Главная Обратная связь

Дисциплины:


Аналіз сучасного стану надання послуг з страхування за системою «КАСКО» в УкраїніЗМІСТ

стор.
ВСТУП…………………………………………………………..…………………….4

ОСНОВНА ЧАСТИНА…………………………………………………………….7

1. Теоретичні засади системи «КАСКО» ………………..…………..……..7

2. Аналіз сучасного стану надання послуг з страхування за системою «КАСКО» в Україні…………………………………………………….………15

3. Проблеми та перспективи надання послуги страхування за системою «КАСКО» ………………………………………………………………………..19

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..23

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………..25

ДОДАТКИ………………………………………………………………………...27

 

ВСТУП

Багато видів діяльності, необхідні для нормального функціонування суспільства, таять у собі одночасно загрозу безпеці та здоров'ю громадян, ймовірність нанесення шкоди третім особам. Відповідно до загальноприйнятої світової практики винна сторона при цьому зобов'язана повністю компенсувати збиток, заподіяний третій стороні, навіть якщо збиток носив невинний або випадковий характер. У цій ситуації договір страхування відповідальності, укладений страхувальником зі страховою організацією, з одного боку, захищає страхувальника від фінансових втрат, які він може понести у результаті пред'явлення до нього за рішенням суду позовів про погашення збитку, заподіяного третій стороні. З іншого боку система страхування відповідальності захищає майнові інтереси третіх осіб, оскільки у винною у завданні збитків боку може просто не виявитися досить коштів, щоб оплатити збитки. Тому до числа обов'язкових видів страхування в більшості країн належить, в першу чергу страхування відповідальності власників автотранспортних засобів перед третіми особами.

Актуальність теми "Система КАСКО" випливає з того, що швидке зростання парку автомобілів в Україні зумовлює збільшення числа дорожньо-транспортних пригод та пов'язаних з ними збитків, заподіяних життю, здоров'ю, майну громадян. Підвищена криміногенна обстановка приводить до збільшення кількості угонів, викрадень транспортних засобів, а відсутність законодавчої бази в області страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів позбавляє громадян впевненості у своїй безпеці та збереженні майна. Зараз в Україні біля 10 мільйонів одиниць автотранспорту, і щорічно відбувається більше 300 тисяч ДТП.[1] Так, в 1994 році за даними Головної автомобільної інспекції на дорогах України скоєно 40759 ДТП, в яких загинуло 7462 людини і було поранено 43453. При цьому 2447[2] ДТП скоєно водіями невстановленого транспорту, в яких загинуло 502 людини і було поранено 2105 людей.

В 1995 році в Україні відбулось 42252 аварії, під час яких загинуло 7560 чоловік і було поранено 45881[3] чоловік. Середні збитки від одного ДТП становили приблизно 1000 доларів.Зростання автомобілізації та аварійності на дорогах, погіршення криміногенної обстановки, збільшення кількості угонів і викрадень транспортних засобів об'єктивно вимагає створення надійного страхового захисту автотранспортних засобів, а головне - життя і здоров'я людей. І тому даний вид страхування має на меті забезпечити цей страховий захист.

Проблема автотранспортного страхування розглядалась в монографіях таких авторів, як Алексєєв О.Л., Волков І.Г., Дюжиков Є.Ф., Плешков А.П., Гализіна Г.А., Теребус О.Н., Яковлєва Л.В. та інші. Проте життя ставить нові вимоги, які вимагають ретельного дослідження, а праць українських авторів практично немає.

Об'єктом дослідження є економічні відношення між страхувальником і страховиком, що виникають в процесі страхування ризиків, пов'язаних з володінням і експлуатацією транспортних засобів.

Мета роботи полягає в дослідженні змісту автотранспортного страхування за системою «КАСКО», його значення, стану і розвитку страхування автотранспортних ризиків на Україні та визначення на цій основі перспектив розвитку автотранспортного страхування в нашій країні.

Для здійснення поставленої мети в роботі була зроблена спроба вирішення наступних задач:

• виявити необхідність і сутність автотранспортного страхування;

• прослідкувати розвиток даного виду страхування;

• розглянути питання автотранспортного страхування з точки зору комплексного підходу;

• виробити конкретні пропозиції, спрямовані на вдосконалення умов страхування автотранспортних засобів та інших видів автотранспортного страхування;

• визначити основні напрямки розвитку автотранспортного страхування «КАСКО» в Україні.

В процесі написання роботи були використані законодавчі акти, нормативні матеріали, монографії, статті періодичних видань, дані статистичних довідників, правила страхування окремих страхових компаній.

Робота складається з вступу, трьох глав, висновків, списку використаної літератури та додаткыв.

