Главная Обратная связь

Дисциплины:


Тема: Сучасні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАІНИ

Національний Транспортний Університет

Кафедра "Автомобілі"

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ “АВТОМОБІЛІ”

Частина 4

 

Сучасні тенденції розвитку конструкції автомобіля.

для студентів спеціальності

"Автомобілі та автомобільне господарство”

денної форми навчання

 

 

Завідувач кафедри “ Автомобілі “

Сахно В.П.

Старший викладач кафедри “Автомобілі”

Ковальчук Г.О.

 

 

Київ 2013 р.

ЛЕКЦІЯ

Тема: Сучасні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів.

Мета: Вивчити сучасні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів.

Час- 2 години.

Навчально – методичне забезпечення: Мультимедійний проектор, екран, ноутбук, зразки рекомендованої літератури.

Питання, що розглядаються:

1. Вимоги до конструкції автомобіля.

2. Показники ефективності автомобіля, що залежать від конструкції.

3. Оцінка досконалості конструкції автомобілів.

4. Сучасні загальні тенденції розвитку конструкції різних типів автомобілів.

5.Можливості виробництва з виготовлення конструкцій різних типів автомобілів.

Список рекомендованої та використаної літератури:

1. Транспортна стратегіяУкраїни до 2020 року.

2. Концепсія розвитку автомобільної промисловості та регулювання ринку автомобілів у період до 2015 року.

3. Програма розвитку легкового автомобілебудування в Україні до 2020 року.

4. Автомобілі. Навчальний посібник. М.Ю. Основенко, В.П. Сахно.1992р.

5. Автомобілі. Основи конструкції , теорія. Навчальний посібник.

В.І. Сирота, В.П. Сахно . 2007 р.

6. Основи конструкції автомобілів. Навчальний посібник. В.І.Сирота.

7. Автомобиль. Анализ конструкции, елементы расчета. Учебник.

В.В. Осепчугов, А.К.Фрумкин.

8. Автомобиль. Основы конструкции. Учебник. Н.Н.Вишняков и другие.

9. Автомобілі. Тягово-швидкісні властивості та паливна економічність: Навч. посібник. . Сахно В.П., Безбородова Г.Б., Маяк М.М., Шарай С.М – К.: В-во “КВІЦ, 2004. – 174 с.

10. Основи конструкції автомобіля. Навчальний посібник в електронному вигляді. Г.О. Ковальчук, В.П. Сахно. 2011р. - 805с.

11. Автомобільні двигуни. Підручник. Ф.І. Абрамчук та ін. Вид. Арістей. 2006 р. 475 с.

 

 

1. Вимоги до конструкції автомобіля:

1. Техніко-експлуатаційні;

2. Техніко-економічні;

3. Виробничі;

4. Конструктивні;

5. Соціальні.

До експлуатаційних показників відноситься – тягово-швидкісні та гальмівні властивості, паливна економічність, курсова стійкість, керованість, маневреність, плавність ходу, прохідність, надійність, середня швидкість, вантажопід’ємність або пасажиромісткість, технологічність обслуговування та ремонту, мінімальна собівартість перевезення.До економічних показників відноситься - зменшення витрат паливо-мастильних матеріалів,здешевлення виробництва та перевезень.

До соціальних показників відноситься – підвищення рівня активної та пасивної безпеки автомобіля з застосуванням автоматичних систем руху і забезпечення повної безпеки руху, екологічна безпека, яка забезпечує завдання щонайменшої шкоди навколишньому середовищу, покращення дизайну та забезпечення комфорту керування.

До виробничих показників відноситься – відповідність конструкції технологічним можливостям заводу, мінімальна трудомісткість, собівартість та витрати матеріалів ( невелика вартість виробництва ).

До конструктивних показників відноситься вибір найбільш оптимальних компонувальних схем, пошук раціональних форм деталей, використання нанотехнологій тощо. При використанні автомобілів на дорогах загального або спеціального призначення, необхідно враховувати габаритні розміри та вагові показники автомобіля.

Вимоги до габаритних розмірів ( не повинні перевищувати ) – ширина-2,6 м, висота – 4,0 м (на спеціальних маршрутах висота – 4,35 м.), довжина – 12 м (для одиноких автомобілів ), 22 м ( для автопоїзда з одним причепом ).

Вимоги до загального навантаження та навантаження на осі ( не повинні перевищувати ) – А). На дорогах загального призначення – на одну ось – 110 Н, на здвоєні осі – 160 Н, на строєні осі – 220 Н, загальне навантаження – 380 Н

Б). На спеціальних маршрутах – на одну ось – 110 Н, здвоєні осі – 180 Н, строєні – 240 Н, загальне навантаження – 400 Н, а контейнеровозів – 440 Н.

