Главная Обратная связь

Дисциплины:


Створення графічних об'єктівУ пункті меню "Вид" вибрати підпункт "Панели инструментов".

Перейти на каскадне підменю і відмітити пункт "Рисование", або вибрати кнопцю на панелі інструментів.

На панелі "Рисование" у пункті "Автофигуры" відмітити необхідний вид графічного об'єкта. Перевести курсор на робоче поле (він матиме вигляд +) і при натиснутій лівій клавіші миші намалювати графічний об'єкт необхідного розміру. (Для створення абсолютно правильних фігур, таких як вертикальна чи горизонтальна лінія, коло, квадрат їх введення виконують при натиснутій клавіші Shift).

 

Створення нестандартних графічних об'єктів

У випадку, коли у переліку стандартних автофігур процесора немає потрібної фігури, досить ефективним при цьому є самостійне створення навіть досить складної автофігури. З цією метою, на панелі "Рисование" у пункті "Автофигуры" відмітити пункт “Линии”, перейти на каскадне підменю і вибрати об'єкт:

Линия” – для створення різноманітних ламаних ліній;

Полилиния” – для створення геометричних фігур із окремих відрізків, що становитимуть замкнену лінію;

Створити необхідну фігуру.

Для форматування вигляду

створеної фігури в широких межах, у пункті "Действия" вибрати пункт “Начать изменение узлов”. Встановити курсор у будь-яке місце на лінії фігури і при натиснутій лівій клавіші відформатувати фігуру до потрібного вигляду.

Запис тексту в об'єкт

Для запису тексту всередині графічного об'єкта в нього необхідно помістити текстову зону. Виділити авто фігуру, Вибирають її правою клавішею миші та

у контекстному меню, що з’явиться, вибрати пункт “Добавить текст”. У середині автофігури з’явиться курсор. Записати необхідний текст.

Створення текстових написів

На панелі "Рисование" клацнути по кнопці "Надпись" ( ).

Вивести прямокутну текстову зону у місці створення текстового напису і записати всередині неї необхідний текст. На панелі "Рисование" біля кнопки "Цвет линий" ( ) розкрити список можливих варіантів і вибрати варіант “Нет линий” (текст буде записаний всередині текстової зони хоча зовні не матиме ніяких обмежень. Текстову зону можна вільно переміщувати по робочому полю.

 

Створення художніх текстів.

На панелі "Рисование" клацнути по кнопці "Добавить объект WordArt" ( ). У діалоговому вікні, що з’явиться, відмітити необхідний стиль запису і вибрати копцю “Ок”. У новому діалоговому вікні записати потрібний текст і встановити його параметри.

Визначити кнопцю “Ок”.

 

Форматування створених графічних об'єктівДля переміщення об'єкта по робочому полю:

виділити графічний об'єкт (один раз по ньому клацнути, щоб навколо нього з’явились прямокутні маркери);

утримуючи натиснуту ліву клавішу миші на об'єкті, перемістити його в необхідне місце. Для плавного переміщення - використати сполучення клавіш ("Ctrl" + ­®¯).

 

Для зміни орієнтації об'єкта в просторі:

виділити графічний об'єкт;

на панелі "Рисование" у пункті "Действия" вибрати підпункт "Повернуть/отразить", перейти на підменю і вибрати відповідну дію.

 

Для зміни типу та товщини ліній графічного об’єкта:

виділити графічний об'єкт;

на панелі "Рисование" клацнути по кнопці "Тип линии" ( ) і в розгорнутому меню вибрати необхідний варіант для зміни типу та товщини ліній, або по кнопці “Тип штриха” ( ) - для зміни суцільної лінії на інший запропонований варіант.

Для зміни кольорового фону графічного об’єкта:

виділити графічний об'єкт;

на панелі "Рисование" біля кнопки "Цвет заливки" ( ) розкрити список можливих варіантів кольорової гами і вибрати потрібний;

для створення фону у вигляді поєднання двох кольорів із плавним переходом одного в інший необхідно вибрати варіант “Способы заливки”;

у діалоговому вікні, що з'явиться, у закладці "Градиентная" у зонах "Цвета" і "Тип штриховки" відмітити необхідні варіанти.

Для встановлення порядку перекриття графічних об’єктів:

(при створенні комплексного графічного зображення, яке складається із багатьох фігур та текстових зон важливим є порядок їх перекриття один одним, оскільки фігура або текстова зона яка знаходиться у верхньому шарі закриватиме частину того об’єкта, що знаходиться нижче по відношенню до неї. При створенні фігур чи текстових зон, остання створена автоматично розміщується вище по відношенню до вже створених. Для зміни такого порядку перекриття об’єктів необхідно:

виділити графічний об'єкт, який планується розмістити над або під іншим;

на панелі "Рисование" у пункті "Действия" вибрати підпункт "Порядок”;

перейти на каскадне підменю і вибрати за необхідності пункт “На задний план”, “На передний план” або інший.

 

Для об’єднання декількох графічних об’єктів в один:

(забезпечує можливість роботи з об’єктом, який створений із багатьох окремих елементів, як з єдиним цілим. Зокрема – копіювати, змінювати загальний розмір, не допускати розриву об’єкту між сторінками і т.ін.).

клацнути по кнопці “Выбор объектов” на панелі "Рисование" ( );

при натиснутій лівій клавіші миші виділити групу графічних об’єктів, які планується згрупувати;

на панелі "Рисование" у пункті "Действия" вибрати підпункт "Группировать”;

згруповані об’єкти будуть складати єдиний об’єкт.

Для роз’єднання згрупованих об’єктів:

виділити згрупований об’єкт, клацнувши по ньому;

на панелі "Рисование" у пункті "Действия" вибрати підпункт "Разгруппировать”;

згрупований об’єкт буде складатися з окремих об’єктів, що дає можливість їх форматувати окремо.

Вставка графічних об'єктів

Word у своєму розпорядженні має ряд готових графічних композицій, які згруповані по темах. Вони можуть служити для простої ілюстрації тексту. У більшості випадках для ілюстрації текстових документів використовують графічні об’єкти, які знаходяться у вигляді графічних файлів на дисках. Для вставки графічних об’єктів в обох випадках необхідно:

встановити курсор у місце вставки графічного об’єкта;

у пункті меню "Вставка" вибрати підпункт "Рисунок";

перейти на каскадне підменю і вибрати пункт:

"Картинки" - для вставки графічного об'єкта із бібліотеки процесора Word. У діалоговому вікні, що з’явиться, клацнути по потрібному розділу, а в розкритому розділі – по потрібному графічному зображенню. У контекстному меню, що з’явиться, клацнути по кнопці "Вставить клип" ( );

"Из файла"- для вставки графічного об'єкта, який знаходиться

на дисках у вигляді окремого графічного файла. У діалоговому вікні, що з’явиться, вибрати диск чи папку, де знаходиться потрібний файл, відмітити його і натиснути кнопку "Вставка". Для раціонального розміщення в тексті вставленого графічного об'єкта необхідно:

виділити графічний об'єкт;

у пункті меню "Формат" вибрати підпункт "Рисунок";

у діалоговому вікні, що з'явиться, у закладці "Положение" у зоні "Обтекание" вибрати необхідний варіант розміщення об'єкта відносно тексту (як правило, це варіант “вокруг рамки”).

sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...