Главная Обратная связь

Дисциплины:


Яка відповідальність настає за порушення валютного законодавства?За порушення законодавства у сфері валютних відносин застосовується кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, цивільна та фінансова відповідальність.1.Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використання
валютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобто
вчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщо
відповідно до цього Декрету та інших актів валютного
законодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою,
тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність
згідно з чинним законодавством України. 2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правил
валютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такі міри відповідальності (фінансові санкції): за здійснення операцій з валютними цінностями без одержання генеральної ліцензії Національного банку України -штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або без такого виключення; за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребують одержання ліцензії Національного банку України без одержання індивідуальної ліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумі зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких операцій; за торгівлю іноземною валютою банками та іншими
фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку без одержання ліцензії Національного банку України та (або) з порушенням порядку й умов торгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринку України, встановлених Національним банком України, - штраф у сумі, еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення
таких операцій, з виключенням банку із Республіканської книги
реєстрації банків або без такого виключення; за невиконання уповноваженими банками обов'язків,
передбачених пунктом 4 статті 4 Декрету, а також за
невиконання уповноваженими банками, фінансовими установами та національним оператором поштового зв'язку обов'язків, передбачених пунктом 2 статті 13 Декрету,-позбавлення генеральної ліцензії Національного банку України на право здійснення валютних операцій або штраф у розмірі, що встановлюється Національним банком України; за порушення резидентами порядку розрахунків, установленого статтею 7 цього Декрету, - штраф у розмірі, еквівалентному сумі валютних цінностей, що використовувалися при розрахунках, перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на день здійснення таких розрахунків; за несвоєчасне подання, приховування або перекручення
звітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України; за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 Декрету, - штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України. Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національним банком України та за його визначенням -підпорядкованими йому установами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться у судовому порядку.
Суми стягнених штрафів спрямовуються до державного бюджету України.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...