotal() - розрахунок загальної вартості товара;

• print() - метод, який служить для виведення даних на екран;

• setQuantity() - метод, який дозволяє змінювати кількість товара.
Продемонструвати роботу із створеним класом.

Вигляд екрану працюючого додатку може бути такий:

Контрольні питання і завдання:

1.Що таке клас, об'єкт?

2. Поясніть структуру класа

3. Як здійснюється доступ до елементів класу?

4. Поясніть структуру найпростішої програми Java, яка використовує дані типа клас.


Лабораторна робота №11

Спадкування

Мета роботи:отримання практичних навичок програмування задач з використанням спадкування.

Завдання:Розробити програму, в якій використовуються два класи. Клас Goods, який описаний в лабораторній роботі №10 и клас Goods_of_sale, який є підкласом класу Goods. Він повинен мати наступні об’єктні змінні:

· date – дата виготовлення товара;

· price_r – ціна товара в роздріб;

· guaranty – строк гарантії.

і методи:

· для виведення значень об’єктних змінних;

· для зміни роздрібної ціни за товар;

· для розрахунку прибутку.

Продемонструвати сумісність об’єктів в ієрархії спадкування і механізм поліморфізма.

 

Вигляд екрана працюючого додатку може бути такий:

 

 

Контрольні запитання:

1. У чому полягає суть спадкування?

2. Якими засобами можна управляти доступом до членів класу при спадкуванні?

3. Поясніть призначення ключового слова super.

4. Що розуміють під сумісністю об’єктів при спадкуванні?

5. В якому порядку викликаються конструктори при спадкуванні?

6. Поясніть суть динамічного зв’язування.


sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...