 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Теоретичні засади системи «КАСКО»

Автострахування веде свою історію з 1 лютого 1898 року, коли американець Трумен Мартін уклав договір страхування першої машини зі страховою компанією Travelers Insurance Company. Починаючи з 20-х років ХХ століття почалося стрімке збільшення кількості автомобілів на дорогах, що призвело до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод і, як наслідок, необхідністю автовласників страхувати свої майнові інтереси. Автострахування веде свою історію з 1 лютого 1898 року, коли американець Трумен Мартін уклав договір страхування першої машини зі страховою компанією Travelers Insurance Company. Починаючи з 20-х років ХХ століття почалося стрімке збільшення кількості автомобілів на дорогах, що призвело до збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод і, як наслідок, необхідністю автовласників страхувати свої майнові інтереси.

У терміна "КАСКО" стародавня історія, пов'язана з витоками виникнення страхових компаній. В кінці XV століття, коли кораблі європейців, які вчиняють далекі торгові плавання в Америку і країни Азії, дуже часто піддавалися ризику не повернутися з подорожі (в основному, через погодні умови або піратських нападів). Безумовно, власники кораблів (не обов'язково при цьому - власники вантажів) не хотіли нести втрати. Тому з'явилися перші страхові компанії, і страхували вони окремо вантаж, окремо корабель, причому види страхування відповідно називалися КАРГО і КАСКО (по-італійськи "карго" - "вантаж", "каско" - "борт судна").

У реаліях сьогоднішнього життя автоКАСКО - це все те, що відноситься до цілості й схоронності корпусу, тобто "Борту", автомобіля.

Незважаючи на те, що історично цей термін ближче до вантажних автомобілів, саме їх власники частіше, ніж власники легкового автотранспорту, ігнорують необхідність і корисність КАСКО.

Можливо, це обумовлено тим, що легкові автомобілі частіше купуються в кредит, обов'язковою умовою якого є страхування типу КАСКО, легкові частіше викрадають, вони частіше потрапляють у ДТП - просто легкових автомобілів за статистикою більше, і більш велика практика поводження з ними наполегливо підказує доцільність КАСКО .

Страхування автомобіля в даний час є єдиним способом захисту свого транспортного засобу і свого життя від всіляких ризиків, з яких найбільш частими є ДТП і заподіяння шкоди автомобілю. У великих містах розкрадання популярних марок нових автомобілів і напад на їх власників також перетворилося на серйозну проблему, тому кожен власник авто розуміє значимість обов'язкового державного і добровільного (КАСКО) страхування.

На відміну від (ОСЦПВ) КАСКО є добровільним видом страхування, і захищає майнові права власника ТЗ. КАСКО без (ОСЦПВ) не має юридичної сили, тому добровільне страхування - це доповнення до обов'язкового. В даний час більшість водіїв усвідомили, яке істотну роль грає добровільне страхування. [4]

Якщо страхова компанія, що продала поліс КАСКО (часткове або повне КАСКО), є надійною і виконує всі умови договору, водій може бути впевнений, що у разі заподіяння шкоди автомобілю або його розкрадання (повне КАСКО) його фінансові втрати будуть компенсовані.

У якій формі відбуваються компенсаційні виплати, і на яких умовах, залежить від багатьох факторів, які враховуються усіма без винятку страховими компаніями. Марка і вартість автомобіля, водійський стаж, умови утримання ТЗ, вік водія, кількість водіїв, які будуть вписані в поліс і т.д.

КАСКО - вид недержавного страхування автомобіля, пов'язаний із захистом майнових прав водія.

Страхування КАСКО може бути частковим - автомобіль страхується окремо по ризику "збиток", або повним страхуванням за ризиками - «збиток плюс розкрадання». Збитками вважається навмисне і ненавмисне заподіяння шкоди автомобілю, після якого настає повна або часткова втрата його функціональних можливостей.

Збиток може бути отриманий в результаті ДТП, розбійного нападу із заподіянням механічних пошкоджень транспортному засобу, або окремих його вузлів і деталей, пожежі, вибуху, стихійних лих (удар блискавкою, повінь, цунамі, тайфун і т.д., якщо події, що відбулися підтверджуються документально ).

Розкрадання транспортного засобу - це незаконне і протиправне заволодіння автомобілем третіми особами. Перед тим, як застрахувати свій автомобіль від настільки явних і реально існуючих на сьогоднішній день загроз, необхідно ознайомитись з правилами, які кожна страхова компанія має право встановлювати самостійно.

Деякі з компаній викладають свої умови нечітко, або двозначно, тому необхідно з'ясувати відразу, які виплати, при настанні яких подій і за якими тарифами дана страхова компанія гарантує своїм клієнтам.

