Главная Обратная связь

Дисциплины:


Порівняльна оцінка конструкції автомобіляПід час аналізу конструкції, умовно приймаємо загальну максимальну кількість балів, які зможе отримати автомобіль 1000.

При розподілу загальної кількості балів виходимо з кількості основних робочих процесів, які відбуваються в тому чи іншому елементі конструкції і в залежності від цього визначаємо максимальну кількість балів елементу конструкції. Після цього проводиться загальний порівняльний аналіз зразка та аналіз рівня ефективності робочих процесів в тому чи іншому елементі конструкції.

Марка автомобіля_____ Рік випуску____

№пп Складові аналізу конструкції автомобіля. Вимоги стандартів. Кращі досягнення аналогів Максимальні бали Бали зразку
  І. Загальна оцінка      
Відповідність призначенню.    
Ефективність застосування компонувальної схеми в порівнянні з іншими схемами.    
Пробіг до капітального ремонту. До 500 тис. км  
Кількість відказів на 1000 автомобілів ( 10, 100 тисяч кілометрів ).  
Питома потужність джерела енергії.(наявність інших прогресивних, більш економічних джерел енергії).    
Час розгону до 100 км за годину    
Максимальна швидкість.    
Максимальна ефективна обґрунтована швидкість руху навантаженого автомобіля. До 60 ,90 , 110 , 130 км/год.  
Середня швидкість руху.    
Питома витрата палива.    
Комфорт керування та наявність систем контролю за діями водія і попереджен-ня (виключення) про неправильні дії.    
Наявність та повнота комплектування додатковим обладнанням.    
Наявність елементів активної та пасивної безпеки.    
Ефективність гальмування.(наявність АБС).    
Корисне навантаження.    
Сила тяжіння спорядженого автомобіля.    
Питоме корисне навантаження.    
Висота центра мас.    
Питома продуктивність транспортної роботи.    
Технологічність виготовлення.    
Питома собівартість виготовлення на одиницю потужності, яка передається ( в грн. на кВт).      
Споживча вартість.      
Собівартість ТО 1, 2.    
Питома собівартість капітального ремонту.    
Питома металоємність конструкції.    
Відповідність вимогам з екології.    
Наявність елементів конструкції, які виключають (знижують) рівень шумів    
  ІІ. Оцінка рівня ефективності робочих процесів конструкції      
Автоматизація робочих процесів зразка. Наявність автоматизованих систем керування рухом.    
Наявності елементів, які забезпечують простоту, комфорт та надійність керування (елементів автоматизації робочих процесів та систем автоматизованого, електронного керування, тощо).    
Застосування в зразку систем керування тяговим зусиллям, його перерозподілу між колесами, осями та інших новітніх технологій.    
Наявність елементів стабілізації підресорених мас при руху по нерівностях дороги та на повороті.    
Використання нових перспективних дешевих джерел енергії або застосування в джерелах енергії елементів конструкції, які зменшують витрати палива та підвищують коефіцієнт корисної дії джерел енергії та автомобіля в цілому без істотного удосконалення.    
Наявність нових прогресивних схем передачі крутного моменту (наприклад, багатоконтурних схем передачі крутного моменту, які виключають переривання передачі крутного момента,та оптимізують робочі процеси, тощо).    
Використання в конструкції деталей , систем та матеріалів, які істотно підвищують надійність та довговічність роботи агрегатів та автомобіля в цілому.    
Застосування в агрегатах та системах автомобіля елементів конструкції, які дають можливість максимально використовувати ефективну потужність джерела енергії та елементів конструкції, які використовувують енергію гальмування.    
Відповідність стандартам з безпеки руху - оглядовість, - маневреність, - керованість в аварійних ситуаціях, - стійкість, - надійність та ефективність гальм, - сигналізація, - умови роботи водія, - наявність елементів локації, телематики, тощо.    
Можливість уніфікації автомобіля шляхом створення модулів.    
  Разом    

Разом: позитивних робочих процесів-______одиниць, негативних робочих процесів ______одиниць.Примітка: Там де не вказані вимоги стандартів, або кращі середні статичні значення, порівняння здійснюється з кращим існуючим аналогом автомобіля.

При проведенні порівняльної оцінки, проводиться описування позитивних та негативних сторін складових загального оцінки та складових аналізу рівня ефективності робочих процесів.

sdamzavas.net - 2021 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...