Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які органи здійснюють валютне регулювання на території України?Для успішного виконання валютної політики в Україні створено відповідну систему державних органів у сфері валютного регулювання і валютного контролю. Валютна політика здійснюється насамперед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України та низкою міністерств і відомств. Система та повноваження державних органів у сфері валютного регулювання закріплені в Декреті Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, особливо це стосується функцій Кабінету Міністрів України і Національного банку України.
До відання Верховної Ради України віднесено:
— прийняття та скасування законів, що стосуються валютного регулювання і валютного контролю;
— затвердження визначеного Кабінетом Міністрів України ліміту зовнішнього державного боргу для одержання кредитів в іноземній валюті;
— затвердження Державного валютного фонду та контроль за витрачанням валютних коштів;
— встановлення статусу національної валюти, а також статусу іноземних валют на території України.
Кабінет Міністрів України в сфері валютного регулювання має такі повноваження:
— визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України;
— бере участь у складанні платіжного балансу України;
— забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, що стосується руху валютних цінностей;
— забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України;
— визначає порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях Найширшими повноваженнями у сфері валютного регулювання наділений Національний банк України. Відповідно до п. 1 ст. 11 зазначеного вище Декрету Національний банк України:
— здійснює валютну політику, виходячи з принципів загальної економічної політики України;
— складає разом із Кабінетом Міністрів України платіжний баланс України;
— контролює додержання затвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішнього державного боргу України;
— визначає структуру валютного ринку України та організовує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства України про валютне регулювання;
— визначає в разі потреби ліміти заборгованості в іноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
— видає у межах, встановлених валютним законодавством, обов’язкові для виконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютному ринку України;
— накопичує, зберігає і використовує резерви валютних цінностей для здійснення державної валютної політики;
— видає ліцензії на здійснення валютних операцій та ухвалює рішення про скасування їх;
— встановлює способи визначення і використання валютних (обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України, курсів валютних цінностей, виражених в іноземній валюті або розрахункових (клірингових) одиницях;
— встановлює ліміти відкритої валютної позиції для банків та інших установ, що купують та продають іноземну валюту;
— здійснює дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження;
— встановлює за погодженням з Державним комітетом статистики України єдині форми обліку, звітності та документації про валютні операції, порядок контролю за їх достовірністю та своєчасним поданням;
— забезпечує публікацію банківських звітів про власні операції та операції уповноважених банків.

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...