Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які види кредитів найбільш вигідні позичальникові?Головним критерієм раціонального вибору між різноманітними кредитними продуктами, що надаються банками, є підсумкові витрати позичальника при поверненні кредиту. Основну частку цих витрат складають відсотки, які нараховуються банком за користування кредитом. Усі позичальники це розуміють і, як правило, роблять свій вибір на користь того чи іншого банку на підставі річної ставки кредитування. Однак чи є такий підхід до вибору кредитного продукту правильним?

Представлені кредитні продукти вказаних банків об'єднує те, що для їх отримання від позичальника не вимагається надання документів, що підтверджують його дохід від трудової діяльності. Також за даними кредитами не потрібні поручителі, а забезпечення повернення кредиту здійснюється за рахунок введення банками штрафних санкцій. З точки зору позичальника найбільш вигідним для нього є кредит з мінімальним значенням розрахункової процентної ставки, яка дорівнює вираженому у відсотках відношенню підсумкових обов'язкових витрат на обслуговування кредиту до суми коштів, одержуваних позичальником на руки.

Розглянемо фактори, які визначають вартість кредиту без довідок та поручителів.

Однак треба мати на увазі, що одними процентними платами за користування кредитом без довідок та поручителів не вичерпується витрати по його обслуговуванню. Банки, нерідко, користуються цим, заявляючи досить низькі значення процентних ставок, але в той же час вводять різні плати, які забезпечують для них додатковий прибуток — страхування позичальника, різні комісії і штрафні санкції.

Не дивлячись на те, що страхування позичальника є добровільним, у разі надання кредитів за мінімальному набору документів, які фактично тільки засвідчують особу позичальника, але не його платоспроможність, банки наполегливо просувають послугу страхування позичальника. У разі відмови позичальника від участі в програмі страхування багато банків автоматично підвищують процентну ставку за кредитом на величину, порівнянну зі страховою комісією. Дане підвищення процентної ставки суперечить добровільності страхування ризиків життя і здоров'я позичальника, проте спрямоване на те, щоб зробити економічно недоцільною відмову позичальника від страхування. Тому при порівнянні кредитів без довідок і без поручителів ми включаємо страхування позичальника до складу необхідних витрат

Страхова комісія збільшує вартість кредитування для позичальника. Однак вплив страхування на подорожчання кредиту визначається не тільки величиною страхового тарифу, але й способом утримання страхових виплат. Найбільш витратним для позичальника є спосіб нарахування страхової комісії, коли вся вона розраховується від суми кредиту і виплачується одноразово при зарахуванні грошей на рахунок позичальника. При цьому страхова комісія збільшує суму кредиту. Надалі на дану комісію також проводиться нарахування відсотків за ставкою кредитування.Більш вигідним для позичальника є варіант, коли страхова комісія виплачується щомісяця в складі регулярного платежу. У цьому випадку страхова комісія нараховується на суму залишкового боргу і не збільшує суму наданого кредиту. Відповідно, при такому способі сплати страхової комісії на її суму не проводиться нарахування відсотків за користування кредитом.

На вартість кредиту впливають комісії за його видачу, а також комісії за видачу готівкових коштів з рахунку.

Комісії по касових операціях при прийомі готівки в касу банку для оплати кредиту не враховуються в складі необхідних витрат, оскільки зазвичай маються альтернативні можливості внесення платежів.

Комісії за дострокове повне або часткове погашення кредиту в розглянутих банків відсутні.

 

 

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...