Вимоги до шасі – зменшення маси автомобіля, покращення використання габаритної площі, збільшення місткості, забезпечення доступу до вузлів та агрегатів, використання автоматичних систем керування рухом, телематики, локації, які виключають дорожньо-транспортні пригоди, використання анти- блокувальних та протибуксувальних систем .

Вимоги до джерел енергії – економічність, застосування нових джерел енергії, модернізація існуючих джерел енергії шляхом застосування електронного керування живленням, наддуву, удосконалення систем впорскування палива, газорозподільного механізму, використанням накопичувачів енергії тощо.

Вимоги до кузова – зниження аеродинамічного опору кузова (Так на швидкості 50 км/год втрати потужності на аеродинамічний опір близькі до втрати потужності на опір коченню по жорсткій поверхні. Зниження втрат на аеродинамічний опір на 10 % дає економію палива на 3 %), забезпечення безпеки, комфорту та відповідність вимогам сучасного дизайну.

В зв’язку з збільшенням масштабів виробництва та дефіцитом джерел енергії, сучасні автомобільні заводи випускають велику кількість типів, моделей транспортних засобів з покращеними експлуатаційними характеристиками.

Боротьба за ринки збуту та споживачів привела до застосування у виробництві автомобілів новітніх технологій, у тому числі телематики, локації, автоматичних систем керування процесами та рухом автомобіля, покращення дизайну, що привело до ускладнення конструкції вузлів та систем.

2.Показники ефективності використання автомобіля, що залежать від конструкції:

- затрати на перевезення - 1 Н.км або 1 пас. км.

- продуктивність автомобіля в Н.-км або пасажиро-км за годину.

- трудомісткість перевезень виражає всі види праці при використанні автомобіля в тому числі водія і персоналу, що обслуговує.

- енергоємністьперевезень характеризується витратами палива на 1 Н.км або 1 пас.км і залежить від типу та конструкції двигуна, передаточного числа трансмісії, коефіцієнтa корисної дії, радіуса кочення коліс, маси автомобіля, опору коченню, аеродинамічного опору руху тощо .

- металоємністьперевезень автомобілем виражає витрати металу на виготовлення та підтримання його в справному стані на протязі всього періоду експлуатації і виражається в кілограмах віднесених на транспортну роботу за весь період експлуатації в Н.-км або пас.-км і залежить від раціональності загальної конструктивної компоновки, досконалості кожного вузла, агрегату, використанні якісних та легких металів (магній, алюміній), пластмас, композитних матеріалів, вибір оптимальної форми деталей (Т-образні ресори, ребра жорсткості), надійності і довговічності автомобіля .

- використання маси (відношення маси автомобіля до вантажопід’ємності).

- місткість виміряється номінальною вантажoпід’ємністю (Н), ( /пас.), питомою об’ємною вантажoпід’ємністю (H/ ), і коефіцієнтом вантажомісткості.

- комфортабельність характеризується ступенем забезпечення потреб водія та пасажирів при експлуатації автомобіля.

- швидкісні характеристики, характеризуються динамічними факторами (Нс/Н), швидкостями на підйомах доріг, максимальною швидкістю на горизонтальних ділянках доріг, прискореннями, середніми швидкостями на типових ділянках доріг тощо.

- безпека є комплексний якісний показник, що характеризується гальмівними властивостями, які виміряються гальмівним шляхом (м), середнім сповільненням (м/ ) і завантаженістю гальмівних накладок (Нс/ ), властивостями стійкості, що вимірюються коефіцієнтом зчеплення шин в поперечному напрямку, коефіцієнтом бокової стійкості проти перекидання, коефіцієнтом повертання, оглядовістю, ефективністю сигнального обладнання, наявністю елементів активної та пасивної безпеки, наявністю систем автоматизованого керування з використанням телематики, локації тощо.

В термін безпека входить і екологічна безпека.

- паливна економічність характеризується витратами палива по паливним характеристикам і середніми експлуатаційними витратами палива в типових умовах руху (л/100 км) .

- надійність виміряється коефіцієнтом надійності, безвідмовністю використання автомобіля (кількістю відказів на 10 тис. км пробігу або на 1000 автомобілів одного і того ж класу) і середнім напрацюванням до відмови (км).

- довговічність характеризується терміном роботи автомобіля та агрегатів і вузлів до капітального ремонту та до повної амортизації та списання. Визначається показниками напруженості роботи автомобіля.

- простота технічного обслуговування визначається коефіцієнтом технічного використання автомобіля, запасом хода до виконання таких робіт, трудомісткістю робіт кількістю точок (деталей, вузлів), що потребують обслуговування, вартістю обслуговування.

- прохідність автомобіля характеризується геометричними та опорно зчепними параметрами, що значно впливає на середню швидкість руху, витрату палива при доланні важко прохідних ділянок руху автомобілями визначеними для експлуатації в таких умовах.

sdamzavas.net - 2017 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...