Главная Обратная связь

Дисциплины:


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Барновський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України1. Барновський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С.85.

2. ДТП рослідує аварійний комісар // Украина-бизнес. – №50-51.– 28 грудня 1995 р. – С. 2.

3. Закон України «Про страхування». від 07.03.1996 р. №85/96-

4. Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні // Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.

5. Олександр Залєтов. Автострахування: зростання показників на фоні загострення старих проблем // Страхова справа. – 2007. – №4(28).

6. Офіційний сайт Державної комісія з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.dfp.gov.ua

7. Парламент і Кабінет Міністрів у ролі гальма // Украина-бизнес. – №3. – 26 травня 1996 р. – С.2.

8. Плиса В. Страховий ринок України: проблеми становлення, цільова орієнтація стратегії розвитку та перспективи інтеграції у світовий страховий ринок// Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції — Львів: ЛФУАДУ, 2001. - 4.2. - С. 82-85.

9. Плиса В. И. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. — 64 с.

10. Про запровадження в Україні страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Украина-бизнес. – №48-49.– 21 грудня 1995 р. – С. 4.

11. Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Проект Закону України від 09 липня 2003 р.

12. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.

13. Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Оса-дець, д-р екон. наук, проф. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 528 с

14. Шумелда Я.Страхування. Навчальний посібник - Тернопіль, Джура – 2004-с. 112

ДОДАТКИ


[1] ДТП рослідує аварійний комісар // Украина-бизнес. – №50-51.– 28 грудня 1995 р. – С. 2.

[2] Про запровадження в Україні страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів // Украина-бизнес. – №48-49.– 21 грудня 1995 р. – С. 4.

[3] Парламент і Кабінет Міністрів у ролі гальма // Украина-бизнес. – №3. – 26 травня 1996 р. – С.2.

[4] Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Проект Закону України від 09 липня 2003 р

[5] Мосійчук Т. Стан та розвиток ринків фінансових послуг в Україні // Страховий ринок України. — 2004. — С. 34-51.

[6] Шумелда Я.Страхування. Навчальний посібник - Тернопіль, Джура – 2004-с. 112[7] Плиса В. И. Основні страхові поняття і терміни: Довідник. — Львів: Видавничий центр ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. — 64 с.

[8] Страхування: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Оса-дець, д-р екон. наук, проф. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 528 с

[9] Закон України «Про страхування». від 07.03.1996 р. №85/96-

[10] Олександр Залєтов. Автострахування: зростання показників на фоні загострення старих проблем // Страхова справа. – 2007. – №4(28).

[11] Барновський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С.85.

[12] Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.

[13] Олександр Залєтов. Автострахування: зростання показників на фоні загострення старих проблем // Страхова справа. – 2007. – №4(28).

[14] Плиса В. Страховий ринок України: проблеми становлення, цільова орієнтація стратегії розвитку та перспективи інтеграції у світовий страховий ринок// Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи: Матеріали науково-практичної конференції — Львів: ЛФУАДУ, 2001. - 4.2. - С. 82-85.

sdamzavas.net - 2022 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...