Страховка КАСКО - це реальний захист прав власника автомобіля, пов'язана з розпорядженням та використанням транспортного засобу. Основний принцип системи страхування КАСКО автомобіля - матеріальне відшкодування страхувальникові розрахованої за тарифами суми при настанні подій, передбачених договором.

Автострахування КАСКО передбачає три напрямки страхування, за якими гарантуються компенсаційні виплати.

· Відновлення автомобіля (оплачує і замовляє ремонт страховакомпанія);

· Виплата гарантованої страхової суми;

· Компенсаційні виплати власнику авто у випадку, якщо ремонтні роботи і покупка запчастин були зроблені ним самостійно (в межах тарифів, передбачених у договорі).

КАСКО забезпечує покриття наступних ризиків:

«Викрадення» - якщо ваш автомобіль застрахований від «викрадення» - ви одержите виплату, якщо його викрадуть, або під загрозою насильницьких дій змусять вас покинути машину. У правилах страхування "викрадення" і "розкрадання" - два різних поняття. Для вас краще "викрадення". З юридичної точки зору "викрадення" - це "неправомірне заволодіння транспортним засобом" і в "розкрадання" він перетворюється лише через два місяці, після того як машина визнається викраденої. Для клієнта різниця полягає в тому, коли він отримає гроші. Природно, краще знайти компанію, яка страхує від "викрадення", а не від "викрадення" і виплачує гроші відразу. Тим більше, що коштує це стільки ж.

Окремо викрадення практично ніхто не страхує. Як правило, натомість пропонують страхувати Викрадення + Збиток (Каско) з великою франшизою по збитку, або страхувати автомобіль по програмі "до першого страхового випадку". Для дорогих іномарок передбачена програма страхування тільки ризику "Угон", з установкою пошукової системи. [5]

«Збитки» - пошкодження або знищення застрахованого транспортного засобу або його частин внаслідок: [6]

· ДТП, включаючи зіткнення з нерухомими або рухомими предметами (споруди, перешкоди, тварини і т.д.);

· Перекидання ;

· Пожежі (автомобіль вважається застрахованим від загоряння з будь-якої причини).

Підтвердженням цього є довідка з відділення пожежної охорони. Ви повинні обов'язково викликати пожежників на місце події, навіть якщо пожежа згашена власними силами.

Незвичайних для даної місцевості стихійних явища природи.

Падіння на застраховане ТЗ сторонніх предметів - це ушкодження, викликані падінням: снігу, льоду, дерев, гілок, частин будівель, викинутих з вікон предметів Слід негайно звернутися в місцеве відділення міліції за фактом збитку. Це необхідно для пред'явлення позову винним.

Удару в ТЗ предметів, які вилетіли з-під коліс інших ТЗ.

Протиправних дій третіх осіб (включаючи розкрадання окремих частин застрахованого ТЗ) - це будь-який збиток, нанесений вашому автомобілю цими особами. Найчастіше це розбиті: скла, фари; крадіжка: магнітол, коліс, фірмових емблем, тобто будь-яких деталей автомобіля, а також його додаткового обладнання. До протиправних дій відноситься пошкодження автомашини на стоянці під час вашої відсутності. При цьому винні особи, зазвичай, залишаються невстановленими. [7]

Слід пам'ятати при укладенні договору, що страхування автомобіля КАСКО не має на увазі страхування пасажирів та вантажу, що перевозиться, оскільки об'єктом страхування є тільки транспортний засіб.

Варіантів придбання поліса КАСКО досить багато, так само як і факторів, що визначають вартість страховки. До таких факторів належать - рік випуску автомобіля, його технічний стан, марка автомобіля, первісна вартість, наявність сигналізації.

Страхова компанія має право враховувати такий фактор, як водійський стаж власника транспортного засобу. КАСКО може проводити виплати з урахуванням зносу автомобіля, або без обліку. Якщо знос враховується, то відшкодування збитків проводиться в межах сум, зменшених на суму зносу при компенсації витрат на придбання технічних деталей і вузлів (в залежності від року випуску автомобіля), в той час як ремонтні роботи оплачуються в повному обсязі. Якщо автомобілю більше 6 років, то сума зносу може становити 60%, і цей факт буде істотно впливати на вартість страхового поліса.

КАСКО - це комерційний вид страхування, тому треба бути дуже уважним при укладанні договору. Необхідно з'ясувати, чи відповідає страхова компанія за евакуацію автомобіля в разі ДТП, хто отримує довідки в ДАІ і складає заяву, а також проводить огляд пошкодженого автомобіля на місці ДТП.

Якщо в договорі дані послуги не перераховані, водієві доведеться виконувати всі ці дії (віднімають чимало часу і сил) самостійно. Страхові компанії досить часто пропонують, продаючи поліс КАСКО, придбати поліс страхування ЦВ (цивільної відповідальності). Виплати за таким полісом розраховуються як процентне відношення до страхових сум, які клієнт вибирає самостійно.

