Главная Обратная связь

Дисциплины:


Прапорці. Перемикачі. Комбіновані спискиМета роботи:отримання практичних навичок використання прапорців, перемикачів і комбінованих списків в додатках з графічним інтерфейсом користувача.

Завдання 1:Створити додаток, який використовує три прапорці. Кожному прапорцю відповідає деякий текст. При натисненні кнопки виробляється опит прапорців, формується текс відповідно до розпізнаної комбінації і виводиться в полі редагування.

 

Рекомендації до виконання:

Прапорці служать для вказівки на присутність (відсутність) деякої властивості. Прапорець забезпечується міткою, яка задається при його ініціалізації в конструкторі.

private JCheckBox left;

left=new JCheckBox(“Left”);

Для установки і зняття прапорця використовується метод setSelected^

left.setSelectsd(true);

left.setSelected(false).

Метод isSelected() дозволяє набути значення прапорця (встановлений – true,не встановлений – false).

Вигляд екрану працюючого додатка може бути такий:

 

 

 

Завдання 2:Створити програму, яка використовує перемикачі, комбінований список, текстове поле і дві кнопки. Кнопка Add дозволяє додати текст з поля редагування в список. Кнопка Clear очищає список. Якщо користувач виділяє деякий елемент списку, то він записується в поле редагування, якщо перемикач Write включений.

 

Рекомендації до виконання:

Якщо користувачу потрібно запропонувати вибір одного з декількох рішень, зручно використовувати перемикачі. Декілька перемикачів об’єднуються в групу(radio button group). Тільки один з перемикачів може бути включений в кожен момент часу.

При створенні перемикача можна вказати його початковий стан:

JRadioButton Write=new JRadioButton(“Write”,true);

JRadioButton Read=new JRadioButton(“Read”).

Для об’єднання декількох перемикачів в групу потрібно записати таку послідовність операторів:

ButtonGroup gr=new ButtonGroup();

gr.add(Write);

gr.add(Read).

Подібно прапорцям, для вибору і звільнення перемикача використовується метод setSelected():

Write.setSelected(true);

Read.setSelected(false).

Метод isSelected() дозволяє набути значення перемикача( встановлений –true, не встановлений – false):

if(Write.isSelected())

……………………….

 

Комбіновані списки використовуються в тих випадках, коли користувачу потрібно надати можливість вибору з багатьох варіантів. У полях комбінованого списку записуються рядки, які можна редагувати, тому комбіновані списки розширюють можливості полів редагування.

Наведений нижче фрагмент коду демонструє створення комбінованого списку, установку дозволу до його редагування і додавання в список двох елементів:

JComoBo[ CoBx=new JComboBox();CoBx.setEditable(true);

CoBx.addItem(“Line1”);

CoBx.addItem(“Line2”);

Метод addItem() додає рядок в кінець списку. Якщо потрібно вставити рядок в довільніше місце, то слід використовувати метод insertItemAdd(s,i),, де другий аргумент – номер рядка (нумерація починається з нуля).

Видалення елементу списку здійснюється методами:

Write.removeItem(“Line1”) – видаляється елемент із заданим текстом;

\Write.removeItemAt(0); - видаляє елемент із заданим номером.

Для видалення всіх елементів служить метод removeAllItem().

Вигляд екрану працюючого додатка може бути такий:

Контрольні запитання:

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...