Главная Обратная связь

Дисциплины:


Які переваги дають факторингові операції банкам, а які - постачальникам?Факторинг - придбання права на стягнення боргів, на перепродаж товарів і послуг з подальшим отриманням платежів по них (це торгівля борговими зобов'язаннями ). При цьому йдеться, як правило, про короткострокові вимоги.

Основні переваги при укладенні договору факторингу:

- можливість покриття дефіциту обігових коштів, страхування і запобігання кредитних і валютних ризиків,

- перетворення дебіторської заборгованності у вільні грошові кошти, можливість безризикового надання контрагентам відстрочки платежу (адже саме там, де підприємства практикують надання товарних кредитів, не обійтися без факторингу);

- можливість збільшення об´ємів продажу товарів і надання послуг. Більш того, разом із фінансуванням клієнт може розраховувати на допомогу фактора в управлінні дебіторською заборгованістю.

- отримати від факторингових операцій непогані комісійні;

- в першу чергу факторинг вигідний виробникові продукції, який шукає ринок збуту і поспішає отримати оплату за товар, щоб пустити ці засоби в оборот;

- факторинг вигідний крупно оптовим торговим компаніям, які, реалізовуючи свій товар, не можуть довго чекати оплати постачань, оскільки їм необхідно щонайшвидше купити товар у виробника.

Недоліками у факторингу є:

- клієнт не відповідає перед фактором за невиконання або неналежне виконання боржником свого обов’язку, якщо даний договір є безрегресним (згідно статті 1081 ЦК України);

- якщо боржник не буде належним чином повідомлений про заміну кредитора, він має право здійснити платіж клієнтові, і в цьому випадку буде повністю звільнений від свого обов´язку;

- якщо сума, одержана фактором від боржника, виявилася меншою від суми боргу, клієнт зобов´язаний сплатити факторові залишок боргу;

- значні суперечності в законодавстві України в прийнятих у різний час законах, а інколи і в межах одного й того ж нормативного акту.

Основні економічні гідності факторингу клієнтові:

- збільшення ліквідності, рентабельності та одержання прибутку;

- перетворення дебіторську заборгованість в готівка;

- можливість отримувати знижку при негайної оплаті всіх рахунків постачальників;

- незалежність" і свобода від дотримання чи недотримання дебіторами термінів платежів;

- можливість розширення оборотів;

- економія власного капіталу;

- поліпшення фінансової планування.

Завдякифакторинговому обслуговування постачальнику створюються умови для концентрації його за основний, виробничої діяльності, прискорення обороту його капіталу, підвищення у ньому частки продуктивного капіталу і, збільшення його дохідності. Постачальник може планувати надходження коштів і погашення власної заборгованості.Авансирование факторингової компанією постачальника, розмір якої від того плинного рівня виробництва, не ставить нього нового пасиву, отже, не зменшує його кредитоспроможності.Факторинг зменшує суму балансу постачальника і покращує його структуру, збільшуючи показник співвідношення власної родини та залученого капіталу.Під час укладання домовленості профакторинговом обслуговуванні постачальник має можливість відмовитися від власного штату службовців, виконують ті функції, що бере вінфакторинговая компанія. Через війну виникає відома економія; разом із вигодами від кредитування вона компенсує досить високий вартість обслуговування. Однак слід наголосити, що таке обслуговування дає дозвіл усе згадані вище переваги в тому разі, якщо одержувані кошти йдуть на задоволення зростаючих потреб уоборотном капіталі.

Отже, факторинг – досить зручний вид угоди, що дозволяє розвиватись малим та середнім підприємствам і є одним із способів гаранування повернення коштів. Але разом з тим, особливо в Україні, існують значні неточності та двоякі тлумачення поняття факторингу. Тому законодавцю потрібно переглянути попередньо прийняті закони і пристосувати їх до вимог міжнародних стандартів.

sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...