Застрахувати автомобіль по КАСКО можуть юридичні та фізичні особи, які досягли 18 річного віку та є власниками авто, або мають довіреність від власника, а також особи, що користуються ТЗ на підставі договору оренди.

Розміри і терміни виплат узгоджуються і фіксуються в договорі. У добросовісних страхових компаній подорожчання поліса означає, що страхувальник отримує більше прав на розширені компенсаційні виплати при виникненні страхового випадку.

Страхові компанії, що укладають договори на автострахування КАСКО, можуть використовувати різні тарифи, умови виплат, вимоги, що пред'являються до автомобіля і його технічного стану. У той же час, основні правила страхування і принципи укладання договору з власниками ТЗ у більшості компаній однакові.

Спільним для всіх страхувальників є сам об'єкт страхування автомобіль, який може бути підданий трьома основними ризиками викраденню (розкрадання) механічного пошкодження в результаті дій правопорушників, або стихійних лих і знищенню, коли завдані пошкодження не дають можливості відновити об'єкт страхування.

Ризики, пов'язані з ушкодженням і втратою технічних і функціональних характеристик ТЗ, вважаються збитками.

Всі страхові компанії можуть пропонувати варіанти укладання договорів на страхування ризику: «заподіяння шкоди» (часткове КАСКО) і договір на страхування ризику: «розкрадання + збиток», що є повним страховим полісом КАСКО.

Загальними правилами КАСКО для всіх страхових компаній є перевірка технічного стану автомобіля, який повинен бути застрахований за будь-якого з запропонованих варіантів, з метою визначення несправностей і об'єктивному розрахунку оцінки даного ТЗ (за винятком випадків, коли новий автомобіль тільки що був куплений в спеціалізованому салоні).

Також жодна страхова компанія не обійде стороною при визначенні ціни поліса марку автомобіля, умови його зберігання, наявність протиугінної системи, рік випуску. Інші фактори кожна компанія може враховувати на свій розсуд. Страхувальником може бути юридична або фізична особа.

Правилами КАСКО встановлено перелік документів, які будуть вимагатися страховими компаніями в обов'язковому порядку. Це - паспорт страхувальника, свідоцтво про реєстрацію в ГАІ, водійські права. Страхова компанія може зажадати і інші документи, особливо у випадках, коли поліс купується на автомобіль, придбаний у кредит. Найчастіше умови КАСКО страхування припускають оформлення поліса на рік; в подальшому термін може бути продовжений ще на рік на підставі знову укладеного договору. Страхувальник має право набувати договір КАСКО на будь-який автомобіль, але компанії мають права відмовляти в продажу поліса, якщо договір не є вигідним для неї. Так багато компаній відмовляють в укладенні договору страхування КАСКО власникам ТЗ, якщо вік останніх перевищує 6 років.

Правила страхування включають визначення форм виплати страхового відшкодування. Страховик, або його представник, складає розрахунок (калькуляцію) вартості компенсації. У такому випадку компанія виплачує суму відшкодування особисто застрахованій особі. Другий варіант - представлення замовлення на ремонт на СТО, куди відправлений застрахований автомобіль (компанія платить за ремонт ТЗ). При розкраданні автомобіля виплачується компенсаційна сума вартості ТЗ, яка може розраховуватися з урахуванням вартості зносу, або без його обліку. Якщо в результаті заподіяної ТЗ збитку постраждали деталі, то страхова компанія повинна оплачувати їх заміну або ремонт (незалежно від умов виплати страхового відшкодування).

Якщо ж ТЗ вважається не підлягає відновленню (або викраденим), то виплата компенсації проводиться з урахуванням зносу ТЗ; вартість зносу розраховує страхова компанія. Правила страхування повинні містити інформацію про те, як розраховується відсоток зносу. Це - важливий момент для клієнта компанії.

У багатьох компаній перелік випадків, коли ушкодження і втрата технічних характеристик не компенсується, займає кілька сторінок. (Таких подій чимало, як правило, вони прості і логічні - «управління автомобілем в нетверезому вигляді», «управління особою, не вписаним в страховий поліс», «подія сталася не на території України» і т.д.)[8]

Правилами страхових компаній передбачені в якості обов'язкових умов для укладання договору: пункти, що визначають порядок обчислення страхової суми, порядок визначення та сплати страхової премії, права та обов'язки сторін, взаємовідносини сторін при настанні страхового випадку.

Більшість банків не видають кредит на покупку автомашини без оформлення КАСКО.

Аналіз сучасного стану надання послуг з страхування за системою «КАСКО» в Україні

Динаміка основних показників страхування автотранспорту – стра-хування наземного транспорту (КАСКО) наведена в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...